Thema 8- H18 Begeleiden van groepen

Begeleiden van groepen
 Thema 8 - Hoofdstuk 18
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Begeleiden van groepen
 Thema 8 - Hoofdstuk 18

Slide 1 - Slide

Begeleiden van Groepen
Doel van deze les 
Je kunt uitleggen wanneer een groep goed functioneert.
Je kunt uitleggen wat er wordt bedoeld met een groepsproces.
Je kunt de vijf fasen van groepsontwikkeling benoemen.
Je kunt uitleggen hoe je kunt zorgen voor een goede sfeer binnen een groep.
Je kunt twee veelvoorkomende communicatiestructuren toelichten.
Je kunt uitleggen hoe je betrokkenheid binnen een groep stimuleert.
Je kunt uitleggen hoe je omgaat met (non-)conformisme binnen een groep.
Je kunt tips geven voor het krijgen en houden van overzicht.Slide 2 - Slide

Begeleiden van Groepen
18.1 Inleiding
18.2 Begeleiden van groepen
18.3 Groepsprocessen
18.4 Inspelen op......
18.5 sfeer
18.6 stimuleren interactie
18.7 betrokkenheid stimuleren
18.8 Individuele aandacht geven
18.9 Omgaan met conformisme
18.10 Overzicht

Slide 3 - Slide

18.2 Begeleiden van groepen. 
Wanneer functioneert een groep goed?
Wanneer functioneert een groep goed?


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Groepsprocessen en ontwikkeling

Slide 6 - Slide

Vormfase - elkaar leren kennen

Slide 7 - Slide

Stormfase - rollen in de groep (leider, volger etc.)

Slide 8 - Slide

Normfase - groep krijgt eigen identiteit

Slide 9 - Slide

Prestatiefase - groep richt zich op de taak waarvoor zij staan. 

Slide 10 - Slide

Afscheidsfase - Groep gaat weer uit elkaar

Slide 11 - Slide

Wanneer spreek je van een goede sfeer in de groep?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Wanneer spreek je van een goede sfeer in de groep?
Welke invloed heb jezelf?

Welke invloed kunnen momenten - gebeurtenissen hebben in een werkdag?

Slide 14 - Slide

Opdrachten
8.17 - 1 t/m 6
8.18 1 t/m 4

Slide 15 - Slide

Van de straat
https://www.npo3.nl/van-de-straat/28-04-2015/WO_NCRV_838582

Slide 16 - Slide

Stimuleren van interactie
Een goed contact tussen cliënten onderling stimuleren.

Start een gesprek en betrek andere cliënten.

Slide 17 - Slide

Communicatiestructuur
Onzichtbaar netwerk van lijnen waarlangs groepsleden met elkaar communiceren.
1: Sterstructuur
2: Wielstructuur

Slide 18 - Slide

Sterstructuur
Communiceren via één centrale figuur bv. in de klas via de docent (formele leider).
De docent heeft een grote rol bij het nemen van besluiten.

Slide 19 - Slide

Wielstructuur
De groepsleden communiceren met elkaar. Geen centrale figuur.
Iedereen praat mee en mag mee beslissen

Slide 20 - Slide

Betrokkenheid stimuleren
Toon interesse en geef hierin vooral zelf het goede voorbeeld.  Wie kan er een voorbeeld noemen?

Cliënten op elkaars interesses en ervaringen attent maken. 

Slide 21 - Slide

Individuele aandacht
Een groep bestaat uit individuen.
Individuele aandacht zorgt voor gevoel van tevredenheid en acceptatie. 

Complimentje!!! 

Slide 22 - Slide

Omgaan met 
conformisme
Groepen houden zich aan de regels, ook al staan die regels niet ook al staan die niet op papier. 

Maar wat doe je als de groep iets wil doen, wat jij niet ziet zitten? 

Wat doe jij dan? 

Slide 23 - Slide

Overzicht houden
Geen overzicht? -> Wat gebeurt er dan in de groep? 

Chaotisch? ... Rommelig? 

Een gebrek aan overzicht is niet alleen vervelend voor de begeleider, het is ook vervelend voor de groep. 

Slide 24 - Slide

Aan de slag

Thema 8
Hoofdstuk 18

Opdracht 1 t/m 8

Slide 25 - Slide