Les 4 C5 Stopafstand, reactieafstand en remweg

Les 4 C5 Stopafstand, reactieafstand en remweg.
1 / 31
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Les 4 C5 Stopafstand, reactieafstand en remweg.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Inhoud
  1. Doel van de les
  2. Remweg
  3. Reactieafstand
  4. Stopafstand
  5. Onderling verband

Slide 3 - Slide

Doel van de les:
"Het verband tussen stopafstand, remweg en reactieafstand kunnen leggen"

Slide 4 - Slide

3.1 Het verband tussen beginsnelheid en remweg

Slide 5 - Slide

Remweg definitie


"De 
remweg is de afstand die een voertuig aflegt terwijl er wordt geremd. "


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Remweg


De gemiddelde snelheid is de beginsnelheid plus de eindsnelheid gedeeld door 2 of:


Omdat v(eind) 0 m/s kun je dan zeggen dat de gemiddelde snelheid  
2v(begin)+v(eind)
v=21v(begin)

Slide 8 - Slide

Remweg
Omdat de remweg een afstand is, is de formule voor de remweg:
Hiervoor vonden we dat de snelheid tijdens het remmen is: 

dus:          
s=vt
v=21v(begin)
s(rem)=v(gemiddeld)t(rem)

Slide 9 - Slide

Rekenvoorbeeld remweg
Een auto rijdt met een snelheid van 20 m/s en moet plotseling remmen voor een overstekende kat. Vanaf het moment van remmen duurt het 3 seconden voor de auto stilstaat.
bereken de remweg van de auto.

1. gegevens:                            beginsnelheid  = 20 m/s              dit is   v(begin)
                                                      remtijd                 = 3 s.                      dit is   t(rem)
2. formule:

3. Invullen:                                 s(rem)  =  10    *    3
4. Uitrekenen:                          s(rem)  =  30
5. Antwoord en eenheid:    s(rem)  =  30  meter.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Reactieafstand

Slide 12 - Slide

Reactietestje

Slide 13 - Slide

Reactieafstand definitie

"De afstand die wordt afgelegd tussen het moment van de inwerking van een prikkel en het moment van de reactie hierop."

Slide 14 - Slide

Reactie afstand
Afhankelijk van de bestuurder.
Reactie tijd: 0,7-1,0
• niet opletten
• Vermoeidheid
• Alcohol
• Drugs
• Medicijnen

Slide 15 - Slide

Reactieafstand berekenen

                 reactieafstand  =  beginsnelheid x reactietijd
s  =   v x t 
s(reactie)=v(begin)t(reactie)

Slide 16 - Slide

Rekenvoorbeeld Reactieafstand
Een auto rijdt met een snelheid van 20 m/s en moet plotseling remmen voor een overstekende kat. Tussen het zien van de kat en het remmen zit 1,3 seconde. 
Bereken de reactieafstand van de auto.

1. gegevens:                                                         beginsnelheid   = 20 m/s             dit is v(begin)
                                                                                   reactietijd                  = 1,3 s.                  dit is t(reactie)
2. formule:

3. Invullen:                                                                s(reactie)   =   20   *   1,3
4. Uitrekenen:                                                          s(reactie)  =   26
5. Antwoord en eenheid:                                    s(reactie)  =   26 meter.
s(reactie)=v(begin)t(reactie)

Slide 17 - Slide

3.3 Het verband tussen remkracht en remweg

Slide 18 - Slide

Stopafstand

Slide 19 - Slide

Stopafstand

reactieafstand + remweg = stopafstand

"De totale afgelegde afstand vanaf het moment van de prikkel tot het moment van stilstand."

Slide 20 - Slide

3.4   Stopafstand

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Rekenvoorbeeld    Stopafstand
Een auto rijdt met een snelheid van 20 m/s en moet plotseling remmen voor een overstekende kat. In vorige rekenvoorbeelden hadden we berekend dat de remweg 30 meter en de reactieafstand 26 meter was. Bereken de stopafstand.

1. gegevens:                                             reactieafstand =    26 m.
                                                                        remweg              =    30 m.
2. formule:                                                 Stopafstand      =   Reactieafstand  +  Remweg

3. Invullen:                                                 Stopafstand      =    26     +  30
4. Uitrekenen:                                          Stopafstand      =    56
5. Antwoord en eenheid:                    Stopafstand      =    56  m.

Slide 24 - Slide

Wat is de natuurkundige eenheid van snelheid?
A
km/s
B
m/u
C
m/s
D
km/u

Slide 25 - Quiz


Wat is snelheid?
A
De afstand die je aflegt in een uur
B
De afstand die je aflegt in een bepaalde tijd
C
De tijd die je nodig hebt om een kilometer af te leggen
D
De tijd die je nodig hebt om een meter af te leggen

Slide 26 - Quiz

Een fietser fietst op een fietspad en ziet een bal de weg op rollen. Terwijl hij grijpt naar zijn rem legt hij 2 meter af en daarna komt hij na het remmen op een totale afstand van 9 meter tot stilstand. Wat was zijn remweg?
A
4,5 meter
B
7 meter
C
9 meter
D
11 meter

Slide 27 - Quiz

Zelfde vraag, maar nu wil ik de stopafstand:
Een fietser fietst op een fietspad en ziet een bal de weg op rollen. Terwijl hij grijpt naar zijn rem legt hij 2 meter af en daarna komt hij na het remmen op een totale afstand van 9 meter tot stilstand. Wat was zijn stopafstand?
A
4,5 meter
B
7 meter
C
9 meter
D
11 meter

Slide 28 - Quiz

Denk terug aan het openingsfilmpje, welke factor zorgde ervoor dat de ene auto wel op tijd stilstond en de andere niet.
A
Aanvangssnelheid
B
Remvertraging
C
Remweg
D
Stopafstand

Slide 29 - Quiz

Huiswerk voor de volgende keer.
  • Leren LessonUp les 4
  • Leren boek blz. 66 en 67
  • Maken boek opgaven 44, 45 en 46  (blz. 68)

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video