Les 2 W7

Evalueert de geboden ondersteuning
                      W7
Les 2
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Evalueert de geboden ondersteuning
                      W7
Les 2

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet je hoe je gericht moet evalueren
 • Aan het einde van de les weet je de 3 momenten van evalueren
 • Aan het eind van de les kan de student het belang van evalueren benoemen
 • Aan het eind van de les kan de student in eigen woorden uitleggen wat evalueren inhoudt
 • Aan het eind van de les weet de student op welke momenten je moet evalueren. 

Slide 2 - Slide

Programma
 • Terugblik vorige les
 • Theorie les
 • Zelfstandig werken

Slide 3 - Slide

Bij deze fase maak je aanpassingen aan je activiteit. Bij welke fase van de PDCA cyclus doe je dit?
A
Plan
B
Check
C
Act
D
Do

Slide 4 - Quiz

Wat is de eerste stap van de Methodische cyclus?
A
Doelen formuleren
B
Plan van aanpak
C
Beginsituatie
D
Evaluaren

Slide 5 - Quiz

Tijdens welke fase van de PDCA cirkel evalueer je?
A
Aan het einde
B
Dit doe je na iedere fase

Slide 6 - Quiz

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 7 - Slide

Gericht evalueren
Evalueren doe je om bepaalde informatie te krijgen over een ingezette koers, begeleidingsplan, handeling of activiteit​  
Om gericht te evalueren moeten vooraf een aantal zaken vaststaan:​ 
 • Wat ga ik evalueren? -> Waarover moet informatie verkregen worden?​
 • Hoe ga ik evalueren? -> Welke manier is passend?​
 • Met wie ga ik evalueren? -> Wie kan de gewenste informatie geven?

Slide 8 - Slide

Evalueren toepassen
Evalueren doe je niet alleen : Het vraagt om samenwerking met betrokkenen​ 
Het gebeurt vooral interdisciplinair = een overleg waarbij het meerdere vakgebieden betreft​ 

Het doel: met elkaar op dezelfde lijn komen te zitten​
Een evaluatie moet leiden tot betere onderlinge afstemming​

Welke evaluatie je kiest: Mondeling, schriftelijk, groepsevaluatie.
Afhankelijk van je cliënt, activiteit en de betrokkenen

Slide 9 - Slide

3 momenten van evalueren:
 • Terug blik: hoe is aan de doelen gewerkt
 • Moment opname: wat is de huidige stand van zaken/welke doelen zijn behaald
 • Vooruit blik: Moeten de doelen worden bijgesteld 

Slide 10 - Slide

Soorten vaardigheden:​
Een evaluatie kan zich richten op verschillende vaardigheden:
 • Technische en motorische vaardigheden: Fietsen, timmeren, aardappelen schillen, schroevendraaier draaien​
 • Communicatieve vaardigheden: Luisteren, vragen stellen, gesprekken voeren, telefoneren, informatie overdragen​
 • Sociale vaardigheden: Omgaan met conflicten, beleefd zijn, samen spelen, letten op taalgebruik, relaties kunnen aangaan

Slide 11 - Slide

Leerdoelen check
Aan het einde van de les weet je hoe je gericht moet evalueren
Aan het einde van de les weet je de 3 momenten van evalueren
Aan het eind van de les kan de student het belang van evalueren benoemen
Aan het eind van de les kan de student in eigen woorden uitleggen wat evalueren inhoudt
Aan het eind van de les weet de student op welke momenten je moet evalueren. 

Slide 12 - Slide

Opdracht
Kies een schoolse vaardigheid waar je het meest moeite mee hebt.
Doorloop kort de 3 momenten van evalueren:
Terug blik: hoe is aan de doelen gewerkt
Moment opname: wat is de huidige stand van zaken/welke doelen zijn behaald
Vooruit blik: Moeten de doelen worden bijgesteld 

Slide 13 - Slide