Ambulante zorg les 2

AMBULANTE ZORG les 2
1 / 17
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 3

This lesson contains 17 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

AMBULANTE ZORG les 2

Slide 1 - Slide

Wil iemand voor de les nog iets kwijt?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Veranderingen sinds 2015
 • Gemeenten zijn verantwoordelijk 
 • zorg en ondersteuning dicht bij mensen brengen
 • veilig en zelfstandig
 • jeugdwet, participatiewet, Wmo en Zorgverzekeringswet

Slide 4 - Slide

Jeugdwet

 • Doel: kind en gezin staan centraal en er wordt vanuit één plan gewerkt.
 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar en jeugd met een verstandelijke, zintuigelijke en meervoudige beperking vallen onder de jeugdwet. 
 • regelt de jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclasering, 

Slide 5 - Slide

 jeugdzorg op vrijwillige basis
 • vragen ouders of kind zelf aan bij de gemeente
 • begeleiding gericht op het kind veilig in gezin te laten wonen (uithuisplaatsing te voorkomen)
 • men mag zelf stoppen 

Slide 6 - Slide

gedwongen jeugdzorg
 • kind wordt vanwege veilogheid uit huis gehaald
 • rechter bepaalt of jeugdbescherming, jeugdreclasering ingezet wordt
 • raad voor de kinderbescherming heeft vooraf onderzoek gedaan
 • jeugdvoogd bepaalt wat kind nodig heeft.

Slide 7 - Slide

 • overtreding begaan -> jeugdreclasering
 • zware overtreding     -> JeugdzorgPlus                (gesloten groep)                          

Slide 8 - Slide

Participatiewet
Doel: Zo veel mogelijk mensen vinden een baan bij een reguliere werkgever met ondersteuning van gemeente.
Voor wie?
Licht verstandelijke/ psychische of lichamelijke beperking .
Lastig om een baan te vinden.
Gemeenten creeëren speciale werkplekken en verstrekken loonkostensubsidie.

Slide 9 - Slide

Beschutte werkplekken en loonkostensubsidie
 • aangepast aan de (on)mogelijkheden client 
 • extra begeleiding aanwezig
 • productiviteit lager
 • gemeente vult loon aan                                                                          tot minimumloon

Slide 10 - Slide

                              wsw wajong?


       
      Voor 18e een blijvende beperking?
 • UWV bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een Wajonguitkering
 • Gemeente verantwoordelijk voor passende werkplek

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wmo en Zorgverzekeringswet
Wmo heeft extra taken gekregen sinds 2015:
- organiseren van begeleiding
- dagbesteding
- beschermd wonen
- vervoer

Slide 13 - Slide

Zorgverzekeringswet
Regelt grotendeels de verpleging en persoonlijke verzorging aan huis zijn 
Doel WMO en Zorgverzekering:: beter maatwerk geven.

Hoe: KeukentafelgesprekZorg

Slide 14 - Slide

                    Ambulante zorg

Vraaggericht werken -> client geeft aan wat nodig is
hulpverlener neemt alleen over wat nodig is
alle partijen die zorg bieden moeten met elkaar samenwerken

participatiesamenleving:
Mensen doen mee, kijken naar elkaar om en helpen elkaar. 

Slide 15 - Slide

 maken 
  
Opdracht 3, 4 en 5 
      

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link