HC Het Britse Rijk III

2p. De Industriële Revolutie was één van de oorzaken van de opkomst van het moderne imperialisme. 

Leg uit dat de Industriële Revolutie in Engeland een reden kon zijn om koloniën in bijvoorbeeld Azië in bezit te nemen.
1 / 33
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

2p. De Industriële Revolutie was één van de oorzaken van de opkomst van het moderne imperialisme. 

Leg uit dat de Industriële Revolutie in Engeland een reden kon zijn om koloniën in bijvoorbeeld Azië in bezit te nemen.

Slide 1 - Slide

De Industriële Revolutie in Groot-Brittannië leidde ertoe dat er een groeiende vraag naar katoen ontstond / een afzetmarkt voor industrieproducten nodig was. In India werd katoen verbouwd / bestond een grote afzetmarkt en daarom was het voor Groot-Brittannië belangrijk om India te koloniseren
2p. De Industriële Revolutie was één van de oorzaken van de opkomst van het moderne imperialisme. 

Leg uit dat de Industriële Revolutie in Engeland een reden kon zijn om koloniën in bijvoorbeeld Azië in bezit te nemen.

Slide 2 - Slide

2p.Leg uit bij welk kenmerkend aspect de oprichting van het Indian National Congress past.

Slide 3 - Slide

2p.Leg uit bij welk kenmerkend aspect de oprichting van het Indian National Congress past.

De oprichting van het Indian National Congress past bij het kenmerkende aspect:De opkomst van emancipatiebewegingen. De hoogopgeleide Indiërs streefde naar de juridische en sociale gelijkberechtiging van de Indiase bevolking. Het streven naar gelijkheid is emancipatie en daarom past dit kenmerkende aspect er goed bij.

Slide 4 - Slide

3p.De Britse politieke bemoeienis veranderde in de loop van de tijd in Brits-India. Noem de drie vormen van bestuur in chronologische volgorde die de Britten toepasten in India.

Slide 5 - Slide

-In het begin van de 17e eeuw vooral gericht op handel.
  Oprichting factorijen die de Britten bestuurden maar verder
  was er geen politieke bemoeienis in het binnenland.


- Na het verdrag van Allahabad (1765) krijgen de Britten (de
   EIC) meer lokale politieke invloed, ze gaan bijvoorbeeld
   belastingen heffen. Ze voeren een indirect bestuur
   waarbij lokale vorsten uit naam van de Britten
   het gebied besturen.

- Na de grote opstand in 1857 besloot Groot-Brittannië om   
  deels een direct bestuur in te stellen waarna India onder het
  Britse Rijk viel en onder leiding van koningin Victoria stond.
  De meeste deelstaten bleven onder het indirecte bestuur
  vallen.
3p.De Britse politieke bemoeienis veranderde in de loop van de tijd in Brits-India. Noem de drie vormen van bestuur in chronologische volgorde die de Britten toepasten in India.

Slide 6 - Slide

In welk jaar werd de Reform Bill ingevoerd?
A
1807
B
1832
C
1833
D
1851

Slide 7 - Quiz

In welk jaar werden de eerste Factory Acts ingevoerd?
A
1833
B
1848
C
1850
D
1865

Slide 8 - Quiz

Kenmerkende aspecten
Tijdvak 8
- De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.
- Discussies over de 'sociale kwestie'. 

- De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.
- Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke
  proces.
- De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme,
  confessionalisme en feminisme.
Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Leerdoelen
  1. Je kunt het belang beschrijven van de Spinning Jenny en de stoommachine voor de ontwikkeling van de industriële revolutie in Engeland.
  2. Je kunt oorzaken van de bevolkingsgroei in Engeland in de achttiende eeuw noemen.
  3. Je kunt de uitbreiding van het Britse en Indiase spoorwegnetwerk beschrijven en daarbij verklaren waarom deze snelle
    uitbreiding noodzakelijk was voor de Britten. 
  4. Je kunt de betekenis van de Reform Bill voor de ondernemers in de Britse steden beschrijven.
  5. Je kunt de betekenis van de Factory Acts voor Britse arbeiders beschrijven.
  6. Je kunt de veranderende positie van het Britse Rijk in de wereldeconomie aan het einde van de negentiende eeuw beschrijven en verklaren.

Slide 11 - Slide

Spinning Jenny
- De Spinning Jenny kon
  tegelijkertijd meerdere
  draden maken van ruwe
  katoen of wol.
- De productiesnelheid van
   weefgaren verhoogde enorm
   waardoor er in kortere tijd
   heel veel meer geproduceerd
  kon worden voor de productie
  van stoffen en kleding.

