Theme 4 herhaling grammar

WHAT????


A relative clause? ? ?
1 / 41
next
Slide 1: Slide
English

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

WHAT????


A relative clause? ? ?

Slide 1 - Slide

How to use it??
  • who      - als je wilt verwijzen naar personen
  • which  - als je verwijst naar dieren en dingen
  • that      - als je verwijst naar personen, dieren, dingen
  • whose - als je verwijst naar bezit van personen


Als er een komma voor who / which staat, kun je het niet vervangen door that

Slide 2 - Slide

We had spaghetti .... is my favourite meal, for dinner last night.
A
whom
B
whose
C
which
D
who

Slide 3 - Quiz

welke 2 woorden horen bij personen?
A
who and that
B
who and which
C
which and whom
D
whose and who

Slide 4 - Quiz

The boy ………... cat just died will stay at home today.
A
whom
B
which
C
whose
D
that

Slide 5 - Quiz

Wanneer kun je een betrekkelijk voornaamwoord weglaten uit de zin?
A
Alleen bij zinnen waar het niet tussen komma's staat
B
Dit kan alleen bij who, which, that
C
Niet
D
Altijd

Slide 6 - Quiz

This is the woman .......
asked Tim for money yesterday.
A
who
B
which

Slide 7 - Quiz

This is the action film ...... I like so much!
A
Who
B
Which
C
That

Slide 8 - Quiz

Wel of geen "that" ?
The only Bond film ... I like is Skyfall.
A
Wel
B
Geen

Slide 9 - Quiz

Wel of geen "who" ?
Thom, .... is in my class, is 15 years old.
A
Wel
B
Geen

Slide 10 - Quiz

Susan (to play)... a nice song on the piano.
A
play
B
plays
C
is playing
D
are playing

Slide 12 - Quiz

He (to play)... the guitar in a band every Friday.
A
play
B
plays
C
is playing
D
am playing

Slide 13 - Quiz

Present simple vs present continuous
SIMPLE!
Hoe? Verb
He, she, it? Verb + S
Use: gewoonte, routine,
vaak of juist nooit
In combinatie met always,
often, never, every day/week
CONTINUOUS
Hoe? To be + verb+ ING

Use: als iets NU bezig is en nog even duurt
In combinatie met: now, right now, at this moment

Slide 14 - Slide

We (to eat) ... a nice dinner now.
A
eat
B
eating
C
is eating
D
are eating

Slide 15 - Quiz

We always (to eat) ... chicken on Monday.
A
eat
B
eats
C
are eating
D
is eating

Slide 16 - Quiz

I (to go) ... to school by bus each day.
A
go
B
goes
C
am going
D
are going

Slide 17 - Quiz

Messi is playing football.
(right now)
Messi plays football.
(but NOT at the moment)

Slide 18 - Slide

1. I like scary movies.
2. He is walking the dog.
3. We are dancing all night long.
4. She plays the piano.
5. They are my parents.
Present Simple
Present Continuous
1
2
3
4
5

Slide 19 - Drag question

Present Simple
signal words
Present Continuous
signal words
Never
Now
Listen!
At the moment
Often
Every day
Sometimes

Slide 20 - Drag question

Remember the SHIT rule?
How to make a simple present.
shit + s
SHE SMELLS NICE.
HE    SMELLS NICE.
IT       DOES NOT SMELL NICE.

Slide 21 - Slide

You ___ in London.
A
live
B
lives

Slide 22 - Quiz

It never ___ in Death Valley.
A
rain
B
rains

Slide 23 - Quiz

write down what is going on

Slide 24 - Open question

Click on the question mark and drag it to the right spot.
1. The paint is falling
2. They are dancing to music.
3. They are cooking.
4. the man is looking at a mine.
5. The man is hanging from a helicopter.
6. The angry man is banging against the ceiling.
7. The shark is grinning.

Slide 25 - Slide

You're the reason why I .... in the mirror,
.... in the shower.
present continuous-1

Slide 26 - Open question

Listen and fill in the gaps:
'Cause today I swear I ... anything.
present continuous-2

Slide 27 - Open question

Listen and fill in the gaps:
... and so are you.
present continuous-3

Slide 28 - Open question

Listen and fill in the gaps:
... at me. ... , wonderin' what she's thinking
present continuous-4

Slide 29 - Open question

How many times do I have to tell you? Even when ...
you are beautiful too.
present continuous-5
4. the man is looking at a mine.

Slide 30 - Open question

Listen and fill in the gaps: The clock ... ... so stay.
4. the man is looking at a mine.
present continuous-6

Slide 31 - Open question

So comfortable we ... ...
in a bubble, bubble.
4. the man is looking at a mine.
present continuous-7

Slide 32 - Open question

Bezittelijke voornaamwoorden

Gebruik: om aan te geven van wie iets is.

Dit kun je op twee manieren doen.

Bij elke persoon kun je twee manieren gebruiken.


This is my Ipad.
This Ipad is mine.

Slide 33 - Slide

De twee vormen

my (mijn)  / mine (van mij)

 your (jouw, uw) /yours (van jou)

his (zijn) / his (van hem)
her (haar) / hers (van haar)
Its (zijn/haar) / xSlide 34 - Slide

Verschil

De eerste vorm van deze bezittelijke vnwen wordt in een zin bijvoeglijk gebruikt.


Is this your pen?


'your' zegt iets over het zelfstandig nw 'pen'.

Slide 35 - Slide

Verschil

De tweede vorm van de bezittelijke vnwen wordt
zelfstandig gebruikt.

Is this your pen or is it mine?


Deze voornaamwoorden vervangen een eerder genoemd zelfstandig naamwoord.

Slide 36 - Slide

I can't believe this house is (van mij)

Slide 37 - Open question

Anna went to New York, ......(haar) favourite city

Slide 38 - Open question

Let me know what (uw) plans are.

Slide 39 - Open question

Sorry, but this umbrella is (van ons)

Slide 40 - Open question

This is (hun) garden.

Slide 41 - Open question