Kerntaak 2 - Draaiboek (herhaling)

Kerntaak 2 - Draaiboek
Belangrijke aandachtspunten 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Kerntaak 2 - Draaiboek
Belangrijke aandachtspunten 

Slide 1 - Slide

Wat is de functie van
het draaiboek?

Slide 2 - Mind map

Waarom is een draaiboek
belangrijk bij de voorbereiding
en uitvoering van een evenement?

Slide 3 - Mind map

Algemeen
 • Een verslag heeft een voorkant, voorzien van voor- en achternaam, studentnummer, klas, opleiding, vak en vakdocent
  (evt. SLB'er en waar nodig datum), Kop- en voettekst​


 • Een verslag heeft de volgende volgorde; voorkant, voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, hoofdstuk 1 t/m....
  (zoek eens op google voorwoord vs. inleiding) ​ 

 • Taalkundig; hoofdlettergebruik; namen met hoofdletters, ook bij namen van scholen/verenigingen​ 

 • Verdieping/koppeling theorie; vaak erg algemeen beschreven (open je boeken!) ​ 

 • Heb je de onderdelen verdeeld, zorg dan dat je elkaars onderdelen kritisch bekijkt en waar nodig aanscherpt, neem het niet klakkeloos over. ​ 

 • Zorg dat je over het gehele verslag de zelfde lettertypes en lettergroottes gebruikt 

Slide 4 - Slide

Aandachtspunten
 • Koppeling maken met de theorie

 • Welke motorische kenmerken staan er beschreven over bijv. de kleuter? ​

 • Welke cognitieve kenmerken staan er beschreven over bijv. het oude basisschoolkind (gr. 5-8)? ​

 • Welke sociaal affectieve kenmerken staan er beschreven over bijv. de puber? ​

 • Doel: wat wil de organisatie bereiken met het evenement; bijv. meer ouderbetrokkenheid bij de vereniging, nieuwe leden werven, etc.

Slide 5 - Slide

Aandachtspunten
 • Duidelijke deadlines stellen; dan kun je elkaar hier ook op aanspreken. ​ • Kijken naar kwaliteiten van personen; wie kan welke taak goed uitvoeren en vind welke taak ook leuk om te doen?!​ 


 • Niet te veel personen verantwoordelijk maken voor één taak. Waarom niet...?

Slide 6 - Slide

Aandachtspunten
 • Kort en bondig beschrijven wat het programma is; inzichtelijk maken voor de deelnemers / bezoekers het is GÉÉN dagdraaiboek. ​


 • Duidelijke tijdsaanduidingen. 

Optioneel: programma boekje met o.a. programma, wedstrijdschema's, plattegrond, wedstrijdreglement etc.  

Slide 7 - Slide

Aandachtspunten
 • Een vrijwilliger/medewerker/deelnemer moet met een leskaart of wedstrijdreglement precies weten wat er vertelt moet worden, welke regels er nageleefd moeten worden, welke variaties en differentiaties er toegepast kunnen worden, hoe de activiteit er uit ziet en welke materialen er nodig zijn. ​ 

Wat zou hier het grote voordeel van
zijn voor jou als organisator/coördinator? 

Slide 8 - Slide

Aandachtspunten
 • Werk waar mogelijk via Google Maps; gebruik knipprogramma​


 • Benoem waar welke activiteit plaats vindt

 • Benoem waar de EHBO’er zitten​


 • Benoem je faciliteiten; bijv. kleedkamers (aantal), toiletten, kantine etc.) ​

 • Maak een legenda! 

Slide 9 - Slide

Aandachtspunten
 • Geen lange lijst met materiaal! ​


 • Specificeer zo veel mogelijk per activiteit, welk voordeel levert dit op? ​

 • Maak altijd iemand verantwoordelijk!

Slide 10 - Slide

Aandachtspunten
 • Zorg dat alle rondes en/of tijden er duidelijk in staan​

 • Zorg dat de onderdelen er duidelijk in staan ​ 
 • Zorg dat de teams/klassen er duidelijk in staan ​ Hoe doe je dit bij bijv. een poulesysteem? Wat zijn dan de aandachtspunten?  

Slide 11 - Slide

Aandachtspunten
 • Alle activiteiten benoemen​


 • Duidelijke tijdspaden ​ 

 • Duidelijke taakverdeling – maak waar mogelijk één persoon verantwoordelijk!

Slide 12 - Slide

Aandachtspunten
 • 6WenH formule correct toepassen​


 • PR-plan uitwerken ​

  - PR-doel bepalen​
  - Publieksgroepen bepalen​
  - Randvoorwaarden bepalen​
  - PR-middelen bepalen​
  - PR-matrix invullen ​

Slide 13 - Slide

Aandachtspunten
 • Per organisator/coördinator een duidelijke taakomschrijving maken. ​

Waarom maak je voor iedere medewerker een planning/taakoverzicht? 

Slide 14 - Slide

Aandachtpunten vrijwilligers
Stappenplan gebruiken​:

Stap 1: Overzicht maken van taken​
Stap 2: Clusteren van taken​
Stap 3: Beschrijven van taken​
Stap 4: Werven van vrijwilligers (uit bestand of actief) ​
Stap 5: Overzicht maken van kwaliteiten/wensen van vrijwilligers​
Stap 6: Plaatsen van vrijwilligers (tekenen vrijwilligersprotocol) ​

Heb je geen namen, geef je vrijwilligers dan een A-B-C-... of 1-2-3-...

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Aandachtspunten evaluatie
Welke doelgroepen?
 • Deelnemers (sporters/kinderen/…)​
 • Vrijwilligers/Medewerkers​
 • Opdrachtgever (organisatie)​
 • Bezoekers (toeschouwers/ouders/…)​

Welke middelen?​
 • Gesprekken (individueel / groep)
 • Vragenlijsten / Enquête​
 • Smiley’s ​
 • Interviews (filmen) 

Slide 18 - Slide

Aandachtspunten
 • Alle activiteiten benoemen​


 • Duidelijke tijdspaden ​ 

 • Duidelijke taakverdeling – maak waar mogelijk één persoon verantwoordelijk!

Slide 19 - Slide