2.3. De stad verandert

Even het geheugen opfrissen

Nodig: Pen en schrift: 
1. Wat is verstedelijking?
2. Wat is de verstedelijkingsgraad?
3. Wat is het verschil in verstedelijkingstempo tussen rijke en arme landen?
4. Wat is het verband tussen verstedelijkingsgraad, verstedelijkingstempo en welvaart?
1 / 52
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 52 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Even het geheugen opfrissen

Nodig: Pen en schrift: 
1. Wat is verstedelijking?
2. Wat is de verstedelijkingsgraad?
3. Wat is het verschil in verstedelijkingstempo tussen rijke en arme landen?
4. Wat is het verband tussen verstedelijkingsgraad, verstedelijkingstempo en welvaart?

Slide 1 - Slide

Hoe verandert het stedelijk patroon?
 • Aan de verstedelijkingsgraad kan je zien welk percentage van de bevolking van een land in steden woont.

 • Het verstedelijkingstempo is het percentage waarmee de verstedelijkingsgraad jaarlijks toeneemt. --> In ontwikkelingslanden vaak hoog. Vanaf 1970 trekken hier miljoenen mensen van het platteland naar de stad (verstedelijking), in bijv. Afrika en Azië. Veel jonge gezinnen trekken naar de stad en stichten een gezin, met als gevolg dat er in deze steden een groot vestigingsoverschot is. 

 • De natuurlijke groei is de voornaamste reden dat de stadsbevolking in ontwikkelingslanden zo snel groeit. 


Slide 2 - Slide

De ontwikkeling van Afrikaanse steden
Enorme groei door:
 • groot vestigingsoverschot 
 • hoog geboortecijfer 

Gevolg: 
De stad groeit enorm en slokt omliggende gebieden op. 

Slide 3 - Slide

Verstedelijkingsgraad

Verstedelijkingstempo

Vestigingsoverschot

Er komen meer mensen in een plek wonen dan er vertrekken.
Het percentage mensen in een land dat in een stad woont.
Percentage waarmee het aantal bewoners van steden jaarlijks toeneemt.

Slide 4 - Drag question

Megastad
Wereldstad
Hoofdstad
Hier wonen meer dan 10 miljoen mensen.
Liggen grotendeels in Azië. 
Veel inwoners en veel invloed op de wereld.
New York, Tokyo, Londen. 
Hier zit vaak de regering.
Amsterdam.
Global cities

Slide 5 - Drag question

Maak de stelling kloppend:
"Hoe ................ de welvaart, hoe ............... het verstedelijkingstempo"
A
hoger / hoger
B
lager / lager
C
lager / hoger

Slide 6 - Quiz

2.3. De stad verandert 

Slide 7 - Slide

Wat gaan we leren? 
 • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
 • Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.
 • Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 8 - Slide

Urbanisatie  
Urbanisatie: proces waarbij mensen van het platteland naar de steden trekken. (verstedelijking)

Urbanisatiegraad: percentage van de
bevolking dat in de stad woont.
(verstedelijkingsgraad) 

Urbanisatietempo: percentage waarmee 
de urbanisatiegraad jaarlijks toeneemt. 
(verstedelijkingstempo)

Slide 9 - Slide

Grens tussen stad en platteland vervaagt 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Te druk in de stad? 
1960: Nederlandse- en de wereldwijde welvaart in de lift
Gevolg?  Suburbanisatie

Korte termijn gevolg suburbanisatie:
Ontstaan eerste file's 
Migratie van mensen van de stad naar het omliggende platteland 

Slide 13 - Slide

Gevolg: 
Ontstaan 'edge cities' 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Lange termijn gevolg
Verpaupering in de stad 

Slide 17 - Slide

Waar woon jij?
A
In de stad.
B
Op het platteland.
C
In een overgangsgebied

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Link

 • Welk gebied zien we? 
 • Verklaar hoe dit is ontstaan.  

