Inrichting van de Parlementaire democratie

Inrichting Parlementaire democratie
1 / 29
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Inrichting Parlementaire democratie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen deze les
1. Je kan uitleggen hoe belangrijk 'kiesrecht' is voor de Nederlandse parlementaire democratie.
2. Je kan uitleggen wat het verschil is tussen actief kiesrecht en passief kiesrecht.
3. Je kan omschrijven wat er bij wet geregeld is rondom de parlementaire democratie.
4. Je kan minimaal 3 instituties uitleggen die passen bij de parlementaire democratie.
(5. Je kan minimaal 2 instellingen benoemen die de instituties waarborgen.)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Het belang van kiesrecht
Links                                           Midden                                        Rechts

Inspraak                                   Kiesrecht                                    Daadkracht

                                Parlementaire democratie

Sociaal-democratie                                                                    Liberalen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Johan Rudolph Thorbecke was voorzitter van de commissie die in 1848 enkele belangrijke veranderingen in de Grondwet doorvoerde. Welke van deze twee wijzigingen heeft te maken met het artikel?
 Welke van de twee Grondwetswijzigingen van Thorbecke heeft te maken met het artikel?
A
Ministriële verantwoordelijkheid
B
Censuskiesrecht

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Waarom is een referendum een voorbeeld van 'democratisering'?
Waarom is een referendum een voorbeeld van 'democratisering'? 

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Welke 3 machten vormen samen de
Trias Politica van Montesquieu?
Welke 3 machten vormen samen de 
Trias Politica van Montesquieu?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Wie kiezen uiteindelijk de leden van de Eerste Kamer?
Wie kiezen uiteindelijk de leden van de Eerste Kamer? 
A
Het volk
B
De leden van de Provinciale Staten
C
De Tweede Kamer
D
De senatoren

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Waakhond
Informatie
Spreekbuis
Commentaar
Agenda
De persconferentie over coronamaatregelen.
Iemand plaatst een kritische tweet over het overheidsbeleid. 
Een documentaire om aandacht van politici te krijgen.   
Een politicus regeert op kritiek door een interview in de krant.
Een journalist schrijft over een leugen van een minister. 

Slide 11 - Drag question

Sleep de beschrijvingen naar de juiste functie van massamedia voor de democratie. 
Kiesrecht

Actief: recht om te kiezen
Passief: recht om gekozen te worden

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wetten

-De 2 soorten kiesrecht
-Recht op vereniging
-Recht op vergadering en betoging (demonstratie)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Instituties van de parlementaire democratie

Hoe richten wij onze parlementaire democratie in?
-Scheiding tussen kerk en staat
-Verkiezingen Tweede Kamer
-Scheiding der machten
-Poldermodel

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Instellingen

Voor de institutie 'scheiding der machten' -> bijvoorbeeld
Tweede Kamer en Rechtbank

 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

LessonUp

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Een vrouw staat op plek 11 van de kandidatenlijst van een politieke partij. Ze stemt zelf op de fractievoorzitter.
Deze vrouw maakt gebruik van..........
A
Actief kiesrecht
B
Passief kiesrecht
C
Actief en passief kiesrecht

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen voorbeeld van je kiesrecht gebruiken?
A
Je stemt bij de Tweede Kamerverkiezingen op iemand van GroenLinks
B
Je doet mee aan een demonstratie om beleid te veranderen.
C
Je staat op de kandidatenlijst van de PVV.
D
Je machtigt je moeder om voor jou te stemmen.

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

In artikel 8 van de grondwet staat het recht op vereniging.
Wat is de essentie van dit recht?
A
Dat je je mag aansluiten bij een bestaande sportvereniging.
B
Dat je zelf een politieke vereniging mag oprichten.
C
Dat je mag samenkomen om politieke ideeën uit te wisselen.
D
Dat je bij elke vereniging mag deelnemen aan de bestuursvergadering.

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wat valt er niet onder het recht van vergaderen?
A
Een samenkomst in de wijk voor de viering van een jubileum.
B
Een demonstratie op straat tegen abortus.
C
Een betoging voor de verhoging van salarissen voor leraren
D
Een vergadering bij politieke partij het CDA.

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Kiesrecht met inspraak past beter bij politiek links.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

De 'scheiding der machten' is een van de instituties die passen bij de parlementaire democratie.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Waarom past het poldermodel bij de Nederlandse parlementaire democratie?
A
Omdat het poldermodel alleen maar met de politiek te maken heeft.
B
Omdat het politieke systeem gekoppeld wordt aan het landschap van een land.
C
Omdat het weergeeft hoe Nederland internationaal werkt in de politiek.
D
Omdat dat de manier is van een politieke meerderheid vormen in Nederland.

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wat is rondom de Tweede Kamerverkiezing een formele manier van politici beoordelen?
A
Debatten kijken
B
Opiniepeilingen volgen
C
Stemmen op een Tweede Kamerlid
D
Kieswijzer invullen

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Er is een speciale instelling die de scheiding der machten in Nederland waarborgt.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Opdrachten maken of nakijken
Had je bij de quiz 6 of meer goed?
-> dan ga je opdrachten 7 en 9 maken van bladzijde 130 + 132

Had je er dit keer minder dan 6 goed?
-> dan ga je samen met mij de eerdere gemaakte opdrachten nakijken.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen deze les
1. Je kan uitleggen hoe belangrijk 'kiesrecht' is voor de Nederlandse parlementaire democratie.
2. Je kan uitleggen wat het verschil is tussen actief kiesrecht en passief kiesrecht.
3. Je kan omschrijven wat er bij wet geregeld is rondom de parlementaire democratie.
4. Je kan minimaal 3 instituties uitleggen die passen bij de parlementaire democratie.
(5. Je kan minimaal 2 instellingen benoemen die de instituties waarborgen.)

Slide 29 - Slide

This item has no instructions