Thema 3 | Ordening | Bacterie practicum

Welkom
1. Pak een chromebook
2. Log in bij LessonUp
3. Open je boek op 
MH1C: blz. 261
V1A: blz. 256
4. Je hebt 2 min de tijd.
timer
2:00
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1,4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
1. Pak een chromebook
2. Log in bij LessonUp
3. Open je boek op 
MH1C: blz. 261
V1A: blz. 256
4. Je hebt 2 min de tijd.
timer
2:00

Slide 1 - Slide

Practicum| Bacteriën kweken

Slide 2 - Slide

Planning
- Start  (5min)
- Terugblik en Huiswerk bespreken(10min).
- Bespreken resultaten practicum   (15 min)
- Zelfstandig werken wikiwijs (20min
Leerdoelen:
- Je kunt resultaten verwerken.
- Je kunt een hypothese testen en resultaten verwerken.

Slide 3 - Slide

Huiswerk Bespreken
Bespreken huiswerk Bs. 6 | Bacterien

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Bouw van bacteriën
Bacteriën zijn altijd ééncelligen.

Bacteriën hebben: Celwanden,   Cytoplasma en celmembraan, GEEN CELKERN
Zijn bacterien Prokaryoot of Eukaryoot?
Bacterien zijn altijd Prolkaryoot, ze hebben GEEN celkernen,
Doen bacterien aan Fotosynthese?
Nee, Bacterien doen niet aan fotosynthese, want ze hebben GEEN Bladgroenkorrels.
Cytoplasma, is vocht met opgeloste (voedings)stoffen. Daarin 'drijven' alle onderdelen van de cel.
beschermt de cel en houdt alle celonderdelen bij elkaar.
Chromosomen, bevat het DNA, al het erfelijke materiaal

Celwand, is een stevige wand die de cel stevigheid en bescherming geeft.

Slide 6 - Slide

Op de huid bevinden zich niet ziekmakende bacteriën
Stelling: De functie van deze bacteriën is het beschermen tegen ziekmakende bacteriën
A
De stelling is correct
B
De stelling is niet correct

Slide 7 - Quiz

Stel dat een bacterie zich elk kwartier 1x deelt. Hoeveel bacteriën zijn er dan na 1 uur?
A
4
B
8
C
16
D
32

Slide 8 - Quiz

Nut en Schade
Nuttig:

Schadelijk:

 

Op welke manier beschermen bacterien ons?
Goede bacterien beschermen ons door onze huid en darmen te koloniseren, zodat slechte bacterien geen kans krijgen.

Welke voedingsmiddelen kun je met behulp van bacterien maken?
Yoghurt, zuurkool, kaas
Welke ziekten worden veroorzaakt door bacterien?
Denk aan longontsteking, blaasontsteking verschillende andere infecties

Met welk medicijn kun je bacterien bestrijden?
Met antibiotica, zoals penicilline en amoxicilline 

Slide 9 - Slide

Practicum| Bacteriën kweken

Slide 10 - Slide

Boek open 
Lees het hele practicum 'Bacteriekolonies Kweken' goed door.

MH1C: 260-261
V1A: 256

Slide 11 - Slide

Bespreek in tweetallen
- Bekijk het schaaltje
- Zijn er naast bacteriekolonies ook schimmels te zien?
- Teken per voorwerp in de vakjes schematisch de groei van de bacteriën evt schimmels na? 
- Welk voorwerp lijkt de meeste bacteriën achtergelaten te hebben?
- MAAK EEN TEKENING PER VOORWERP

Slide 12 - Slide

Bacteriekolonies kweken

Wat?: Verwerk de resultaten in je werkboek
Wie?: In tweetallen
Waar?: in je werkboek
Hoelang?: 10min


Hoe?
- Houd het schaaltje rechtop.
- Teken van alle 4 de vakken de kolonies na.
- Bekijk de hypothese en ga na of jullie verwachting klopte.
- Schrijf een conclusie. Wat kun je zeggen over waar de meeste bacteriën voor komen?

Slide 13 - Slide

Tussentijdse toets ordening
Wat?: maken van een tussentijdse toets
Wie?: Zelfstandig in stilte zonder boek.
Waar?: Google forms, classroom

TAFELS UIT ELKAAR!!
Hoe?
- Ga naar Classroom
- Open de toets
- Maak hem zelfstandig in stilte

- Daarna gaan we samen de antwoorden bespreken.

Tijd: 20min

Slide 14 - Slide

Conclusie
Klopt jullie Hypothese (verwachting) wel of niet?
-"Onze hypothese klopte wel, omdat de er op het telefoonscherm de meeste bacteriën zaten."
- "Onze hypothese klopte niet omdat op de trapleuning niet de meeste bacteriën zaten"
- Stel gezamenlijk een hypothese op.

Slide 15 - Slide

Aan de slag

Slide 16 - Slide

Aan de slag:

Wat?: Ga aan de slag met een van de opties hiernaast.
Wie?: Zelfstandig aan de slag.
Tijd?: 10min

Wat kun je doen?
- Maken alle test jezelf
- Maken en oefenen flitskaarten.
Huiswerk afmaken bs.6
- Oefenen op Wikiwijs.nl
- oefentoets

Tijd: 15min

Slide 17 - Slide