Les 1: Didactische werkvormen

Begeleiden & Lesgeven
Didactiek van een les of training
P3, les 1: didactische werkvormen
1 / 34
next
Slide 1: Slide
B&LMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Begeleiden & Lesgeven
Didactiek van een les of training
P3, les 1: didactische werkvormen

Slide 1 - Slide

Thema van vandaag:
1. Didactisch model
2. Beginsituatie
3. Doelstellingen
4. Planning en lesopbouw 
5. Materialen en middelen
6. Organisatie deel 2
7. Bewegingsvormen
8. Didactische werkvormen
9. Presenteren
10. Leertheorieën
11. Evaluatie

Slide 2 - Slide

Inhoud
 • Didactische werkvormen en plaats in het didactisch model
 • Indeling en keuze van didactische werkvormen
 • Voorbeelden van didactische werkvormen
 • Didactische hulpmiddelen 

Slide 3 - Slide

Didactische werkvormen
 • Didactische werkvormen; manieren om leren zo te organiseren, dat deelnemers zovéél mogelijk leren.
  (Een didactische werkvorm is in elk geval een activiteit van een lesgever.)

  Dit zoveel mogelijk leren kan betrekking hebben op het leren van bepaalde bewegingsvaardigheden, maar ook op sociale vaardigheden, het bevorderen van de zelfstandigheid of de mondigheid.

Slide 4 - Slide

Didactisch model

Slide 5 - Slide

Afhankelijk van de beginsituatie en de doelstelling en rekening houdend met de aard van de bewegingsvormen, kiest de lesgever de meest geschikte didactische werkvormen om zijn lesdoelen te bereiken. Als het doel te maken heeft met leren samenwerken, is het logisch om te kiezen voor groepswerk. Bij het aanleren van ringenzwaaien ligt de instructievorm meer voor de hand.
Afhankelijk van de beginsituatie en de doelstelling en rekening houdend met de aard van de bewegingsvormen, kiest de lesgever de meest geschikte didactische werkvormen om zijn lesdoelen te bereiken. 

 • Als het doel te maken heeft met leren samenwerken, is het logisch om te kiezen voor groepswerk. 
 • Bij het aanleren van ringenzwaaien ligt de instructievorm meer voor de hand.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Uit onderzoek naar effectieve en minder effectieve docenten, blijkt dat effectieve lesgevers het volgende doen:

 • Ze geven helder en duidelijk instructies.
 • Ze geven concreet aan wat het doel is en wanneer het is bereikt.
 • Ze geven beheersbare en uitvoerbare taken.
 • Ze beoordelen de leeruitkomsten op een voor de deelnemer te begrijpen wijze.
 • Ze grijpen onmiddellijk terug op afgesproken regels en bedoelingen wanneer de deelnemers afwijkend gedrag vertonen.


Slide 8 - Slide

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat effectieve docenten over de volgende kenmerken beschikken:

 • enthousiasme
 • warmte
 • helderheid
 • humor.

Slide 9 - Slide

Indeling didactische werkvormen
Er bestaan heel veel verschillende didactische werkvormen. Daarom is het handig om tot een indeling van deze werkvormen te komen.


Dit kan op drie manieren:
 • organisatorisch
 • wijze van aanbieden
 • ruimte die de lesgever biedt.

Slide 10 - Slide

Organisatorisch
De meeste indelingen van de verschillende didactische werkvormen gaan uit van de organisatie van een les of training.
Dit is dus een indeling vanuit een organisatorisch uitgangspunt. Je kunt deelnemers vrij laten werken in de zaal, je kunt ze in groepjes aan het werk zetten, maar het kan ook klassikaal. Op grond van dit organisatorisch uitgangspunt kom je tot de volgende indeling:

 • vrij werken
 • werken in groepen
 • werken in een vaste volgorde (banen, stroomvorm)
 • klassikaal werken.

Slide 11 - Slide

Wijze van aanbieden
Als lesgever kun je op verschillende manieren je bewegingsvormen aanbieden en de deelnemers ermee laten oefenen. Zo kun je vragenderwijs te werk gaan en op die manier de SB-deelnemers zelf na laten denken over de beste uitvoering. Bij risicovolle bewegingsvormen als een salto of klimmen is dit waarschijnlijk niet zo handig. In dergelijke gevallen kies je waarschijnlijk voor het geven van een opdracht of duidelijke instructies die opgevolgd moeten worden. Op grond van de manier van aanbieden kun je tot de volgende indeling komen:


 • stellen van vragen
 • geven van opdrachten
 • geven van instructie.

