Begeleiden beroepskracht les 6

Begeleiden Beroepskracht
Les 6
1 / 18
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Begeleiden Beroepskracht
Les 6

Slide 1 - Slide

Vorige les
Beroepscode en kernkwaliteiten

Slide 2 - Slide

Ons zorgstelsel
Wetten en regelgeving

Slide 3 - Slide

Verandering in wet
Sinds Januari 2015 is er een vernieuwde wet en regelgeving m.b.t. op het zorgstelsel. Meer maatwerk, meer zorg in de buurt en meer samenwerking. 
Het doel is mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen

Slide 4 - Slide

Weet jij waar de afkortingen WMO en WLZ voor staan?
A
Nee, ik heb hier nog nooit van gehoord
B
Niet echt, maar weleens van gehoord
C
Ja, ik weet er een beetje van
D
Ik kan er alles over vertellen

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

Welke zorg valt onder de Zorgverzekeringswet?

Slide 7 - Open question

Welke zorg valt onder de Jeugdwet?

Slide 8 - Open question

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Huishoudelijke hulp
Begeleiding en dagbesteding
Ondersteuning om de mantelzorg te ondersteunen
Beschermd wonen in geval van psychische aandoening
Opvang bij huiselijk geweld

Slide 9 - Slide

WLZ (Wet Langdurige Zorg)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
 
Indicatie aanvragen gaat via CiZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

Slide 10 - Slide

Waar kun je zorg aanvragen als je een zorgvraag hebt?

Slide 11 - Open question

Zorg aanvragen
Via:
- Zorgkantoor (per regio en aangesloten bij verzekeraar)
- Gemeente (Wijkteams, wijkcoaches, wijkverpleegkundigen)

Slide 12 - Slide

Indicatie
WMO:
Gemeente => "keukentafelgesprek" of afspraak bij gemeente zelf
WLZ:
CiZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) => aanleveren van bewijsmateriaal, voldoen aan harde eisenSlide 13 - Slide

Persoonsgebonden budget

Slide 14 - Mind map

Wat houdt ZIN (Zorg in natura) in denk je?

Slide 15 - Open question

Betaling van zorg
PGB: Cliënt krijgt een budget van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), afhankelijk van de indicatie. Alle zorg wordt door cliënt (of vertegenwoordiger) ZELF geregeld en betaald met budget.
ZIN: Zorginstelling regelt alles van administratieve taken, tot welke de hulpverlener wordt toegewezen enz 

Slide 16 - Slide

Eigen bijdrage
- Voor iedereen 18+ betalen aan eigen zorgverzekering
- WMO en WLZ betalen aan CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Slide 17 - Slide

Werkmapopdrachten

Slide 18 - Slide