Ontdek de bijwoordelijke bepaling!

Ontdek de bijwoordelijke bepaling!
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ontdek de bijwoordelijke bepaling!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de bijwoordelijke bepaling in een zin aanduiden.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over de bijwoordelijke bepaling?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is een bijwoordelijke bepaling?
Een bijwoordelijke bepaling geeft extra informatie over het werkwoord, het bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord in de zin.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Soorten bijwoordelijke bepalingen
Er zijn verschillende soorten bijwoordelijke bepalingen, zoals tijd, plaats, reden, wijze en hoeveelheid.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeldzin 1
Jan gaat morgen naar de stad.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeldzin 2
Ze zwemt snel in het zwembad.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeldzin 3
Hij werkt hard om goede cijfers te halen.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeldzin 4
De kinderen spelen buiten in de zon.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Oefening
Schrijf een zin en geef aan welke woordgroep de bijwoordelijke bepaling bevat.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.