VS_H3&4

Wat doet de verzorgingsstaat?
Pak je boeken!
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Wat doet de verzorgingsstaat?
Pak je boeken!

Slide 1 - Slide

Na de les....
Kun je uitleggen wat de verzorgingsstaat doet aan de hand van de 3 pijlers waarop de verzorgingsstaat is gebouwd. 

Slide 2 - Slide

Weet je nog...?
3 pijlers verzorgingsstaat:

  1. Sociale zekerheid
  2. Goed onderwijs
  3. Goede gezondheidszorg

Slide 3 - Slide

200 miljard euro naar de verzorgingsstaat... 
70% van de overheidsuitgaven

Slide 4 - Slide

sociale zekerheid

"Sociale zekerheidsstelsel"

Sociale verzekeringen & sociale voorzieningen

Slide 5 - Slide

Sociale zekerheid
Sociale verzekeringen
Sociale verzekeringen, verplicht:
mensen betalen een premie om zich te verzekeren tegen een bepaald risico.

vb werknemersverzekeringen:
- (WW) Werkloosheidswet
- (WULBZ) Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
- (WIA) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

premie Volksverzekeringen (AOW, AKW)

Slide 6 - Slide

Sociale zekerheid
Sociale voorzieningen
Bestemd voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op een sociale verzekering.

Bijstand: vangnet.
Algemene bijstand: minimumbedrag voor noodzakelijke kosten
Bijzondere bijstand: ongewone extra kosten (wasmachine)
Let op: Participatiewet

Slide 7 - Slide

Neem dit schema over in je werkboek (H3, opdracht 11) 
GEBRUIK BIJ HET LEREN!

Slide 8 - Slide

Goed onderwijs
2 belangrijke doelen:

1. Ongelijkheid terugdringen
2. Zorgen voor een hoogopgeleide beroepsbevolking

! Naast dit "sociale recht" een plicht: Leerplicht.
Iedereen tussen 5 en 16 jaar.

Nog geen starterskwalificatie? dan tot 18 leerplichtig.

Slide 9 - Slide

Goede gezondheidszorg
Zorgverzekering voor iedereen: basisverzekering

"Cure en care"

Cure = ziekenzorg
Care = langdurige zorg

Slide 10 - Slide

Check jezelf...
Kun je uitleggen wat de verzorgingsstaat doet aan de hand van de 3 pijlers waarop de verzorgingsstaat is gebouwd?

Slide 11 - Slide

H4: werk en sociale mobiliteit
Dit hoofdstuk laat je nadenken welke betekenis werk heeft voor ons.
& kan je een mening vormen of het de taak van de overheid is te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om aan het werk te komen. 

Slide 12 - Slide

Waarom werken we?

Slide 13 - Mind map

Arbeidsethos
Het belang dat mensen aan werk hechten

Slide 14 - Slide

Basisbehoeften

Slide 15 - Slide

Sociale ongelijkheid

Ongelijke verdeling van maatschappelijke kansen, inkomen, kennis en politieke macht.

Hangt samen met je maatschappelijke positie

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Hw
H3: 1, 2, 3, 9, 10, 11
H4: 2, 5, 6

Slide 18 - Slide

Exit ticket H3: 
Kun je uitleggen wat de verzorgingsstaat doet aan de hand van de 3 pijlers waarop de verzorgingsstaat is gebouwd?

- Geef aan wat de 3 pijlers zijn & wat ze globaal inhouden
- Koppel dit vervolgens aan de verzorgingsstaat

Slide 19 - Slide


Exit ticket H4: 


Hoe hangt werk samen met de piramide van Maslow?

Koppel 'werk' aan de vijf verschillende basisbehoeften van de piramide van Maslow. 


Slide 20 - Slide