Opvoeding 2.5

Opvoeding 2.6.
Periode 2
Week 5
1 / 13
next
Slide 1: Slide
OpvoedingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Opvoeding 2.6.
Periode 2
Week 5

Slide 1 - Slide

Veelvoorkomende ziektes en aandoeningen 
Blz. 226

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 2.6. 
  • Je kent de symptomen van veel voorkomende ziektes
  • Je weet hoe je bij bepaalde symptomen moet reageren

Slide 3 - Slide

Welke kinderziektes
ken je?

Slide 4 - Mind map

Soorten kinderziektes
  1. Veel voorkomende aandoeningen: koorts, diarree, eczeem, luizen, tekenbeet, allergieën 
  2. Ziektes door virussen (aanraking, lucht of voedsel): waterpokken, de vijfde ziekte, verkoudheid, griep, Pfeiffer
  3. Ziektes door bacterie: roodvonk, krentenbaard, hersenvliesontsteking (kan ook door virus), tetanus
  4. Chronische ziektes: diabetes, astma, epilepsie, reuma

Slide 5 - Slide

Waarom kinderziektes ?
  • Ook volwassenen kunnen enkele van deze ziektes oplopen.
  • Kinderen hebben een kleinere weerstand en worden vaker ziek 
  • De ziektes zijn erg besmettelijk
  • Na de kinderziekte meestal volledige immuniteit

Slide 6 - Slide

Vaccinatie 
Kinderen hebben vaak nog geen goede weerstand opgebouwd tegen allerlei virussen en bacteriën. Daarom worden ze tegen een aantal schadelijke ziektes ingeënt, bijvoorbeeld tegen de bof, difterie, kinkhoest, rodehond en tetanus.

Een kind krijgt geen vaccinatie tegen de vijfde ziekte, de zesde ziekte, roodvonk en de waterpokken.

Slide 7 - Slide

Let op!
Belangrijk is koorts goed in de gaten houden. Die kan snel stijgen en tot een koortsstuip leiden.
Bel de huisarts of huisartsenpost bij:
- verandering van ademhaling
- sufheid of kreunen
- mond niet open kunnen krijgen of niet kunnen slikken
- opvallen kwijlen

Slide 8 - Slide

Eindopdracht 5
Kies een van de kinderziektes van dia 5 en maak een informatieve folder met tekst en afbeeldingen. 
1. Wat voor ziekte is het?
2. Welke leeftijd?
3. Waaraan kun je de ziekte herkennen?
4. Hoe verspreid de ziekte zich?
5. Wanneer is het besmettelijk voor andere kinderen?
6. Wat kun je er tegen doen?


Slide 9 - Slide

Bij een koortsstuip kan een kind bewusteloos raken
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quiz

Wat doe je als een kind diaree heeft?
A
veel water laten drinken
B
niet laten drinken

Slide 11 - Quiz

Virusziekte 
Bacteriële ziekte
Chronische ziekte 
Waterpokken 
Krentenbaard
Astma 

Slide 12 - Drag question

Volgende les
EHBO bij kinderen

Slide 13 - Slide