2.2 Chemische reacties

2.2 - Mengen of reageren
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
Telefoons in de telefoontas!
1 / 41
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

2.2 - Mengen of reageren
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
Telefoons in de telefoontas!

Slide 1 - Slide

Planning §2.2
Eerste les: interactieve uitleg met LessonUp. Maak in deze les uitgebreid aantekeningen!

Tweede les: practicum over chemische reactie of niet.

Derde les: zelfstandig werken aan §2.2 en mogelijkheid tot extra instructie over deze paragraaf. 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
7
Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een faseovergang en een chemische reactie.
L2
6
Ik kan uitleggen wat een chemische reactie is.
L2
8
Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen mengen en een chemische reactie.
L2
9
Ik kan uitleggen op microniveau wat er gebeurt tijdens een chemische reactie.
L2
10
Ik ken het absolute nulpunt en kan omrekenen van graden Celsius naar Kelvin en andersom.
L2
"Ga jij ze vandaag allemaal beheersen?"

Slide 3 - Slide

Filtreren
Adsorberen
Indampen
Destilleren
Extraheren

Slide 4 - Drag question

Mengen van stoffen
Als je twee stoffen bij elkaar doet kunnen er twee dingen gebeuren:
 1. Mengen
 2. Reageren
Mengen of reageren

Slide 5 - Slide

Kenmerken van chemische reactie
 1. De oorspronkelijke stoffen verdwijnen en er ontstaat een nieuwe stof met andere eigenschappen.
 2. De nieuwe stof is niet meer te scheiden in de beginstof (grondstof).


8
Ik kan uitleggen wat een chemische reactie is.
L2

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Chemische reactie
Beginstoffen zijn in het begin van de reactie.
Reactieproducten ontstaan bij een reactie.


Reactieschema

Vloeistof A + Vloeistof B -> Vaste stof C + Gas D

6
Ik kan uitleggen wat een chemische reactie is.
L2

Slide 8 - Slide

Kenmerken van chemische reactie
 1. De oorspronkelijke stoffen verdwijnen en er ontstaat een nieuwe stof met andere eigenschappen.
 2. De nieuwe stof is niet meer te scheiden in de beginstof (grondstof).


6
Ik kan uitleggen wat een chemische reactie is.
L2

Slide 9 - Slide

Voorbeeld 1
Calciumcarbide + water -> ethyn + calciumhydroxide


De begin stoffen verdwijnen en nieuwe stoffen ontstaan.

Slide 10 - Slide

Voorbeeld 2
Calciumcarbide + water -> ethyn + calciumhydroxide


De begin stoffen verdwijnen en nieuwe stoffen ontstaan.

Slide 11 - Slide

Chemische reactie

Slide 12 - Slide

Water koken
A
Chemische reactie
B
Faseovergang
C
Geen chemische reactie of faseovergang

Slide 13 - Quiz

Hout zagen
A
Chemische reactie
B
Faseovergang
C
Geen chemische reactie of faseovergang

Slide 14 - Quiz

Een ei bakken
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 15 - Quiz

Hout verbranden in kachel

A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 16 - Quiz

Het verwarmen van alcohol
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 17 - Quiz

Het zuur worden van melk
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 18 - Quiz

Aardappels koken
Let op de aardappel niet op water.
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 19 - Quiz

Suiker in een kopje thee oplossen
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 20 - Quiz

Chemische Reactie
Geen chemische reactie

Slide 21 - Drag question

Sublimeren
Mengen
Chemische reactie
Scheiden
Stollen

Slide 22 - Drag question

Slide 23 - Video

Wat is het standaard reactieschema van een chemische reactie?

Slide 24 - Open question

Absolute nulpunt & kelvin
Kelvin --> Celsius -273
Celsius --> Kelvin +273

Slide 25 - Slide

Absolute nulpunt
Dit is de temperatuur waarbij de moleculen helemaal stil liggen.

0 Kelvin
=
- 273 graden Celcius

Slide 26 - Slide

Temperatuurschalen
 • Celsius; twee ijkpunten: 0 oC waarbij water bevriest en 100oC waarbij water gaat koken
 • Kelvin; begint bij het absolute nulpunt, hierbij bewegen de atomen niet meer. -273 oC = 0 oK                   
 • Fahrenheit; TFahrenheit = (Tcelsius *9/5 +32) oF

Slide 27 - Slide

Wat is het absolute nulpunt?
A
0 K
B
273 K
C
-273 K
D
0 graden Celcius

Slide 28 - Quiz

-10 °C = .... K
A
263 K
B
273 K
C
-283 K
D
Dit is niet mogelijk

Slide 29 - Quiz

Sleep de onderdelen van klein naar groot.
Dit kan niet...
50 K
-200 ºC
1450 ºC
-10 ºC
1450 K
-300 ºC

Slide 30 - Drag question

VAST (s)
VLOEIBAAR (l)
GAS (g)
smeltpunt
kookpunt
stolpunt

Slide 31 - Slide


Alcohol heeft een smeltpunt van -114 °C en een kookpunt van 78 °C. Welke fase heeft deze stof bij een temperatuur van -10 °C? 

Slide 32 - Open question


Zwavelzuur heeft een smeltpunt van 11 °C en een kookpunt van 603 K. Welke fase heeft deze stof bij een temperatuur van 350 °C? 

Slide 33 - Open question

Leerdoelen
7
Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een faseovergang en een chemische reactie.
L2
6
Ik kan uitleggen wat een chemische reactie is.
L2
8
Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen mengen en een chemische reactie.
L2
9
Ik kan uitleggen op microniveau uitleggen wat er gebeurt tijdens een chemische reactie.
L2
10
Ik ken het absolute nulpunt en kan omrekenen van graden Celsius naar Kelvin en andersom.
L2
"Beheers jij ze?"

Slide 34 - Slide

Ik beheers ... van de 5 leerdoelen van §2.2
6
Ik kan uitleggen wat een chemische reactie is.
L2
7
Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een faseovergang en een chemische reactie.
L2
8
Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen mengen en een chemische reactie.
L2
9
Ik kan uitleggen op microniveau uitleggen wat er gebeurt tijdens een chemische reactie.
L2
10
Ik ken het absolute nulpunt en kan omrekenen van graden Celsius naar Kelvin en andersom.
L2
5 van 5
4 van 5
3 van 5
2 van 5
1 van 5
0 van 5

Slide 35 - Poll

Huiswerk
Volgende week maandag
 • Maken en nakijken §2.2 opdracht 
 • 14 t/m 19 

Slide 36 - Slide

2.2 - Mengen of reageren
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
Telefoons in de telefoontas!

Slide 37 - Slide

Leerdoelen
7
Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een faseovergang en een chemische reactie.
L2
6
Ik kan uitleggen wat een chemische reactie is.
L2
8
Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen mengen en een chemische reactie.
L2
9
Ik kan uitleggen op microniveau uitleggen wat er gebeurt tijdens een chemische reactie.
L2
10
Ik ken het absolute nulpunt en kan omrekenen van graden Celsius naar Kelvin en andersom.
L2
"Beheers jij ze?"

Slide 38 - Slide

Welke zes fase overgangen zijn er?
Elke antwoord apart insturen!

Slide 39 - Mind map


800 K  = .... oC
Alleen getal!

Slide 40 - Open question


Leg in eigen woorden uit wat een chemische reactie is.

Slide 41 - Open question