Reading C

Stones plus grammar 
1 / 48
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Stones plus grammar 

Slide 1 - Slide

Storm
Elis
Luuk
Noud
Mohammad
Diego
Eva
Guus
Finn
Lauren
Sophie
Reva
Roos
Madelief
Zaria
Julia
Wies
Juliet
Mateo
Rick
Tolga
Nawaz
Haya
Aleyna 
Marina 
seating chart 1 C
Teacher 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Today
Newsround 
Reading C
Stones 
Grammar 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Today part C,D 

Slide 6 - Slide

Let's finish up reading part , do ex 20b.c.d.e

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Read and listen to the stone 13

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Storm
Elis
Luuk
Noud
Mohammad
Diego
Eva
Guus
Finn
Lauren
Sophie
Reva
Roos
Madelief
Zaria
Julia
Wies
Juliet
Mateo
Rik
Tolga
Nawaz
Haya
Aleyna 
Marina 
seating chart 1 C
Teacher 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link

Listen up
Explanation "Speaking test"

Slide 17 - Slide

I can use the possessive correctly

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Genitive (bezit)


duidt bezit aan/geeft aan bij wie of wat iets hoort
Genitive (bezit)

Slide 21 - Slide

Genitive / possessive (bezit)
Je geeft hiermee aan dat iets van iemand is of in haar/zijn bezit is.

Slide 22 - Slide

Possessive (BEZIT): 's / s' / of
Meervoud

Bezit (van iemand)

Meervoud en Bezit

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Wat waren de 3 denkstappen?
(Begin onderaan zoals in de video)

Slide 25 - Slide

I can use the possessive correctly

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Wat waren de 3 denkstappen?
(Begin onderaan zoals in de video)

Slide 28 - Slide

Possessive (bezit)


mensen en dieren
enkelvoud
meervouden die niet op een-s eindigen
Bij uitdrukkingen van tijd
Lucas's iPad.
The cat's whiskers. Yesterday's paper.
Men's clothing.
's

Slide 29 - Slide

Possessive (bezit)


meervouden die op -s eindigen

My parents' car. (mum and dad)
His siblings' hobby.
'

Slide 30 - Slide

Possessive (bezit)


dingen of geografische namen

The roof of the house.
The capital of England.
of

Slide 31 - Slide

Is this possessive?: She's a doctor.
A
Yes
B
No

Slide 32 - Quiz

Does this sentence contain the posessive?:
John's wife is French.

A
yes
B
no

Slide 33 - Quiz

Is the 's in the next sentence a posessive or short for 'is'?
My cat's whiskers are long.
A
Possessive
B
Is

Slide 34 - Quiz

Is the 's in the next sentence a genitive or short for 'is'?
He's my best friend.
A
Possessive
B
Is

Slide 35 - Quiz

Sarah is Emily____ aunt.
A
's
B
s'
C
s

Slide 36 - Quiz

These are our _______
cats. (friends)
A
friend's
B
friends'
C
friends

Slide 37 - Quiz

Let's meet at _____
for lunch. (Giovanni)
A
Giovannis
B
Giovannis'
C
Giovanni's

Slide 38 - Quiz

Where is the ______
shower? (ladies)
A
ladies
B
ladies'
C
ladies's

Slide 39 - Quiz


_______ and ______
bags are black. (Jack – Joe)
A
Jack's / Joe's
B
Jack / Joe's
C
Jack / Joes
D
Jack's / Joe

Slide 40 - Quiz

Which is correct?
A
The name of the ship
B
The ship's name

Slide 41 - Quiz

Which is correct?
A
England's capital
B
The capital of England

Slide 42 - Quiz

Which is correct?
A
The window of the room
B
The room's window

Slide 43 - Quiz

bezit
meervoud
dogs
dog's
parents
parents'
boys
boy's
brothers'
brothers

Slide 44 - Drag question

Slide 45 - Slide

Do ex 31 t/m 33

Slide 46 - Slide

Slide 47 - Slide

Slim Stampen A,B,C,D and grammar 14

Slide 48 - Slide