Much, many & a lot of

Much, many & a lot of
1 / 20
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Much, many & a lot of

Slide 1 - Slide

Aan het einde van de les kan je
 • Vertellen wat much, many & a lot of betekenen in het NL.

 • Het verschil in gebruik tussen much, many & a lot of uitleggen en toepassen.

Slide 2 - Slide

Wat denk jij dat 'much', 'many' & 'a lot of' betekenen?

Slide 3 - Open question

Betekenis
 • Much, many & a lot of betekenen allemaal veel in het Nederlands.


 • Je gebruikt ze alleen niet allemaal hetzelfde. Kijk naar de volgende voorbeelden en probeer het verschil tussen much & many te raden!

Slide 4 - Slide

Voorbeelden
 1. many friends
 2. much water
 3. many chairs
 4. much time
 5. many superheroes
 6. much water 

Slide 5 - Slide

Uitleg much & many
 • Je gebruikt much als het woord dat erna komt enkelvoud en ontelbaar is.

Do you have much work? 
We haven't got much money.

Kan je het woord water tellen?

Slide 6 - Slide

Uitleg much & many
 • Je gebruikt many als het woord dat erna komt meervoud en telbaar is.

He hasn't got many friends.
Do we have many videogames?

Tip: Je kunt meervoud herkennen aan de letter -s achter een woord.

Slide 7 - Slide

Welk woord hoort waarbij? Sleep het woord naar het juiste witte vlak.
MANY
MUCH
pocketmoney
tables
witches
buses
fun
light
fans

Slide 8 - Drag question

A lot of
 • A lot of betekent veel, net als bij many & much.

 • A lot of gebruik je bij bevestigende (+) zinnen.

 • Much/ many gebruik je bij vragende (?)/ ontkennende (-) zinnen. 

Slide 9 - Slide

Voorbeelden
 • I have a lot of friends. (+)
 • She has not got many friends. (-)
 • Do we have much homework? (?)
 • The school has a lot of pupils. (+)
 • Our village has not got much snow. (-)
 • Does the cat have many kittens? (?)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

I have got ... problems.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 12 - Quiz

The dogs aren't ... fun.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 13 - Quiz

How ... milk is left in the fridge?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 14 - Quiz

Are there ... ghosts in that creepy building?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 15 - Quiz

They haven't got ... paint left in the store
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 16 - Quiz

My brother has ... problems with my dad.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 17 - Quiz

Samenvatting
'Much', 'many' & 'a lot of' betekenen allemaal 'veel'.
Enkelvoud / ontelbaar
Meervoud / telbaar
Bevestigende zinnen
We have a lot of money.
They have a lot of friends.
Ontkennende zinnen
We don't have much money.
They don't have many friends.
Vragende zinnen
Do we have much money?
Do they have many friends?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link

Slide 20 - Link