oefen-opdrachten 4.3 (P)

Welkom
Je gaat d.m.v. het maken van deze opdrachten oefen en je voorbereiden voor de toets van paragraaf 4.1 - 4.2 - 4.3
Nodig: *leerboek A / laptop

1 / 31
next
Slide 1: Slide
Nask / BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
Je gaat d.m.v. het maken van deze opdrachten oefen en je voorbereiden voor de toets van paragraaf 4.1 - 4.2 - 4.3
Nodig: *leerboek A / laptop

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Ga naar LessonUp.app

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

4.3 hoge en lage tonen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat ga je vandaag leren?
 • Wat toonhoogte inhoudt
 • Hoe de toonhoogte verandert kan worden
 • Wat frequentie inhoudt
 • Het verband tussen frequentie en toonhoogte is
 • Wat het frequentiebereik van onze oren is

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

4.3 Wat is frequentie?
Lezen blz. 171

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Frequentie, wat houdt dit in?
De frequentie is hetzelfde als het aantal trillingen in 1 seconde

 • Het aantal trillingen per seconde wordt Hertz genoemd (Hz). Hertz is dus de eenheid van frequentie

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Frequentie, wat houdt dit in?
Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de toon, dus:
       hoe meer trillingen in een seconde hoe hoger de toon.

een trilling met een frequentie van 400 Hz heeft een lagere toon dan een trilling met een frequentie van 10.000 Hz

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

4.3 Hoe verander je de toonhoogte bij muziekinstrumenten?

Lezen blz. 172

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Toonhoogte
Snaren en Toonhoogte
De toonhoogte van een gitaar kun je makkelijk aanpassen. Dit doe je als je er muziek mee wilt maken, maar ook als je het instrument wilt stemmen.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Een toonhoogte bij een snaarinstrument heeft te maken met:

 • De dikte van de snaar

 • De lengte van de snaar

 • De spanning van de snaar


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Toonhoogte veranderen 
Dikke snaren: zijn zwaarder en trillen daardoor langzamer.
Minder trillingen is lagere toon.

Dunne snaren: zijn lichter en trillen daardoor sneller.
Meer trillingen is hogere toon.

Toonhoogte veranderen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Toonhoogte veranderen 
Toonhoogte veranderen

Viool                      Gitaar
hoge tonen          midden tonen
Contrabas
lage tonen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Toonhoogte veranderen 
Spanning snaren
Losser                lagere toonToonhoogte veranderen
Spanning snaren
Strakker                 een hogere toonSlide 13 - Slide

This item has no instructions

Toonhoogte

Hangt af van:
 • hoe strak de snaar gespannen is
 • de dikte van de snaar snaar
 • de lengte van de snaar

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Toonhoogte verhogen/verlagen
Er zijn drie manieren waarop je de toonhoogte van een snaar kunt verhogen:
De snaar strakker spannen.
De snaar korter maken.
De snaar dunner maken.

Er zijn drie manieren waarop je de toonhoogte van een snaar kunt verlagen:
De snaar losser spannen.
De snaar langer maken.
De snaar dikker maken.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

4.3 Welke tonen kunnen mensen horen?

                Lezen blz. 173

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Hoorbaar geluid
 • Een mens kan niet alles horen

 • het gehoorbereik ligt tussen de 20 Hz en 20.000 Hz. 

 • de laagste toon die een mens kan horen noemen we de onderste gehoorgrens (20 Hz)
 • de hoogste toon die een mens kan horen noemen we de bovenste gehoorgrens (20.000 Hz)

 • Verschillende dieren hebben andere frequentiebereiken

Hoe goed is jouw gehoor?

 • Je gehoor wordt slechter als je ouder wordt [doordat je trommelvlies minder soepel beweegt]
_oudere mensen horen hoge tonen minder goed
_je bovenster gehoorgrens wordt wordt na je 60ste jaar lager
_de onderste gehoorgrens verandert tijdens je leven niet

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

De frequentie is het aantal trillingen per minuut
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de eenheid waarin de frequentie wordt gemeten?
A
Frq
B
Hr
C
Hz
D
Fq

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Een snaar trilt 120 keer per minuut. Wat is de frequentie?
A
2 Hz
B
60 Hz
C
120 Hz
D
4 Hz

Slide 22 - Quiz

120 keer per minuut 

1 minuut = 60 sec. dus 120 keer per 60 sec
 hoeveel is dit nu per 1 sec?

120 : 60 = 2 Hz (Hertz)Een snaar maakt 15.000 trillingen per seconde, kan een mens dit geluid horen?
A
Ja
B
Nee

Slide 23 - Quiz

antwoord is ja, want de bovenste gehoorgrens van de mens is 20.000 Hz
Als de frequentie omlaag gaat gaat de toonhoogte...
A
Omhoog
B
Omlaag
C
Verandert niet

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Wat heeft geen invloed op de toonhoogte van een trillende snaar?
A
De lengte van de snaar
B
De dikte van de snaar
C
De spanning van de snaar
D
De kleur van de snaar

Slide 25 - Quiz

Tonhoogte van een snaarinstrument hangt af van:
 • hoe strak de snaar gespannen is
 • de dikte van de snaar snaar
 • de lengte van de snaar
Wat is het frequentiebereik van het menselijk oor?
A
10Hz - 10.000Hz
B
0Hz - 100.000Hz
C
2Hz - 2.000Hz
D
20Hz - 20.000Hz

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Sleep van lage toon naar hoge toon.
LAGE TOON
HOGE TOON
MIDDEN
TOON

Slide 27 - Drag question

This item has no instructions


Na deze les, 
wil ik...
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 28 - Poll

This item has no instructions


Nog iets anders, namelijk...

Slide 29 - Open question

This item has no instructions


Hoe vond je 
deze les?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 30 - Poll

This item has no instructions

Huiswerk: 
volgende les 


 • leren voor je toets ; paragraaf 4.1 - 4.2 - 4.3

 • oefenen met de oefen-opdrachten  (4.1 t/m 4.3) in LessonUp

Succes met  het leren voor je toets!!


Slide 31 - Slide

This item has no instructions