waarneming en zintuigen

Basisstof 1Wat is een prikkel?
Wat is een zintuig?
Wat is een zintuigstelsel?
1 / 10
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Basisstof 1Wat is een prikkel?
Wat is een zintuig?
Wat is een zintuigstelsel?

Slide 1 - Slide

Wat is een prikkel? 
Een invloed uit het milieu op een organisme

Wat is een zintuig?
een orgaan dat reageert op bepaalde invloeden uit de omgeving.

Wat is een zintuigstelsel?
Al je zintuigen samen

Slide 2 - Slide

Wat zijn impulsen?
Impulsen zijn elektrische seintjes
die komen van de zintuigen via de zenuwen naar de hersenen.

Slide 3 - Slide

Wat is de werking van de zintuigen?
In de zintuigen zitten ZINTUIGCELLEN, die aangesloten zijn op ZENUWEN.
Zintuigcellen vangen PRIKKELS op ( het ruiken en zien van chocola) en er ontstaan dan 
IMPULSEN in de zintuigcellen. 
Die IMPULSEN gaan via de zenuwen naar je HERSENEN. 

Slide 4 - Slide

Wat is drempelwaarde?
Drempelwaarde is de kleinste prikkelsterkte die een impuls veroorzaakt.

De drempelwaarde is niet altijd even hoog. Dat komt door gewenning ( je went eraan)
of door de motivatie ( die beinvloed de drempelwaarde)

Slide 5 - Slide

Wat is adequate prikkel?
Het type prikkel waar een zintuigcel speciaal gevoelig voor is.

Bijvoorbeeld, een gezichtszintuig  ( oog) is speciaal gevoelig voor LICHT.
of.... een gehoorzintuig ( oor) is speciaal gevoelig voor GELUID

Slide 6 - Slide

vul in:  Noem de zintuigen met hun ligging en adequate prikkel

zintuig
                                       ligging

1
2
3
4
5
6
7
8
9                   adequate prikkel


Slide 7 - Slide

vul in:  Noem de zintuigen met hun ligging en adequate prikkel

zintuig
                                       ligging

gezichtszintuigen                                    gehoorzintuigen           
evenwichtszintuigen   
reukzintuigen                 
smaakzintuigen            
warmtezintuigen 
koudezintuigen         
drukzintuigen                  
tastzintuigen                    adequate prikkel


Slide 8 - Slide

zintuig                                        ligging

gezichtszintuigen            in de ogen
gehoorzintuigen              in de oren
evenwichtszintuigen        in de oren
reukzintuigen                   in de neus
smaakzintuigen               in de tong
warmtezintuigen              in de huid
koudezintuigen                in de huid
drukzintuigen                   in de huid
tastzintuigen                    in de huid
adequate prikkel

licht
geluid
            zwaartekracht
geur
smaak
warmte
koude
druk 
lichte aanraking

Slide 9 - Slide
Waar bestaat het zenuwstelsel van de mens uit?


1) het centrale zeuwstelsel ( hersenen en ruggemerg)
2) overige zenuwen.

Een zintuig reageert op prikkels en geeft impulsen af aan de hersenen via de zenuwen. Het zenuwstelsel verwerkt deze impulsen en regelt ook de werking van spieren en klieren.

Slide 10 - Slide