Slide 12 - Slide

Ruimte die de lesgever biedt
De meest gehanteerde indeling gaat uit de hoeveelheid ruimte die de lesgever de deelnemers biedt om met de bewegingsvormen aan de slag te gaan. 
 In een gesloten situatie gaat elk initiatief uit van de lesgever: die bepaalt wat er gedaan wordt. 
In een open situatie werken de deelnemers op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en naar hun eigen interesse. De lesgever begeleidt slechts.

Slide 13 - Slide

Belang van variatie aan didactische werkvormen
Het is belangrijk om variatie aan te brengen in de didactische werkvormen. 
Uiteindelijk gaat het erom het lesgeven zo te organiseren, dat je de deelnemers uitdaagt. Variatie draagt hieraan bij. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat:
 • deelnemers beter gemotiveerd blijven en daardoor meer leren
 • deelnemers op verschillende manieren leren (leerstijlen) en zo iedereen aan zijn trekken komt
 • je tegemoet komt aan meerdere soorten doelstellingen.

Slide 14 - Slide

Organisatorisch
Wijze van 
aanbieden
Ruimte die de
lesgever biedt
Open en gesloten
Klassikaal werken
Werken in groepen
Vraagvorm
Instructievorm
Vrij werken
Spelvorm

Slide 15 - Drag question

Er bestaan heel veel verschillende didactische werkvormen. Welke van onderstaande werkvormen valt NIET onder wijze van aanbieden?
A
Opdrachtvorm
B
Werken in een vaste volgorde
C
Instructievorm
D
Vorm van zelfontdekking

Slide 16 - Quiz

Didactische werkvormen kan je op verschillende manieren indelen. Op welke twee manieren kan 'ruimte die de lesgever biedt' worden ingedeeld?

Slide 17 - Open question

Welke didactische werkvorm(en) kies je?
Afhankelijk van:
 • Beginsituatie
  - randvoorwaarden
  - deelnemers
 • Doelstelling
  - motorisch
  - cognitief
  - sociaal-affectief
 • Bewegingsvormen
  - Risico, gevaar
  -concentratie

Slide 18 - Slide

Je hebt een grote groep in een relatief kleine gymzaal. Welke vorm van organisatie zou jij kiezen? en licht deze toe:

Slide 19 - Open question

Je wilt iemand een nieuwe bewegingsvaardigheid aanleren, op welke manier zou jij dit als sportleider aanbieden? Licht deze toe:

Slide 20 - Open question

Voorbeelden van didactische werkvormen
Kun je alle termen uitleggen en een voorbeeld geven?
timer
5:00

Slide 21 - Slide

1

Slide 22 - Video

02:18
Voor welke organisatie vorm is er gekozen in deze les? En op welke manier biedt de docent dit aan?

Slide 23 - Open question

Zoek een foto op van een didactisch hulpmiddel

Slide 24 - Open question

Didactische hulpmiddelen
 • Hulpmiddelen om didactische werkvorm te ondersteunen (fluit, krijtje, bord, etc.) 

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Link

De keuze van didactische werkvormen is afhankelijk van:
A
Beginsituatie, doelstelling & bewegingsvormen
B
Beginsituatie, doelstelling en tijdsplanning
C
Doelstelling, lesgeefhouding en bewegingsvormen
D
Tijdsplanning, materiaal keuze en beginsituatie

Slide 27 - Quiz

Op welke 3 manieren kun je didactische werkvormen indelen?
A
Indeling van de zaal, materiaal en lesgeven
B
Materiaal, indeling van de zaal en organisatorisch
C
Organisatorisch, wijze van aanbieden en ruimte die de lesgever biedt
D
Wijze van aanbieden, indeling van de zaal en organisatorisch

Slide 28 - Quiz

Bij het geven van een spel heeft de lesgever 3 taken
A
Coachen, deelnemen en begeleiden
B
Spelleider, begeleider en coach
C
Begeleider, scheidsrechter en deelnemer
D
Deelnemer, coach en scheidsrechter

Slide 29 - Quiz

Vragen?

Slide 30 - Slide

Opdracht
Maak de vragen in Teams.
Je mag hierbij je boek gebruiken, of de LessonUp.

Uiterlijke inleverdatum 2 februari 12:00
Te laat inleveren is niet toegestaan!!

Slide 31 - Slide

Volgende les
Thema 9: Presenteren

Slide 32 - Slide

Wat vond je van deze les qua moeilijkheid?
(Makkelijk is 1 - echt moeilijk is 10)
010

Slide 33 - Poll

Slide 34 - Slide