FILM 5 (Feit & Fictie)

Welkom!
Mobiel in telefoontas
Petten af / jassen uit
Boek, laptop, schrift en pen op tafel
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Culturele en kunstzinnige vormingMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Welkom!
Mobiel in telefoontas
Petten af / jassen uit
Boek, laptop, schrift en pen op tafel

Slide 1 - Slide

Vorige lessen:

Filmische kenmerken
Herkenning & Vervreemding
Betekenis van de regisseur

ANALYSEREN

Slide 2 - Slide

Laatste les...
Voor de PTA-toets!

VERGEET NIET DE TEST-CORRECT APP OP JE LAPTOP TE INSTALLEREN!!!!

- Oortjes mee!
- Laptop opgeladen!
- Oplader mee!

Slide 3 - Slide

Hoe LEES je een vraag bij CKV?
Jaws is een Amerikaanse film uit 1975 naar het gelijknamige boek van Peter Benchley. De film werd geregisseerd door Steven Spielberg en won drie Oscars.

Het verhaal gaat over sheriff Martin Brody die het strand van zijn stad sluit om badgasten te beschermen tegen de aanvallen van een witte haai. De gemeenteraad vindt echter dat het strand open moet blijven om geen badgasten, en daarmee dus geld, mis te lopen. Dit blijkt een onverstandige beslissing, want binnen een paar dagen worden nog eens twee badgasten aangevallen en gedood door de witte haai.

Steven Spielberg gebruikt in de bijgevoegde scene verschillende filmische kenmerken om spanning bij de kijker te creëren.

Kies nu zelf één filmisch kenmerk dat Spielberg heeft gebruikt om spanning te creëren en leg uit op welke manier hij dat met dat kenmerk heeft gedaan.

Slide 4 - Slide

Hoe BEANTWOORD je een vraag bij CKV?
Stap 1: VORMGEVING: HOE is het gemaakt?
Beschrijf de filmische middelen waar het om gaat.
Wees gedetailleerd! 

Stap 2: VOORSTELLING: WAT zie je? 
Beschrijf hoe jij het kunstwerk interpreteert.

Stap 3: ANALYSEREN: KOPPEL het hoe en het wat aan elkaar. 
Hoe zijn de filmische middelen gebruikt om de boodschap die bij jou binnenkomt over te brengen? 

Slide 5 - Slide

Weet je nog?
Dimensies helpen je om kunst te analyseren. Het zijn een soort brillen die je op kunt zetten bij het kijken naar kunst. Omdat de betekenis van kunst niet vastligt, kun je af en toe van bril wisselen om een kunstwerk vanuit een andere invalshoek te bekijken. 

In de lessen hebben we de volgende dimensies al behandeld: 
Amusement & Engagement
Autonoom & Toegepast
Ambachtelijk & Industrieel
Herkenning & Vervreemding

Slide 6 - Slide

Feit en Fictie
Feit: werkelijkheid

Fictie: verzonnen

Hoe zouden kunstenaars kunnen spelen met deze grens?

We gaan een hoop voorbeelden bekijken!

Slide 7 - Slide

Registreren 
In de ontwikkeling van de fototechniek ontstonden twee verschillende stromingen. In de eerste plaats is er de documentaire of reportagefotografie. Hierbij ligt de nadruk op het registreren van de werkelijkheid. Ook journalistieke fotografen registreren. Ze maken portretten terwijl mensen zich niet bewust zijn van het feit dat ze gefotografeerd worden. 
Beethovenstraat, door Ed van der Elsken, Amsterdam 1967

Slide 8 - Slide

Ensceneren 
En in de tweede plaats de geënsceneerde fotografie: de fotograaf legt een beeld vast, dat met zorg is gepland en voorbereid. Aan de hand van technische mogelijkheden beheersen zij het proces maximaal en sluiten ze het toeval zoveel mogelijk uit.

Er ontstaat zo een nieuwe werkelijkheid met zorgvuldig gekozen objecten, figuren en achtergronden. De beelden zijn vaak bewerkt met digitale technieken.
Royal Blood, Diana, door Erwin Olaf, 2000

Slide 9 - Slide

Oorlogswinter
Oorlogswinter is de verfilming van het gelijknamige boek van Jan Terlouw.  De film vertelt over de belevenissen van de veertienjarige Michiel tijdens de ijskoude winter van 1945. De Tweede Wereldoorlog is nog in volle gang en Michiel beleeft deze vooral als een groot avontuur. 

Oorlogswinter is voor een belangrijk deel het waargebeurde verhaal van jeugdboekenschrijver Jan Terlouw. Terlouw heeft de oorlog bewust meegemaakt en zijn eigen ervaringen verwerkt in het verhaal. 

We bekijken de trailer.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Zou jij de film 'Oorlogswinter' eerder duiden als 'fictie' of als 'feit'? Waarom?

Slide 12 - Slide

Jeff Wall
Registratie of manipulatie?

Nieuwsgierigheid maakt dat je beter kijkt (vervreemding!!).
Mooie balans gevormd door Feit & Fictie.


Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide


We bekijken de trailer van de film 'Beginners' van regisseur Mike Mills (2010).

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video


Op welke manier wordt in de film 'Beginners' de grens tussen feit en fictie verkend? 

Hoe wordt dat versterkt door het genre?


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Floris Kaayk
Kunstenaar Floris Kaayk speelt als kunstenaar met de werkelijkheid. Hij is bekend geworden met zijn fictieve documentaires waarin hij futuristische ideeën en technologische vooruitgang in beeld brengt. Hoe gebruikt Floris de grens tussen Feit en Fictie om een boodschap over te brengen?Slide 20 - Slide

Film = spelen met feit en fictie
  • Een film bestaat meestal uit herkenbare beelden uit onze werkelijkheid

  • Een film is altijd een weergave van de werkelijkheid van de maker (die heeft namelijk de volgorde en daarmee ook de betekenis van de beelden bepaald)

  • Een verhaal kan behoorlijk feitelijk in beeld gebracht worden (documentaire/autobiografisch) of  fictief (helemaal verzonnen of gebaseerd op echte gebeurtenissen) 
Soms is een film niet geheel 'feitelijk' te noemen of niet geheel 'fictie'. 

Slide 21 - Slide

Feit & Fictie
- Feitelijke films kunnen heel realistisch in beeld worden gebracht. Echter kunnen feiten ook worden verpakt in fictie.

- Fictieve films kunnen heel realistisch in beeld worden gebracht, het verhaal lijkt dan heel erg op de werkelijkheid. Fictie kan ook onrealistisch in beeld worden gebracht, met dingen die in het echt niet kunnen gebeuren.

Slide 22 - Slide