Maatschappijkunde - 8.2 De gemeente

8.2 De gemeente
Politiek
1 / 42
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

8.2 De gemeente
Politiek

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
  • Een kleine wandeling maken (+ opdracht)
  • Uitleg
  • Quiz
  • Opdrachten maken (optioneel)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Opdrachten bespreken

8.1 De provincie
1, 2, 3, 4 (bladzijde 91) en 10 (bladzijde 94)

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

Wat zie je op de kaart?

Slide 5 - Slide

Welk gebouw is dit?

Slide 6 - Slide

Stadskantoor Leeuwarden. Hier ga je heen om je rijbewijs of ID-kaart op te halen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Jullie gaan een kleine wandeling maken!

1. Verzamelen bij de hoofdingang (kant van de conciërges)
2. Wees stil op de gang!!!
3. Mondkapje op


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
  • Maak tweetallen. Jullie vormen een team.

  • Kijk tijdens de wandeling goed om je heen. 

  • Bedenk samen zoveel mogelijk zaken die de politiek regelt in en om het Dr. Zamenhofpark

  • Het team die het meest kan bedenken wint!


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wat regelt de gemeente in het Dr. Zamenhofpark?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Het bestuur van de gemeente
Het bestuur van de gemeente bestaat uit:

- De gemeenteraad
- College van B&W 
- De burgemeester

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Het bestuur van de gemeente
Het bestuur van de gemeente bestaat uit:

- De gemeenteraad. Zij worden gekozen door de burgers van de gemeente. Zij hebben dezelfde taken als het parlement in het land. 

Stemmen over wetsvoorstellen.

Collegepartijen = partijen die een wethouder mogen leveren.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Het bestuur van de gemeente
Het bestuur van de gemeente bestaat uit:

- College van B&W (burgemeester en wethouders). Zij hebben dezelfde taken als de ministers in het land. Zij zijn het dagelijks bestuur van de gemeente.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Het bestuur van de gemeente
Het bestuur van de gemeente bestaat uit:
 
- De burgemeester. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W.

- Periode van 6 jaar. 
- Verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid van de gemeente. 
Daarom is de burgemeester het hoofd van de politie en de brandweer. 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Gemeente Leeuwarden
Gemeenteraad
Vergelijkbaar met de Tweede Kamer.

Burgermeester & wethouders (B&W)
Vergelijkbaar met de regering.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Taken van het gemeentebestuur (1)
Uitvoeren van wetten en regels
(Bijstandsuitkeringen betalen en schoolgebouwen onderhouden)

Lokale belastingen regelen
Rioolbelasting of hondenbelasting

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Taken van het gemeentebestuur (2)
Basisregistratie Personen
Wie woont waar? Gaat er iemand verhuizen?

Woningbouw

Onderhoud en aanleg
Wegen, fietsroutes, wandelpaden, riolering, parken, etc.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Taken van het gemeentebestuur (3)
Welzijns- en sportvoorzieningen bekostigen

Zorgen voor openbare orde en veiligheid

Verordeningen en regels bepalen 
Parkeren, muziekfestivals, openingstijden horeca

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Taken van het gemeentebestuur (4)
Bestemmingsplannen
Waar komen huizen? Waar komen bedrijven? Waar komt natuur?

Paspoorten, bouwvergunningen, huwelijksakten


Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Opdrachten maken
8. De provincie en de gemeente
3, 5, 6, 7, 8, 9b, 10, 11 en 12
Vanaf bladzijde 91

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Wat is het dagelijks bestuur van de provincie?
A
Provinciale Staten.
B
Gedeputeerde Staten.
C
Gemeenteraad
D
Waterschap

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Wie binnen de gemeente voert de plannen uit?
A
Gemeenteraad
B
Burgemeester
C
College van B en W
D
Ministers

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Wie controleert voor de gemeente of de plannen goed worden uitgevoerd?
A
College van B en W
B
Gemeenteraad
C
Wethouders
D
Ambtenaren

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

De burgemeester is
A
voorzitter van de gemeenteraad
B
voorzitter van het college van B&W
C
Hoofd van de politie en brandweer
D
benoemd voor een periode van 6 jaar

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Met welk politiek orgaan kun je de gemeenteraad vergelijken?

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

Met welk politiek orgaan (landelijk) kun je het college van B&W vergelijken?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

De leden van de gemeenteraad worden door de bevolking gekozen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

De gemeenteraad is
A
Wetgevende macht
B
Uitvoerende macht
C
Rechterlijke macht
D
Controlerende macht

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Terugblik: vul de begrippen op de juiste plek in de tekst in.

In Nederland hebben alle gemeente een eigen                            De mensen die daarin zitten zijn de                              Zij beslissen wat er moet gebeuren in de gemeente.
De raadsleden horen allemaal bij een politieke                          . Iedereen vind andere dingen belangrijk. Nederland is een democratie dat betekent dat je mag                           op wie je wilt. Hoe meer stemmen een partij krijgt hoe meer ze voor het zeggen hebben.
Stemmen
gemeenteraad
partij
raadsleden

Slide 38 - Drag question

This item has no instructions

De voorzitter van de gemeenteraad is?
A
Burgemeester
B
Commissaris van de Koning
C
Wethouders
D
Minister-president

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Wie controleert of de burgemeester en wethouders goed hun werk doen?
A
De burgers
B
Ambtenaren
C
Een speciale commissie
D
Gemeenteraad

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

Wat betekent B&W in het gemeentebestuur ?
A
Burgers en wetuitvoerders
B
Burgemeester en wetten
C
Burgemeester en wethouders
D
Burgemeesters en wethouders

Slide 41 - Quiz

This item has no instructions

Opdrachten maken
8.2 De gemeente
5, 6, 7, 8 (bladzijde 93) 
9b (bladzijde 94)
11 en 12 (bladzijde 95)
15 en 16 (bladzijde 97)

Slide 42 - Slide

This item has no instructions