Blok 3 Les 2 Uitleg groepsopdracht

Blok 3 Creatieve ontwikkeling & Materiaal en omgeving
1 / 10
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Blok 3 Creatieve ontwikkeling & Materiaal en omgeving

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- korte terugblik les 1 d.m.v. vragen
- uitleg groepsopdracht
- huiswerk

Slide 2 - Slide

Nieuwsgierigheid, onafhankelijkheid, ontvankelijkheid, openheid, flexibiliteit, speelsheid, gedrevenheid en zelfvertrouwen zijn voorbeelden van:
A
Creativiteit
B
Creatieve eigenschappen
C
Spelelementen voor drama

Slide 3 - Quiz

Wat heeft speelsheid te maken met creativiteit?
A
Omdat je geen drempels ervaart, durf je meer te experimenteren.
B
Als je goed kunt spelen, kun je beter nadenken over oorzaak en gevolgrelaties.
C
Kinderen die speels zijn hebben meer ervaring opgedaan met verschillende materialen.
D
Een speels kind is jonger in gedachten en daardoor creatiever.

Slide 4 - Quiz

Wat verstaan we onder creativiteit?
A
De manier hoe je een probleem oplost.
B
De keuze van materiaalgebruik.
C
Goed kunnen tekenen.
D
Kleurrijke kleding dragen.

Slide 5 - Quiz

Hoe kan het dat jonge kinderen zo creatief zijn?
A
Ze denken vooral in kleuren en vormen.
B
Ze luisteren goed naar de leerkracht wat ze moeten doen.
C
Ze hanteren de regels.
D
Ze hebben nog geen standaard oplossing of aanpak.

Slide 6 - Quiz

Groepsindeling maken
Maak groepen van 3 a 4 studenten. Denk ook aan de studenten die momenteel ziek zijn.

Docent schrijft namen en onderwerp op.

Slide 8 - Slide

           Aan de slag
Ga met je werkgroep bij elkaar zitten en start met brainstormen.

Slide 9 - Slide

Huiswerk 
Lezen: § 5.2 t/m 5.6 

Maken: Theorievragen § 5.2 t/m 5.6                                                                  

Slide 10 - Slide