3.5 Het parlement controleert

Het Parlement controleert 
Paragraaf 5 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Het Parlement controleert 
Paragraaf 5 

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je uitleggen:
- wat er wordt bedoeld met het         begrip parlement. 
- welke taken het parlement heeft.
- hoe het parlement die taken 
  uitvoert en welke rechten het    
  parlement daarvoor heeft.

Slide 2 - Slide

Agenda
Mededelingen
Wat weet je nog of al?
Theorie / Instructie
Oefenen
Zelfstandig werken
Herhalen
Evalueren & Afsluiten

Wat gaan we vandaag doen?

  • Uitleg parlement controleert
  • quiz
  • Opdrachten maken
  • Afsluiten

Slide 3 - Slide

Tweede kamer 150 zetels. Meerderheid dus bij 76 zetels
Eerste kamer 75 zetels. Meerderheid dus bij 38 zetels
Tweede kamer
Eerste Kamer

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Slide

Voor de wetgevende taak hebben de Tweede Kamerleden de volgende rechten:Stemrecht: Elk kamerlid mag stemmen over de verschillende wetsvoorstellen

Recht van amendement: Elk kamerlid mag delen van een wetsvoorstel veranderen

Recht van initiatief: Elk kamerlid mag zelf wetsvoorstellen maken en die voorleggen aan de kamer.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Rechten bij de controlerende taak:


Vragenrecht: Kamerleden mogen mondeling of per brief vragen stellen aan ministers of staatssecretarissen.

Motierecht: De kamer vraagt de minister iets te doen. Motie van wantrouwen wordt ingediend, als een minister heeft gelogen of grote fouten heeft gemaakt.

Recht van interpellatie: Kamerleden mogen een minister of staatssecretaris ter verantwoording roepen. Hij moet dan uitleg geven over het beleid.

Enquête recht: Er wordt een onafhankelijk onderzoek opgestart om te kijken of de regering grote fouten heeft gemaakt.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Quiz
Beantwoord de volgende vragen

Slide 15 - Slide

De minister-president...
A
...is de leider van het kabinet
B
...is de voorzitter als de ministers met elkaar vergaderen
C
...is het staatshoofd van Nederland
D
...beëdigt de ministers en staatssecretarissen

Slide 16 - Quiz

Christen-democratie komt vooral op voor...
A
... gezinnen met kinderen
B
... mensen met weinig geld
C
... werkende burgers
D
... een actieve overheid

Slide 17 - Quiz

Wat is een coalitie?
A
Politieke partijen die samen een regering vormen
B
Politieke partijen die met wetsvoorstellen komen
C
De regering die bestaat uit koning en ministers
D
De Eerste en de Tweede Kamer samen

Slide 18 - Quiz

hoeveel leden heeft het parlement
A
225
B
75
C
200
D
150

Slide 19 - Quiz

welk recht hoort niet tot de controlerende taak van het Parlement
A
recht van interpellatie
B
vragenrecht
C
recht van initiatief
D
recht van budget

Slide 20 - Quiz

Wat zijn de twee belangrijkste taken van de Tweede Kamer?
A
mede wetgever Regering controleren
B
Wetgeving maken Dagelijks bestuur van het land
C
Regering controleren Dagelijks bestuur van het land
D
Wetten uitvoeren Recht spreken

Slide 21 - Quiz

recht van amendement,
Wie heeft dit recht en wat betekent het?
A
alleen de Tweede Kamer wijziging wetsvoorstel
B
alleen de Eerste Kamer wetswijziging
C
alleen de Tweede Kamer, debatteren over een wet
D
alleen de Eerste Kamer, wetsvoorstel

Slide 22 - Quiz

Bij wie legt het nieuw gevormde kabinet een eed af?
A
Bij de minister-president
B
Bij de koning
C
Bij de leden van de Tweede Kamer
D
Bij de staatssecretarissen

Slide 23 - Quiz

Maken:
Paragraaf 5

Slide 24 - Slide