B&L Leereenheid 10

Leereenheid 10 evalueren
1 / 18
next
Slide 1: Slide
B&LMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Leereenheid 10 evalueren

Slide 1 - Slide


Evalueren gaat over?
A
Beginsituatie
B
Doelstelling
C
Les/training
D
Allen

Slide 2 - Quiz

Functies van evalueren
 • Verbeteren volgende les
 • Bijstellen doelstelling
 • Beoordelen en selecteren
 • Input voor begeleiding
 • Reflectie eigen functioneren
 • Verantwoording

Slide 3 - Slide

Het didactisch model
Zoals je kunt zien is evalueren onderin het model geplaatst maar heeft het een connectie naar ieder onderdeel (begin situatie, les/training, doelstelling). 
Je kunt dus ook al deze onderdelen evalueren.

Slide 4 - Slide

PDCA
Lesgeven is een continu proces. 
Plan: Plannen hwat we gaan doen en hoe we dit gaan doen.

Do: Doen wat we hebben gepland.

Check: Controleren of alles volgens plan is verlopen.

Act: Aanpassen wat niet volgens plan is verlopen

Slide 5 - Slide

Momenten van evalueren
 • Begin van de les (terugkomen op vorige les)​
 • Aan het einde van de les ​
 • Na afloop van een les​
 • Na een langere periode/serie lessen

Slide 6 - Slide

Evaluatie vormen
Evalueren kan gericht zijn op 2 verschillende punten:

 • Het behaalde eindresultaat (het product) = productevaluatie​

 • De manier waarop dit resultaat tot stand is gekomen (het proces) = procesevaluatie

Slide 7 - Slide

Productevaluatie
Alleen naar het resultaat kijken = productevaluatie

Productevaluatie heeft te maken met de mate waarin je als lesgever de doelstellingen hebt bereikt​

Productevaluatie: evaluatie van resultaat, van doelstellingen​
 • Kwantitatieve productevaluatie (vb schaatsen, zwemmen)​
 • Kwalitatieve productevaluatie (vb jurysporten, turnen, kunstrijden op de schaats)

Slide 8 - Slide

Procesevaluatie
Procesevaluatie: je kijkt als lesgever naar de manier waarop het resultaat tot stand is gekomen.​

Procesevaluatie: evaluatie van lesverloop, van de didactische componenten:
 • Beginsituatie​
 • Lesopbouw​
 •  Organisatie​ 
 • Bewegingsvormen​ 
 • Didactische werkvormen

Slide 9 - Slide

Evaluatiemethoden

Voor productevaluatie:​
Prestatieproeven​
Circuit​
Wedstrijd​Slide 10 - Slide

Evaluatiemethoden
Voor procesevaluatie:​
Groepsgesprekken​
Individuele gesprekken​
Evaluatieformulieren​

Bij procesevaluatie wordt naar het oordeel van de deelnemers gevraagd, met name op het gebied van samenwerking, zelfstandigheid en belevingswaarde (sociaal-affectieve doelen)​

Slide 11 - Slide

Evaluatie-instrumenten

 • Bijvoorbeeld een hartslagmeter.​

 • Testen (bijv. shuttlerun) kun je ook opvatten als evauatie-instrument

Geven duidelijk cijfers waaraan conclusies kunt verbinden

Slide 12 - Slide

Leg uit waarom verantwoording een functie van evalueren is:

Slide 13 - Open question

Evaluatie
Les/training
Doelstelling
Beginstuatie

Slide 14 - Drag question

Noem de 4 momenten van evalueren

Slide 15 - Open question

Een hartslagmeter gebruiken is een voorbeeld van:
A
Product evaluatie
B
Proces evaluatie

Slide 16 - Quiz

Groepsgesprekken​, individuele gesprekken​ en evaluatieformulieren zijn methoden voor een:
A
Productevaluatie
B
Procesevaluatie

Slide 17 - Quiz

Waar staat de afkorting PDCA voor?

Slide 18 - Open question