Statistiek H4 Herhaling 2KGT

H4 Statistiek herhaling
Doel: voor de toets kan ik rekenen met procenten.
Ik weet ik wat een  beelddiagram, staafdiagram, lijndiagram en cirkeldiagram, turftabel, histogram, steelbladdiagram, centrummaten zijn en ik kan ermee werken.

M: DT en herhaling, nakijken en verbeteren.
Leren en oefenen voor de toets.

1 / 12
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

H4 Statistiek herhaling
Doel: voor de toets kan ik rekenen met procenten.
Ik weet ik wat een  beelddiagram, staafdiagram, lijndiagram en cirkeldiagram, turftabel, histogram, steelbladdiagram, centrummaten zijn en ik kan ermee werken.

M: DT en herhaling, nakijken en verbeteren.
Leren en oefenen voor de toets.

Slide 1 - Slide

Stappenplan rekenen met procenten

Slide 2 - Slide

Toename en afname in procenten
Horloge
prijs in €
54,95
20
1
54,95 - 34,95

Slide 3 - Slide

Beelddiagram
In een beelddiagram stelt elk figuurtje een aantal voor. Dat staat altijd bij een beelddiagram vermeld.

Slide 4 - Slide

 Beelddiagram en staafdiagram
Staafdiagram moet je kunnen tekenen

Slide 5 - Slide

 Lijndiagram maken


Bovenste rij in de tabel hoort bij horizontale as. 
Onderste rij bij de verticale as.

                     Je mag een scheurlijn gebruiken.
Teken de punten en
                     verbind deze met rechte lijnen.


Slide 6 - Slide

werkschema 
cirkeldiagram maken

Slide 7 - Slide

Samen een cirkeldiagram maken
Aardbei:          (123:100)x28=                        Mango:         (123:100)x15=
Ijssoort
Aardbei
Mango
Citroen
Hazelnoot
Vanille
Totaal
Aantal klanten
28
15
17
24
39
123
Percentage
22,7%
12,2%
100%
Hoek/graden
360 gr
100%
x
22,7%
123
1
28
100%
x
12,2%
123
1
23

Slide 8 - Slide

Hoe heten de
stukken van een
cirkeldiagram?

Slide 9 - Open question

Hoeveel graden zitten er in een cirkeldiagram?

Slide 10 - Open question

De tabel is al voor je ingevuld. Teken het cirkeldiagram bij deze ingevulde tabel in je schrift.

Slide 11 - Open question

Neem de tabel over en maak hem verder af. Maak daarna een cirkeldiagram bij deze tabel in je schrift.

Slide 12 - Open question