Slide 12 - Slide

Stoommachine James Watt


Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Bron 3 Een Spinning Jenny


De eerste uitvindingen in de textielnijverheid (zoals de Spinning Jenny van James Hargreaves van omstreeks 1770) konden nog gemakkelijk in de huisnijverheid worden toegepast.

2p Noem:
- twee kenmerken van deze vroege uitvindingen en,
- leg daarmee uit waarom deze in de huisnijverheid konden worden toegepast.

Slide 17 - Open question

Je kunt oorzaken van de bevolkingsgroei in Engeland in de achttiende eeuw noemen.
- Verbeteringen in de landbouw. (Uitvinding van verschillende     
   landbouwmachines, verbetering van landbouwtechnieken)
   -> ontstaan van landbouwoverschotten
- Verbeterde hygiëne en bestrijding van ziekten.
   -> Britten werden steeds ouder

-> gevolg: vraag huishoudtextiel en kleding


Slide 18 - Slide

Opdracht 3e uit Feniks: 1.3!!!
Oorzaak: Verbeteringen in de landbouw. Gevolg: Voedseloverschotten.
Oorzaak: Voedseloverschotten. Gevolg: Bevolkingsgroei.
Oorzaak: Bevolkingsgroei. Gevolg: Grotere vraag naar kleding en huishoudtextiel.
Oorzaak: Bevolkingsgroei. Gevolg: Steeds meer goedkope arbeidskrachten beschikbaar.
Oorzaak: Grotere vraag naar kleding en huishoudtextiel. Gevolg: Groeiende vraag naar
                   grondstoffen (katoen).
Oorzaak: Groeiende vraag naar grondstoffen (katoen). Gevolg: meer economische sturing in de
                    koloniën.
Oorzaak: Meer goedkope arbeidskrachten. Gevolg: Urbanisatie.
Oorzaak: Urbanisatie. Gevolg: Ontstaan van arbeiderswijken en de sociale kwestie.

Slide 19 - Slide

Waarom was het noodzakelijk om het Britse en Indiase spoorwegnet uit te breiden?

Slide 20 - Open question

Wat hield de Reform Bill in?
A
hervorming
B
recht om te staken
C
herzien van kiessysteem
D
sociale wetgeving

Slide 21 - Quiz

Reform Bill
Door de Industriële Revolutie veranderde de samenstelling van de samenleving. Er kwamen nieuwe groepen bij: fabrieksarbeiders en fabriekseigenaren/ondernemers.

Door deze wet zouden ondernemers meer inspraak in de samenstelling van het parlement krijgen via verkiezingen.

Slide 22 - Slide

SOCIALE KWESTIE

Slide 23 - Slide

Welke politieke stroming past bij de ondernemers?

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Slide

Factory Acts (1833)
Sociale wetten:
- kinderarbeid in fabrieken
   verboden (jonger dan 9)
- kinderen 2 uur naar school
- regels over inzet vrouwen en
  ouderen
- hoe om te gaan met
  bedrijfsongevallen
Tegenstand:
- ondernemers
(moesten zich aan wetten houden)
- arbeiders
(gezinnen afhankelijk van inkomen kinderen en vrouwen)

Slide 26 - Slide

Na de totstandkoming van de eerste Factory Acts spraken zowel fabrikanten als arbeiders zich uit tegen deze wetten.

4p Leg uit:
- welk bezwaar fabrikanten tegen de Factory Acts hadden;
- welk bezwaar arbeiders tegen de Factory Acts hadden.

Slide 27 - Open question

Welke politieke stroming kwam voor de arbeiders op?

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Slide

Tegenstand:
- ondernemers
(moesten zich aan wetten houden)
- arbeiders
(gezinnen afhankelijk van inkomen kinderen en vrouwen)

Slide 30 - Slide

Welk gevolg had de Amerikaanse Burgeroorlog voor de Britse textielindustrie?

Slide 31 - Open question

Maken
 LessonUp: het Britse Rijk III
zelftoets HC Het Britse Rijk

Slide 32 - Slide

Welk onderwerp moet nog aan de orde komen?
Tijdvak 5
Tijdvak 6
Tijdvak 7
Tijdvak 8
Tijdvak 9
Tijdvak 10
HC Het Britse Rijk
HC Duitsland
HC Nederland
Historische vaardigheden

Slide 33 - Poll