Week 6

Week 6
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Week 6

Slide 1 - Slide

Centrale begrippen
- Marketingomgeving
- Micro omgeving: interne analyse
- Meso omgeving: koopgedrag, vraagfactoren en Porter

Slide 2 - Slide

Welke begrippen
waren lastig?

Slide 3 - Mind map

Micro
Omgeving
Meso
Omgeving
Macro
Omgeving
Eigen organisatie
Concurrentie
Een samenleving

Slide 4 - Drag question

Wanneer is iets 'beheersbaar'?

Slide 5 - Open question

Wat onderzoek je
bij een interne analyse?

Slide 6 - Mind map

Meso-omgeving
Koopgedrag
Vraagfactoren
Porter

Slide 7 - Slide

Koopgedrag
B2C
B2B
RAG (routinematig aankoop gedrag)
Straight Rebuy
BPO (beperkt probleem oplossend)
Modified Rebuy
UPO (uitgebreid probleem oplossend)
New Task Buying

Slide 8 - Slide

Een consument wil een elektrische auto aanschaffen. Onder welke koopgedrag valt dit?
A
RAG
B
BPO
C
UPO

Slide 9 - Quiz

Een inkoper is ontevreden over zijn huidige leverancier. Hij gaat daarom in op het verzoek van een andere leverancier om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Waar is hier sprake van?
A
Straight rebuy
B
Modified rebuy
C
New task buying

Slide 10 - Quiz

Een transportbedrijf gaat zich voortaan ook bezighouden met de opslag van goederen. Hiervoor is het noodzakelijk om een magazijn te bouwen. Waar is hier sprake van?
A
Straight rebuy
B
Modified rebuy
C
New task buying

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

Waarom zijn substituten een kracht volgens Porter?

Slide 13 - Open question

Waarom zijn afnemers een kracht volgens Porter?

Slide 14 - Open question

Mevrouw Le heeft voor het eerst een frituurpan aangeschaft. Van welke vraagfactor is hier sprake?
A
Primaire vraag
B
Afgeleide vraag
C
Initiële vraag
D
Maximale vraag

Slide 15 - Quiz

Door de verhoogde vraag naar pizza's is ook de vraag naar pizzaovens gestegen. Van welke vraagfactor is hier sprake?
A
Finale vraag
B
Secundaire vraag
C
Afgeleide vraag
D
Potentiële vraag

Slide 16 - Quiz

Hoe kun je achterhalen wat de potentiële vraag is?

Slide 17 - Open question

Strategie is lastig!
Probeer dit echt bij te houden, zodat je mee kunt doen in de lessen
Aan de slag:
- Week 6: Macro omgeving, SWOT en strategieën

Slide 18 - Slide