les 5: centrum-periferie verhouding, internationale arbeidsverdeling (1.3)

Deze les
 • Wat is de traditionele centrum-periferie verhouding?
 • Hoe ziet de traditionele internationale arbeidsverdeling eruit?
 • waardoor blijven perifere landen vaak arm?
 • - zelfstandig werken vanaf dia 150
1 / 11
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 11 slides, with text slides.

Items in this lesson

Deze les
 • Wat is de traditionele centrum-periferie verhouding?
 • Hoe ziet de traditionele internationale arbeidsverdeling eruit?
 • waardoor blijven perifere landen vaak arm?
 • - zelfstandig werken vanaf dia 150

Slide 1 - Slide

De traditionele centrum-periferie verhouding
 • Centrumlanden hebben nog steeds veel macht/zeggenschap over hun oude kolonie ( (semi-) periferie)
Handel nog vooral met voormalige bezetter.

Centrumlanden bepalen wat de periferie levert.

Grondstoffen + landbouwproducten
Handelsrelaties Afrika

Slide 2 - Slide

hoe zien handelsrelaties er bij een centrumand uit?
Landen waar NL van importeert
Landen waar NL van importeert

Veel diverser.
Het centrumland is niet afhankelijk van de periferie.

De periferie is wel afhankelijk van het centrumland.

Slide 3 - Slide

Maar semi-perifere landen steeds belangrijker
Global shift: het economisch zwaartepunt verschuift richting China.

Slide 4 - Slide

China heeft ineens macht over andere gebieden
semi-perifeer China is niet meer afhankelijk van het centrum.

Slide 5 - Slide

Traditionele internationale arbeidsverdeling
onderzoek + ontwerp in centrum
grondstoffen uit periferie
productie / assemblage in (semi-)periferie
verkoop in centrumlanden
afval vaak in periferie gedumpt

Slide 6 - Slide

Steeds vaker zijn er afwijkingen te zien ten opzichte van de oorspronkelijke internationale arbeidsverdeling

Slide 7 - Slide

Verwacht op je examen wordt:
Dat je kan beredeneren of een voorbeeld volgens de oorspronkelijke centrum-periferie verhouding verloopt.
Dat je kan beredeneren of een voorbeeld volgens de oorspronkelijke internationale arbeidsverdeling verloopt.
Benoem altijd in beide gevallen welke informatie de vraag/bron geeft waarop je je antwoord baseert.

Slide 8 - Slide

Bijvoorbeeld in het examen van 2021

Slide 9 - Slide

Waarom blijven veel perifere landen arm?
Exporteren grondstoffen + landbouw producten.

Wereldmarktprijs is gedaald.

Levert dus weinig geld op.
Importeren machines, computers, telefoons etc.

Wereldmarktprijs ligt hoog (hoger)

Kost het land dus veel geld
De ruilvoet is verslechterd. 
Ze moeten steeds meer bananen verkopen om dezelfde hoeveelheid machines te kunnen kopen.

Slide 10 - Slide

Deze les
 • Wat is de traditionele centrum-periferie verhouding?
 • Hoe ziet de traditionele internationale arbeidsverdeling eruit?
 • waardoor blijven perifere landen vaak arm?
 • - zelfstandig werken vanaf dia 150

Slide 11 - Slide