Blok 7 les 17 maart Hoofdstuk 2 profielboek didactiek. Uitvoeren van lesactiviteiten

PDO blok 7 - les 5
Boek: Profielboek didactiek
Hoofdstuk 2 - uitvoeren van lesactiviteiten

1 / 18
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

PDO blok 7 - les 5
Boek: Profielboek didactiek
Hoofdstuk 2 - uitvoeren van lesactiviteiten

Slide 1 - Slide

Vandaag
- Welkom
- 2.3 Didactische werkvormen
- 2.4 Leerlingvolgsysteem 
- 2.5 Afronden van het leerproces


Lesdoel: Je weet wat er bedoeld wordt met een
 coöperatieve,- en competitieve,- en individualistische werkvorm 


Slide 2 - Slide

2.3 Didactische werkvormen

Slide 3 - Slide

Welke verschillende werkvormen gebruiken jullie op stage?

Slide 4 - Open question

Didactische werkvormen
 1. Coöperatieve werkvormen 

 2. Competitieve werkvormen

 3. Individualistische werkvormen. 

Slide 5 - Slide

Coöperatieve werkvormen

 • Verantwoordelijk voor eigen leren én voor leren van groepsgenoten. 
 • Alleen succes als je samenwerkt.
      (samenwerkingsvaardigheden als
       onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar anderen)
 • Inhoudelijk doel - productevaluatie én
       samenwerkingsdoel (=sociaal doel) - procesevaluatie.
                                       Voorbeelden op blz. 62

Slide 6 - Slide

Competitieve werkvormen
 • Eigenlijk tegenovergestelde van coöperatieve werkvorm.
 • Leerlingen zijn elkaars concurrenten. Strijd om de beste prestaties. • Voorbeelden: tafeldiploma, Kahoot, allerlei wedstrijdvormen.

Welke voordelen en nadelen van competitieve werkvormen zie jij? 

Slide 7 - Slide

Welke voordelen en nadelen van competitieve werkvormen zie jij?

Slide 8 - Open question

Individualistische werkvormen
 • Zelfstandig werken.
 • De eigen leerdoelen bepalen wat een leerling doet.
 • Ieder voor zich.
 • Voorbeeld: een kind werkt op eigen leerlijn.
 • Past bij adaptief onderwijs. (lesstof passend bij het niveau van het kind). Denk bv ook aan adaptieve online programma's voor bv rekenen.

Slide 9 - Slide

2.4 Leerlingvolgsysteem

Slide 10 - Slide

2.4 Leerlingvolgsysteem
Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van het kind, maar ook van de groep en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Slide 11 - Slide

Wat vind jij?
Wat vind jij dat er in een leerlingvolgsysteem gezet moet worden? 

* Cijfers?
* Incidenten? 

Slide 12 - Slide

        2.5 Afronden van het leesproces

Slide 13 - Slide

Reflecteren & evalueren
Reflecteren => terugblikken op een ervaring

Evalueren=> is het doel behaald?

Slide 14 - Slide

Waar moet een goede toets volgens jou aan voldoen?

Slide 15 - Open question

Toetsen

Slide 16 - Slide

Waarom toetsen we?

Slide 17 - Open question

Toetsen
Valide: wordt er daadwerkelijk gemeten of je de kerndoelen toetst?
Betrouwbaar: komt er geen "toevallige" score uit?
Objectief: worden er feiten getoetst en geen meningen?
Efficiënt: is de tijd die het kost om te toetsen in verhouding tot wat er geleerd moet worden?

Slide 18 - Slide