Co- en multimorbiditeit

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen wat multimorbiditeit  & Co morbiditeit is. 

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen wat multimorbiditeit  & Co morbiditeit is. 

Slide 1 - Slide

multimorbiditeit

Slide 2 - Mind map

Multimorbiditeit
Gelijktijdig voorkomen van twee of meer chronische ziekten

Waarom?
- meer aandacht in de maatschappij voor chronische ziekten
- huisartsenpraktijken beter opgeleid
- effectievere behandeling > mensen worden ouder
- betere registratie van ziekten

Slide 3 - Slide

Aantal aandoeningen
Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) aandoening in één individu tijdens een bepaalde periode.

Verschillende vormen van multimorbiditeit
  • één oorzaak
  • complicatie van
  • onbekende samenhang
  • niet verklaard, toeval 

Slide 4 - Slide

Geriatrie is het medisch specialisme gericht op
A
Op Jongeren
B
Op ouderen met 1 aandoening
C
Op ouderen met meerdere aandoeningen

Slide 5 - Quiz

Cijfers multimorbiditeit
33 tot 50% van de mensen met een chronische ziekte heeft twee of meer chronische ziekten
                     > Ongeveer 2 miljoen


0 tot 15 jaar:             meer jongens
15 tot 65 jaar:          meer vrouwen
65 jaar en ouder:   nauwelijks verschil

Slide 6 - Slide

Wat betekent het begrip multimorbiditeit?
A
Een ouderdomsziekte die het bewegen vermoeilijkt.
B
Het gebruik van meerdere medicijnen
C
Een zeer ernstige vorm van overgewicht
D
Het hebben van twee of meer ziekten tegelijkertijd.

Slide 7 - Quiz

Multimorbiditeit
Gevolgen: 
  • grotere kans op behandelingen, opname in ziekenhuis, complicaties en vroegtijdig overlijden. 
  • grote invloed op kwaliteit van leven 
  • vermindering van de mogelijkheid om eigen regie te blijven voeren
  • meerdere behandelaren, grotere kans op fouten, miscommunicatie en coördinatie. 
  • polyfarmacie

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Hoe hoger de gemiddelde leeftijd van Nederlanders, hoe meer multimorbiditeit
A
juist
B
onjuist

Slide 10 - Quiz

Comorbiditeit

Slide 11 - Mind map

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

wat is co morbiditeit

Slide 15 - Open question

Als iemand twee of meer aandoeningen of stoornissen heeft, spreekt men van co-morbiditeit
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Hoe vond je deze les?

Slide 17 - Mind map