24/11 (oef 4 werkboek)

être 
je suis                       ik ben
tu es                       jij bent
il est                           hij is
elle est                      zij is
c'est                          het is
avoir
j'ai                       ik heb
tu as                    jij hebt
il a                        hij heeft 
elle a                    zij heeft
1 / 21
next
Slide 1: Slide
SpellingLager onderwijs

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

être 
je suis                       ik ben
tu es                       jij bent
il est                           hij is
elle est                      zij is
c'est                          het is
avoir
j'ai                       ik heb
tu as                    jij hebt
il a                        hij heeft 
elle a                    zij heeft

Slide 1 - Slide

Wat hoort bij être en wat bij avoir?
être
avoir
je suis
tu es
il est
elle est
c'est
tu as
j'ai
il a
elle a
zijn
hebben

Slide 2 - Drag question

Tu ...... triste?
A
est
B
a
C
es
D
as

Slide 3 - Quiz

Non, je ...... contente.
A
suis
B
ai
C
es
D
as

Slide 4 - Quiz

Sammy ........ ton livre.
A
a
B
as
C
suis
D
es

Slide 5 - Quiz

J' ...... aussi une feuille.
A
es
B
as
C
est
D
ai

Slide 6 - Quiz

Tom ................ jeune.
A
es
B
as
C
est
D
a

Slide 7 - Quiz

Nathalie ...... des copines.
A
es
B
as
C
est
D
a

Slide 8 - Quiz

J' ........... un jeu formidable!
A
ai
B
suis
C
as
D
es

Slide 9 - Quiz

Tu ...... content?
A
a
B
est
C
es
D
as

Slide 10 - Quiz

werkwoorden verleden tijd
klankverandering
stam + te(n)
stam + de(n)

Slide 11 - Slide

De mannen .......... (schieten) met hun geweren.

Slide 12 - Open question

Deze twee avonturiers ........ (zeilen) de wereld rond.

Slide 13 - Open question

Ik ........ (scheppen) water uit de zee.

Slide 14 - Open question

Midden in de nacht ........ (worden) hij wakker.

Slide 15 - Open question

Het gerucht ....... (verspreiden) zich erg snel.

Slide 16 - Open question

De supporters hebben dagenlang ........ (feesten)

Slide 17 - Open question

Dat ............. (verwachten) hij helemaal niet.

Slide 18 - Open question

Wij hebben tegen de stroom in ........ (roeien)

Slide 19 - Open question

De .......... (kwetsen) speler was drie maanden buiten strijd.

Slide 20 - Open question

Kamiel en Arthur ....... (verlangen) naar nieuwe avonturen.

Slide 21 - Open question