H 4.4 Kan Nederland schoner? (Deel 2)

Kan Nederland schoner?
Pagina 159


1 / 17
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Kan Nederland schoner?
Pagina 159


Slide 1 - Slide

Planning
 1. Leerdoelen
 2. Uitleg 4.4 
 3. Terugblik leerdoelen
 4. Tips voor de toets

Slide 2 - Slide

De vorige les leerde ik ...
 1. ... uitleggen waardoor milieuschade ontstaat
 2. ... uitleggen wat duurzaam produceren is

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
Na afloop van deze les ken/kan ik ...


Slide 4 - Slide

Milieuvervuiling is vaak afkomstig van bedrijven. De overheid wil bedrijven stimuleren schoner te produceren, om zo een schonere wereld te krijgen. Daarvoor zijn de volgende tussenstappen nodig.
Welke volgorde van tussenstappen geldt voor een vervuilend bedrijf dat van de overheid schoner moet gaan produceren?
1
2
3
Duurzaam produceren
Milieuregels
Investeren in milieuvriendelijke aanpassingen 

Slide 5 - Drag question

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Duurzamer worden/maken
 • 1. Energie gebruiken die niet op kan gaan

Slide 8 - Slide

Duurzamer worden/maken
 • 2. Afval voorkomen, scheiden en recyclen
 • Recycling = van afval weer nieuwe materialen maken (hergebruik)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wie betaalt al deze milieumaatregelen?

Slide 11 - Slide

Wat betekent hergebruik (recycling)?
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 12 - Quiz

Duurzaam produceren is
A
Het hergebruik van stoffen
B
Productie wat veel kost
C
Produceren zonder schade voor het milieu
D
Produceren voor het milieu

Slide 13 - Quiz

Dat was het!
Ga nu voor jezelf na of je alles begrepen hebt.

Rechts zie je de onderwerpen die in deze les behandeld zijn. Ben je klaar voor de toets, of heb je hier nog hulp bij nodig? Sleep de leerdoelen naar de vakjes hieronder.
NEE!
Ik begrijp dit
echt niet
Ik vind dit nog steeds
heel moeilijk
Ik begin het
te snappen!
Volgens mij begrijp
ik dit!
JA!
Kom maar door
met die toets!
Je weet wat duurzaam produceren is
Je kunt het proces van recycling beschrijven
Je begrijpt hoe productie kan leiden tot uitputting, vervuiling en aantasting.

Slide 14 - Drag question

Wat hebben we geleerd? 

Slide 15 - Slide

Leerdoelen
Na afloop van deze les ken/kan ik ...
 1. ... uitleggen waardoor milieuschade ontstaat
 2. ... uitleggen wat duurzaam produceren is
 3. ... uitleggen wat recycling is

Slide 16 - Slide

Tips voor de toets
Leer begrippenlijst (er worden altijd begrippen gevraagd)
Leer berekening kostprijs per product
Leer berekening winst/verlies

Slide 17 - Slide