De visuele prikkel

Het oog
1 / 15
next
Slide 1: Slide
BiologieSecundair onderwijs

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Het oog

Slide 1 - Slide

Het zintuig: het oog
A) De structuur van het oog
B) De visuele prikkel
C) Beeldvorming
D) Klinische aandoeningen

Slide 2 - Slide

Het zintuig: het oog
B) De visuele prikkel
1. Wat is licht?
2. De fotoreceptoren (werking oog)

Slide 3 - Slide

1. Wat is licht?

Slide 4 - Slide

Wat bepaald de kleur van het licht?
A
De sterkte van het licht.
B
De bron van het licht.
C
De golflengte van het licht.
D
De breking van het licht.

Slide 5 - Quiz

Wat is licht?

Slide 6 - Open question

Welke kleuren vallen binnen het zichtbaar spectrum van de mens?

Slide 7 - Open question

Wat is de kortste golflengte van de kleur binnen het zichtbaar spectrum? Welke kleur is dit?
A
700 nm / rood
B
700 nm / violet
C
400 nm / rood
D
400 nm/ violet

Slide 8 - Quiz

2. De fotoreceptoren
PowerPoint!

Slide 9 - Slide

Hoeveel kegeltjes zijn er gelegen op het netvlies van de mens?
A
120 miljoen
B
6 miljoen
C
6 duizend
D
12 duizend

Slide 10 - Quiz

Kleurgevoelig
Niet kleurgevoelig
Kegeltjes
Staafjes

Slide 11 - Drag question

Op welke plaats op het netvlies zijn geen kegeltjes en staafjes te vinden? Waarom?

Slide 12 - Open question

Op welke plaats op het netvlies ligt een hoge concentratie kegeltjes? Waarom net op die plaats?

Slide 13 - Open question

Welke stelling is fout?
A
Er zijn 20 keer zoveel staafjes als kegeltjes.
B
Staafjes zijn 1000 keer gevoeliger dan kegeltjes.
C
Kegeltjes kunnen geen kleuren waarnemen, staafjes wel.
D
Licht dat op de blinde vlek valt, wordt niet waargenomen.

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Video