Branche GGZ - les 3

Branche 
Les 3 - GGZ
1 / 31
next
Slide 1: Slide
IntroductiemoduleMBOStudiejaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Branche 
Les 3 - GGZ

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Wat houdt de GGZ in?
 • De verzorgende/verpleegkundige in de GGZ
 • Doelgroepen binnen de GGZ
 • Opdracht

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waar staat GGZ voor?
A
Grote groep zorg
B
Geestelijke gehandicaptenzorg
C
Geestelijke gezondheidszorg
D
Psychiatrie

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Wat weet je al van de GGZ?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

geschiedenis GGZ

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Link

This item has no instructions

Slide 7 - Link

This item has no instructions

Wat was voor jou opvallend op de site aan informatie?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Stel jij of iemand in jouw omgeving ervaart psychische problemen. Naar welke hulpverlener ga je als eerste heen?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De verzorgende/verpleegkundige in de GGZ
 • Ondersteuning, zorg en begeleiding aan (complexe) zorgvragers met:
            - Psychosociale stoornissen
            -  Psychiatrische stoornissen
             - Verslaving
 • Stimuleren van de zelfzorg
 • Preventieve activiteiten uitvoeren
 • Herkennen crisissituatie
 • Suïcidaliteit inschattenSlide 11 - Slide

This item has no instructions

Wie heeft er al ervaring met patiënten die begeleiding krijgen van de GGZ?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

In de GGZ krijg je zorg bij psychische of psychiatrische problemen
A
Ja
B
Nee

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

De begeleiding
 • Afgestemd op één zorgvrager
 • Groepen zorgvragers
 • Mantelzorgers/naasten

 • Structuur aanbrengen in de dag


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Welke doelgroepen zijn er volgens jullie binnen de GGZ?

Slide 17 - Mind map

This item has no instructions

DSM 5 kenmerken
 • neurobiologische ontwikkelingsstoornissen;
 • schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen;
 • bipolaire-stemmingsstoornissen;
 • depressieve-stemmingsstoornissen;
 • angststoornissen;
 • obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen;
 • trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

 • dissociatieve stoornissen;
 • somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen;
 • voedings- en eetstoornissen;
 • stoornissen in de zindelijkheid;
 • slaap-waakstoornissen;
 • seksuele disfuncties;
 • genderdystrofie;
 • disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen;

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

 • middel gerelateerde -en verslavingsstoornissen
 • neurocognitieve stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • parafiele stoornissen
 • overige psychische stoornissen
 • bewegingsstoornissen en andere afwijkingen
 • andere problemen voor psychische zorg

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Acute psychiatrie
 • Beschermt en begeleidt mensen in een crisissituatie. 
 • bv. psychosches of ernstige paniekaanval

Slide 22 - Slide

Wanneer de crisis voorbij is, vaak ook door medicatie, beoordelen de zorgverleners samen met de zorgvrager of verdere behandeling nodig is en welke vorm van therapie geschikt is. Dit kan een behandeling in een instelling zijn (klinische zorg), maar ook een behandeling bij de zorgvrager thuis (ambulante zorg).
Crisissituatie
Bij een psychiatrische crisis moet de huisarts worden gebeld. Hij is de eerste hulpverlener. De huisarts zal contact opnemen met de juiste instantie en zo nodig een opname of medicatie regelen. In een crisissituatie gaan zorgvragers naar:
de polikliniek van een APZ (algemeen psychiatrisch ziekenhuis)
de crisisopvang op een PAAZ (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis)
Chronische psychiatrie
 • Zorgvragers die zich door geestelijke stoornissen niet zelf kunnen redden in de maatschappij.
 • Woonvormen:
Zorginstelling
Begeleide woonvorm

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Ouderenpsychiatrie
 • Acute en/of chronische problemen

 • Het onderscheid:
Psychogeriatrie
Ouderenpsychiatrie

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.
 • Ondersteunen van een normaal mogelijke ontwikkeling.

 • Speciale afdelingen van instelling voor psychiatrische zorg.


Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Verslavingszorg
 • Gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
 • Samenwerking met meerdere disciplines.
 • Sociaal-maatschappelijke functie
 • Gedragsverandering en behandeldoelen


Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Wat heb jij vandaag geleerd?

Slide 29 - Mind map

This item has no instructions

Wat zou jij nog te weten willen komen over de GGZ?

Slide 30 - Mind map

This item has no instructions

Hoe heb jij deze les ervaren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 31 - Poll

This item has no instructions