Mengen & scheiden

Mengen & Scheiden
basis over mengsels en scheidingsmethodes
1 / 21
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 3-6

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

Mengen & Scheiden
basis over mengsels en scheidingsmethodes

Slide 1 - Slide


Lees de volgende beweringen.
 I    In een mengsel zitten verschillende moleculen door elkaar heen.
 II   Bij het scheiden ben je stoffen aan het sorteren: soort bij soort.
 Welke bewering(en) is/zijn juist?


A
beide beweringen zijn waar
B
alleen I
C
alleen II
D
geen van beide zijn waar

Slide 2 - Quiz

Suspensie
Residu
Filtraat

Slide 3 - Drag question

Dichtheid
Adsorberen
Destilleren
Bezinken en afgieten
Kookpunt
Oplosbaarheid
Verbranden
Deeltjesgrootte
Indampen
Extraheren
Filtreren

Slide 4 - Drag question

Welk plaatje geeft een mengsel aan en welke een zuivere stof
Mengsel
Zuivere stof
Zuivere stof

Slide 5 - Drag question


Bij het filtreren blijft er 
een vaste stof achter op het filter. 
 Hoe noem je deze vaste stof?

A
bezinksel
B
extract
C
filtraat
D
residu

Slide 6 - Quiz


Er zijn verschillende methoden om 
een mengsel te scheiden.
 Welke scheidingsmethode kun je gebruiken
als je een suspensie wilt scheiden?

A
adsorberen
B
destilleren
C
filtreren
D
indampen

Slide 7 - Quiz


Ethanol kan als oplosmiddel gebruikt worden. Op een fles ethanol staat het volgende gevarenpictogram. Wat is de betekenis van dit pictogram?
A
giftig
B
oxiderend
C
explosief
D
licht ontvlambaar

Slide 8 - Quiz


Bij het filtreren blijft er 
een vaste stof achter in het filter. 
 Hoe noem je deze vaste stof?

A
bezinksel
B
extract
C
filtraat
D
residu

Slide 9 - Quiz

Sleep de fase en faseovergang naar de juiste plek.
Smelten
Stollen
Condenseren
Sublimeren
Rijpen
Verdampen
gas
vloeistof
vaste stof

Slide 10 - Drag question

bestaat uit één soort stof
een helder mengsel van een oplosmiddel en een opgeloste stof
bestaat uit twee of meer stoffen
slecht mengbare vloeistoffen
gaat ontmengen van twee slecht mengbare vloeistoffen tegen
oplossing
zuivere stof
suspensie
emulgator
mengsel

Slide 11 - Drag question

Deeltjesgrootte
Dichtheid
Oplosbaarheid
Bezinken
Filtreren
Extraheren

Slide 12 - Drag question

Welke fase-aanduiding hoort er bij welke fase?
Vast
Vloeibaar
Gas
Opgelost in water
(l)
(aq)
(s)
(g)

Slide 13 - Drag question

2. Neem deze tekening over en vul aan met de juiste onderdelen. 
Destillaat
Koeler
Thermometer
Residu
Destillatiekolf
Opvangvat

Slide 14 - Drag question

Sublimeren
Mengen
Chemische reactie
Scheiden
Stollen

Slide 15 - Drag question

Gas
Vaste stof
Vloeistof
De moleculen zijn regelmatig gerangschikt en trillen op een vaste plaats
De moleculen bewegen dicht langs elkaar
De moleculen bewegen ver uit elkaar en trillen heel veel

Slide 16 - Drag question

deeltjesgrootte
dichtheid
oplosbaarheid
aanhechtingsvermogen
kookpunt
kookpunt
Indampen
destillatie
filtratie
adsorptie
extraheren
centrifugeren

Slide 17 - Drag question

2. Neem deze tekening over en vul aan met de juiste onderdelen. 
Destillaat
Koeler
Thermometer
Residu
Destillatiekolf
Opvangvat

Slide 18 - Drag question

2. Neem deze tekening over en vul aan met de juiste onderdelen. 
Destillaat
Koeler
Thermometer
Residu
Destillatiekolf
Opvangvat

Slide 19 - Drag question

2. Neem deze tekening over en vul aan met de juiste onderdelen. 
Destillaat
Koeler
Thermometer
Residu
Destillatiekolf
Opvangvat

Slide 20 - Drag question

residu
destillaat opvangvat
thermometer
koelwater in
koelwater uit
koeler

Slide 21 - Drag question