les 4 fase en faseovergangen

faseovergang 
1 / 39
next
Slide 1: Slide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2,3

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

faseovergang 

Slide 1 - Slide

vandaag:
herhaling warm en koud 
instructie fase overgang 
huiswerk: opdr. 53 - 73

Slide 2 - Slide

leerdoel:
  • Je kunt de drie fasen noemen waarin stoffen kunnen voorkomen
  • Je kunt de zes faseovergangen noemen tussen de drie fasen.
  • Je kunt de fase van een stof bepalen als de temperatuur gegeven is.
  • je kent de begrippen kookpunt en smeltpunt 

Slide 3 - Slide

Temperatuur
A
Grootheid
B
Eenheid

Slide 4 - Quiz

De vloeistof in een vloeistofthermometer...
A
Krimpt, als de temperatuur stijgt
B
Krimpt, als de temperatuur daalt
C
Zet uit, als de temperatuur stijgt
D
Zet uit, als de temperatuur daalt

Slide 5 - Quiz

Kilogram (kg)
Seconden (s)
Meter (m)
Graden (C)
Lengte
Temperatuur
Gewicht
Tijd

Slide 6 - Drag question

Geen stofeigenschappen
Wel stofeigenschappen
geur
kleur
oplosbaarheid
brandbaarheid
kookpunt
vorm
massa
temperatuur
volume

Slide 7 - Drag question

Hieronder zie je een vloeistof thermometer. 
Zet de namen bij de juiste nummers
Schaalverdeling
Stijgbuis
Reservoir

Slide 8 - Drag question

Hoe heten deze thermometers?
vloeistof thermometer
digitale thermometer
bimetaal

Slide 9 - Drag question

grootheid
symbool
eenheid 
symbool
temperatuur 
Celsius
T
 °C 

Slide 10 - Drag question

instructie 
verschillende fase van stoffen 
- vloeistof 
- vaste stof 
 - gas 

Slide 11 - Slide

Fase van een stof
Vast: een vaste vorm
Vloeistof: neemt de vorm aan van het vat waarin het zit
Gasvormig: geen vaste vorm

Slide 12 - Slide

Vaste stof
Vloeistof
Gas

Slide 13 - Slide

Vaste stof
Vloeistof
Gas

Slide 14 - Slide

Vaste stof
Gas
Vloeistof

Slide 15 - Drag question


A
Vaste stof
B
Vloeistof
C
Gas

Slide 16 - Quiz

noem een vaste stof

Slide 17 - Open question

fase-overgang

Slide 18 - Slide

Faseovergang

Slide 19 - Slide

Faseovergang

Slide 20 - Slide

Faseovergang

Slide 21 - Slide

Sleep de fase en faseovergang naar de juiste plek.
Smelten
Stollen
Condenseren
Vervluchtigen
Rijpen
Verdampen
gas
vloeistof
vaste stof

Slide 22 - Drag question

Sleep de faseovergang naar het juiste nummer in de afbeelding
condenseren
vervluchtigen
smelten
stollen
rijpen
verdampen

Slide 23 - Drag question

smeltpunt

Slide 24 - Slide

Smeltpunt

Slide 25 - Slide

smeltpunt mengsel

Slide 26 - Slide

Smeltpunt
  • Wat is het smeltpunt van water?
  • Welke faseovergang vindt hier plaats?
  • Smeltpunt/stolpunt
  • Kunnen we het smeltpunt veranderen?

Slide 27 - Slide

§9 Kook- en smeltpunt

Slide 28 - Slide

§9 Kook- en smeltpunt

Slide 29 - Slide

H2.4 kookpunt en smeltpunt

Slide 30 - Slide

Tabel met smeltpunt, stolpunt en kookpunt

Slide 31 - Slide

In de tabel zie je het smeltpunt of stolpunt van een aantal stoffen (het woord ‘vriespunt’ gebruik je alleen bij water). Net als het 
kookpunt is het smeltpunt een kenmerkende stofeigenschap.

Slide 32 - Slide

In de tabel staan 3 kolommen. In de middelste kolom staat "smeltpunt'. Welk woord zou daar bij kunnen staan?
A
Vriespunt
B
Rijppunt
C
Kookpunt
D
Brandpunt

Slide 33 - Quiz

is smeltpunt een stofeigenschap?
A
Ja
B
Nee

Slide 34 - Quiz

De temperatuur waarbij iets gaat smelten heet het:
A
Kookpunt
B
Smeltpunt
C
Vriespunt
D
Vloeistofpunt

Slide 35 - Quiz

Aluminium heeft een smeltpunt van 660 °C en een kookpunt van 2467 °C. Welke fase heeft aluminium bij 1000 °C?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 36 - Quiz

Het smeltpunt van water Lood is 328°C het kookpunt 1740°C In welke fase bevindt het zich bij 200°C
A
vast
B
vloeibaar
C
gas

Slide 37 - Quiz

Kwik heeft een smeltpunt van -39°C en een kookpunt van 357°C.
Welke fase heeft kwik als het 30 °C is?
A
vast
B
vloeibaar
C
gas

Slide 38 - Quiz

huiswerk 
opdracht 54 t/m 73

Slide 39 - Slide