Slide 20 - Slide

Westerse stad 
Twee soorten:
 • Amerikaanse stad
 •  Europese stad 

Slide 21 - Slide

Amerikaanse stad
1 = Central Business District (CBD)
2 =  Industrie / Goedkope woningen
3 = Goedkope woningen
4 = Middenklasse wijk
5 = Suburbs 

Model is een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Central Business District 
Super Duur!

Slide 24 - Slide

Suburbs

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Hoe verschilt de Amerikaanse stad van een stad in Nederland?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

Hoe verschilt de ligging van het CBD tussen Europese en Amerikaanse steden? 

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Gentrificatie 
Het proces waarbij oude stadsbuurten worden opgeknapt. Wonen wordt er wel duurder

Slide 32 - Slide

Gentrificatie
Maar niet iedereen verliet de stad:
Studenten, kunstenaars, jonge werkende mensen bleven graag

Het Honigcomplex in Nijmegen. De voormalige Honigfabriek is tot 2022 dé nieuwe hotspot in Nijmegen. Het karakteristieke complex ligt in het westen van de stad en is goed bereikbaar. Je kunt er heerlijk eten en drinken, sporten, winkelen, muziek maken en veel meer. Je vindt er kunst, cultuur en er worden wekelijks kleine en grote evenementen georganiseerd.
(Gentrification)  Bewoners knappen hun woning of een stadsdeel op om hun wijk aantrekkelijker te maken, waardoor de woningprijzen stijgen

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Aan de slag...
Maken opdracht 2 van paragraaf 2.3. 

Slide 38 - Slide

Niet-westerse stad 
Niet westerse steden zijn veel chaotischer dan westerse steden, dit komt omdat deze steden razendsnel groeien, zonder veel planning.


Toch zit er enige orde in de chaos, zo heeft de stad:
 • Een of meer zakencentra
 • Verspreid liggende industrieterreinen
 • Woonwijken van de rijken met villa’s achter hoge hekken
 • Krottenwijken 

Slide 39 - Slide

Krottenwijken

Slide 40 - Slide

Ook in veel arme landen zie je dat de bevolking in steden en stadjes in de randzone sneller groeit dan in de megastad.
Ook in veel arme landen zie je dat de bevolking in steden en stadjes in de randzone sneller groeit dan in de megastad.

Waarom vestigen migranten zich liever in de randzone?
 • je woont er goedkoper
 • er is meer ruimte
 • je kunt er nog voedsel verbouwen
 • de stad is dichtbij

Slide 41 - Slide

Niet westerse stad

Slide 42 - Slide

Westerse stad      Niet-westerse stad
Welke kenmerken horen waarbij?
verspreid liggende industrieter-reinen
Historische binnenstad (vooral in Europa)
Krottenwijken
Woonwijken voor de rijken
Central Business District
Oude woonwijken met veel immigranten
Weinig structuur door explosieve groei.
Suburbs rond de stad (hoge inkomens

Slide 43 - Drag question

Aan de slag...
Maken opdracht 4-6-7 van paragraaf 2.3.
Maken boxopdracht 2.3 het verschil tussen een westerse en niet-westerse stad. 

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Link

Wat is er bijzonder aan deze wijk?

Slide 46 - Slide

Transnationale gemeenschappen
- etnische minderheden die vaak nog op tal van manieren verbonden zijn met het land van herkomst. 
Bv via Social Media, internet

Slide 47 - Slide

Opbouw van de niet-westerse stad
1 Één of meer zakencentra (CBD)
2 Verspreid liggende industrieterreinen
3 Woonwijken voor de rijken, achter hoge hekken
4 Krottenwijken. Vaak op gevaarlijke plekken. (langs spoorlijn, vuilnisbelt, steile helling, fabriek. 

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Slide

2.3 De stad verandert 
Voor de volgende keer: 
-Bestuderen 1 tm 3. 

Slide 50 - Slide

Gentrificatie 

Slide 51 - Slide

Suburbanisatie
Veel mensen en bedrijven verlieten de stad 

Slide 52 - Slide