Mijn proefles

Interactievaardigheden
1 / 18
next
Slide 1: Slide
interactievaardighedenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Interactievaardigheden

Slide 1 - Slide

Vandaag:
- Algemene informatie over ontwikkelingsstimulering
-Filmpje
- Hoe leren kinderen?
 • ontdekken en onderzoeken
 • de brede ontwikkeling
 • samenspel tussen aanleg en omgeving
 • spelen en avonturen beleven
 • BSO en de basisschool

Slide 2 - Slide

Op welke manier denk jij hoe je
de ontwikkeling
stimuleert van kinderen?

Slide 3 - Mind map

Ontwikkeling stimuleren
 • Kinderen hebben een intrinsieke motivatie (motivatie van binnenuit) om te leren.
 • Kinderen zijn nieuwsgierig.
 • Ontwikkeling stimuleren gebeurt in samenwerking met het kind; aandacht van het kind en het tempo van het kind.
 • Speelse manier alle verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren. 
 • Uitdagende binnen- en buitenruimte met gevarieerd spelmateriaal.
 • Een mix van vrij spel en begeleidende activiteiten aanbieden.
 • Je kunt kinderen een stap verder helpen in hun ontwikkeling als je hen activiteiten aanbiedt, vragen stelt of instructies geeft die aansluiten op hun interesse, maar niet iets verder gaan dan waar ze zelf mee bezig zijn.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Brede ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk.
De verschillende gebieden hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.
Ontwikkeling op het ene gebied veroorzaakt bijna altijd ook stappen op een ander gebied.

Slide 7 - Slide

Samenspel tussen aanleg en omgeving
Verschillende talenten op gebied van:
 • bewegen - goede motorische beweging, graag sporten
 • muziek - houdt van zingen, muziek maken
 • natuur - houdt van dieren of verzamelt stenen
 • beeld - houdt van tekenen, gevoel voor kleuren
 • taal/woord - houdt van lezen en woordspelletjes, goede taalvaardigheid
 • samen - maakt makkelijk vrienden, kan goed samenwerken
 • logica/rekenen/nadenken - bouwen, problemen oplossen

Slide 8 - Slide

Talent
Is in aanleg aanwezig
kan zich alleen ontwikkelen als het wordt gestimuleerd en aandacht aan gegeven wordt.
Als PM-er:
 creëer je situaties waarin talenten naar voren kunnen komen
heb je oog voor talenten
kun je kinderen uitdagen op hun interessegebied

Slide 9 - Slide

Ieder kind heeft recht op spelen en op avontuur

 • De PM-er hoeft niet alle risico's weg te halen
 • kinderen kunnen gevaar redelijk inschatten
 • vallen doen ze vaak op vlakke delen als ze minder geconcentreerd zijn
 • Belangrijk dat ze hun mogelijkheden leren kennen en grenzen verleggen
 • Door risico's te nemen leren kinderen veilig spelen

Slide 10 - Slide

spelen en avonturen beleven

Slide 11 - Slide

BSO en basisschool
 • Op de basisschool wordt de ontwikkeling van kinderen gericht gestimuleerd. (Gestructureerd)
 • Op de BSO stimuleren ze de ontwikkeling van de kinderen op een spelende manier. 
 • Op de BSO hebben ze meer vrijheid in eigen keuzes maken over wat ze willen doen.

Slide 12 - Slide

Hoe stimuleer je het talent van een kind?

Slide 13 - Open question

Ontwikkelen kinderen vanaf 4 meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk?
Waar
Niet waar

Slide 14 - Poll

Hoe leren kinderen?

Slide 15 - Open question

Wat is intrinsieke motivatie?
A
Motivatie van buitenuit
B
Geen motivatie om te leren
C
Motivatie van binnenuit
D
Aangeleerde motivatie

Slide 16 - Quiz

Welke nieuwe informatie
hebben jullie geleerd vandaag?

Slide 17 - Mind map

Evaluatie
 • Hoe was de samenwerking?
 • Wat heb ik geleerd?

Slide 18 - Slide