Branche GGZ - les 3

Branche 
Les 1 - GGZ
1 / 21
next
Slide 1: Slide
IntroductiemoduleMBOStudiejaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Branche 
Les 1 - GGZ

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Wat houdt de GGZ in?
 • De verzorgende/verpleegkundige in de GGZ
 • Doelgroepen binnen de GGZ
 • Opdracht
 • Filmpje (angst)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waar staat GGZ voor?
A
Grote groep zorg
B
Geestelijke gehandicaptenzorg
C
Geestelijke gezondheidszorg
D
Psychiatrie

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

In de GGZ krijg je zorg bij psychische of psychiatrische problemen
A
Ja
B
Nee

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Wat weet je al van de GGZ?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Stel jij of iemand in jouw omgeving ervaart psychische problemen. Naar welke hulpverlener ga je als eerste heen?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

De verzorgende/verpleegkundige in de GGZ
 • Ondersteuning, zorg en begeleiding aan (complexe) zorgvragers met:
            - Psychosociale stoornissen
            -  Psychiatrische stoornissen
             - Verslaving
 • Stimuleren van de zelfzorg
 • Preventieve activiteiten uitvoeren
 • Herkennen crisissituatie
 • Suïcidaliteit inschattenSlide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

De begeleiding
 • Afgestemd op één zorgvrager
 • Groepen zorgvragers
 • Mantelzorgers/naasten

 • Structuur aanbrengen in de dag


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Acute psychiatrie
 • Beschermt en begeleidt mensen in een crisissituatie. 
 • bv. psychosches of ernstige paniekaanval

Slide 11 - Slide

Wanneer de crisis voorbij is, vaak ook door medicatie, beoordelen de zorgverleners samen met de zorgvrager of verdere behandeling nodig is en welke vorm van therapie geschikt is. Dit kan een behandeling in een instelling zijn (klinische zorg), maar ook een behandeling bij de zorgvrager thuis (ambulante zorg).
Crisissituatie
Bij een psychiatrische crisis moet de huisarts worden gebeld. Hij is de eerste hulpverlener. De huisarts zal contact opnemen met de juiste instantie en zo nodig een opname of medicatie regelen. In een crisissituatie gaan zorgvragers naar:
de polikliniek van een APZ (algemeen psychiatrisch ziekenhuis)
de crisisopvang op een PAAZ (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis)
Chronische psychiatrie
 • Zorgvragers die zich door geestelijke stoornissen niet zelf kunnen redden in de maatschappij.
 • Woonvormen:
Zorginstelling
Begeleide woonvorm

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ouderenpsychiatrie
 • Acute en/of chronische problemen

 • Het onderscheid:
Psychogeriatrie
Ouderenpsychiatrie

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.
 • Ondersteunen van een normaal mogelijke ontwikkeling.

 • Speciale afdelingen van instelling voor psychiatrische zorg.


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Verslavingszorg
 • Gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
 • Samenwerking met meerdere disciplines.
 • Sociaal-maatschappelijke functie
 • Gedragsverandering en behandeldoelen


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Filmpje angst en opdracht


Bekijk één van de volgende afleveringen van het programma: “Doe even normaal”
- Angst: https://www.npostart.nl/doe-even-normaal/26-08-2014/VPWON_1227548 (SAMEN KIJKEN!)

Schrijf mee:

1. Wat houdt de aandoening in?
2. Welke (gestoorde) gedragingen en functies horen bij dit ziektebeeld?
3. Welke verklaringen en oorzaken worden in het programma genoemd?
4. Welke mogelijke behandelingen zijn er voor deze ziektebeelden?
5. Noem een aantal sociale gevolgen in het leven van deze zorgvragers?

Nabespreken in 3-tallen
Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wat heb jij vandaag geleerd?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Wat zou jij nog te weten willen komen over de GGZ?

Slide 20 - Mind map

This item has no instructions

Hoe heb jij deze les ervaren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

This item has no instructions