5.4 Europa op zoek naar markten

Kies de juiste oorzaak-gevolg combinatie
A
Meer vee-meer mest-meer voedsel
B
Meer voedsel-meer mest-meer vee
C
Meer mest- meer vee- meer voedsel
D
Meer vee-meer voedsel-meer mest
1 / 11
next
Slide 1: Quiz
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Kies de juiste oorzaak-gevolg combinatie
A
Meer vee-meer mest-meer voedsel
B
Meer voedsel-meer mest-meer vee
C
Meer mest- meer vee- meer voedsel
D
Meer vee-meer voedsel-meer mest

Slide 1 - Quiz

Wat vond Jethro Tull uit?
A
oogstmachine
B
schietspoel
C
zaaimachine
D
spinning Jenny

Slide 2 - Quiz

Wat zijn enclosures?
A
Omheinde gebieden voor het vee
B
Gevangenissen van de Franse koning
C
Dammen in de rivieren
D
Grote samengevoegde stukken landbouwgrond

Slide 3 - Quiz

Wat hoort er niet bij de agrarische revolutie?
A
Er kwam meer landbouwgrond beschikbaar
B
Uitvinding van kunstmest
C
Een ingewikkelder vruchtwisselstelsel
D
De kindersterfte nam af

Slide 4 - Quiz

Wat is een nadeel aan het gebruiken van open en common fields?

Slide 5 - Open question

5.4 Europa op zoek naar markten

Slide 6 - Slide

Kenmerkend aspect
Het modern imperialisme dat verband hield met de industrialisatie

Deelvraag:
Hoe en waarom veranderde na 1850 de verhouding tussen West-Europa en de gebieden in Afrika en Azië?

Slide 7 - Slide

Kolonialisme?
 • Vanaf 15de eeuw: kolonialisme --> veroveringen met een economisch doel
 • Kenmerkend: handelsposten op de kusten
 • Vanaf 19de eeuw: modern imperialisme
 • Combinatie van economische en politieke doelen
 • Politiek: bewijzen macht eigen land (nationalisme)
 • Economisch: grondstoffen en afzetmarkten voor industrie

Slide 8 - Slide

Afrika
 • Na uitbreiding Aziatische kolonies is Afrika het laatste onbekende gebied
 • Conferentie van Berlijn (1884): Europese landen spreken over verdeling Afrika
 • Initiatiefnemer: Duitse kanselier Bismarck 
 • Officiële doel: oorlog voorkomen

Slide 9 - Slide

Cultureel

 • Europeanen zagen zichzelf als superieur (beter) ten opzichte van Afrikanen
 • Charles Darwins evolutietheorie wordt misbruikt om racisme goed te praten
 • White Man's Burden: plicht van de blanken om de Afrikanen op te voeden
 • Gebieden worden veroverd om de "inboorlingen" te helpen...

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video