Les 7 - Introductie datastructuren

Datastructuren
1 / 20
next
Slide 1: Slide
InformaticaMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Datastructuren

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les weet je wat een datastructuur is, ken je de kenmerken van het dataype lijst en kan je deze in de programmeertaal python toepassen.

Slide 2 - Slide

Waarin sla je bij het programmeren ook alweer gegevens tijdelijk in op?

Slide 3 - Open question

Kijk naar onderstaande C# code.
Wat voor gegevens (datatype) kan je opslaan in de variabele A?
int A;

Slide 4 - Open question

Kijk naar onderstaande C# code.
Wat voor gegevens (datatype) kan je opslaan in de variabele B?
string B;

Slide 5 - Open question

Beperking standaard datatypen
In een standaard datatype, zoals int of string, kan je maar één waarde opslaan.

Slide 6 - Slide

Datatype lijst
Een ander datatype is een lijst. Hiermee is het mogelijk om meerdere waarden in een variabele op te slaan. 

Je kunt een lijst bijvoorbeeld gebruiken om een grote verzameling e-mailadressen op te slaan.

Slide 7 - Slide

Datastructuur
De manier waarop de elementen in een lijst bewaard worden, wordt bepaald door het type datastructuur. De datastructuur bepaalt ook de mate van efficiëntie waarmee elementen in een lijst kunnen worden opgeslagen, gewijzigd en teruggevonden.

Slide 8 - Slide

Datastructuren
Er zijn verschillende typen datastructuren. Die hebben elk voordelen en nadelen. De datastructuren die de komende paar lessen behandeld worden zijn:
  • Lijst
  • Multidimensionale lijst
  • Verzameling
  • Queue
  • Stack

Slide 9 - Slide

Lijst
Op papier kun je een lijst met gegevens op allerlei manieren noteren. Je kunt bijvoorbeeld alle gegevens los onder elkaar schrijven of een tabel maken.

Slide 10 - Slide

Lijst
In een lijst worden elementen opgeslagen met een label. Dit wordt de index genoemd.

Voorbeeld uit het dagelijks leven
Neem een medicijnkast van een apotheek. Die kast bestaat uit heel veel lades waarin de medicijnen worden bewaard. Om een medicijn snel te kunnen vinden, hebben alle lades een label. Net zo heeft elk element in een lijst een label: de index.

Slide 11 - Slide

De index van een lijst
Een index kan een getal of een stukje tekst zijn. De keuze hiervan hangt wel af van het type lijst dat je maakt:

Is de index een getal dan is de lijst een array of een list

Is de index tekst dan is de lijst een map, dictionary of associative array.

Slide 12 - Slide

De index is uniek
Een voorwaarde voor de index is dat deze altijd uniek is. Dat wil zeggen dat er geen twee elementen in een lijst kunnen worden opgeslagen met dezelfde index.

Slide 13 - Slide

Waarom moet de index van een lijst altijd uniek zijn?

Slide 14 - Open question

Lengte van een lijst
De lengte van een lijst is het aantal elementen dat in de lijst kan worden opgeslagen. Bij sommige programmeertalen moet bij je bij het aanmaken van een lijst opgeven hoeveel elementen deze lijst gaat bevatten. Bij python hoef je dit niet te doen!

Slide 15 - Slide

Vullen lijst in Python
winkelwagen = ["appels", "peren", "ananas"]

Slide 16 - Slide

Opvragen element uit lijst in Python
winkelwagen = ["appel", "Peer", "Banaan", "Aardbei", "Mango"]

print(winkelwagen[0])


In lijsten staat ieder element op een eigen plek. Iedere plek heeft een uniek nummer (index). Door het nummer van de plek op te geven (te beginnen bij 0) kan de waarde worden opgehaald.

Slide 17 - Slide

Alle element uit lijst opvragen in Python
winkelwagen = ["appel", "Peer", "Banaan", "Aardbei", "Mango"]

print(winkelwagen[0])
print(winkelwagen[1])
print(winkelwagen[2])
print(winkelwagen[3])
print(winkelwagen[4])


for product in winkelwagen:
  print(product

Slide 18 - Slide

Element toevoegen aan de lijst in Python
fruit = ["appel", "Peer", "Banaan", "Aardbei", "Mango"]

fruit = ["appel", "Peer", "Banaan", "Aardbei", "Mango", "Ananas"] fruit = ["appel", "Peer", "Banaan", "Aardbei", "Mango"]
fruit.append("Ananas")


In bovenstaande voorbeeld maak je feitelijk een nieuwe lijst aan. Het kan netter:

Slide 19 - Slide

Element toevoegen aan de lijst in Python
fruit = ["appel", "Peer", "Banaan", "Aardbei", "Mango"]
fruit.remove("Peer")fruit = ["appel", "Peer", "Banaan", "Aardbei", "Mango"]
if "Peer" in fruit:
  fruit.remove("Peer")
else
  print("Waarde komt niet voor in de lijst")
  


Netter is echter om te controleren of de waarde die je wilt verwijderen ook echt in de lijst staat

Slide 20 - Slide