Visie op zorg 1

Leerdoelen
Aan het einde van de les kunnen jullie mij vertellen wat:
 • Wat een visie op verzorgen is en jou eigen visie verwoorden.
 •  Uitleggen en herkennen wat een holistische visie is.
 • De begrippen belevingsgericht werken, vraaggericht  en vraaggestuurde zorg uitleggen.
 • De begrippen zelfzorg, professionele zorg en mantelzorg uitleggen en herkennen. 
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Leerdoelen
Aan het einde van de les kunnen jullie mij vertellen wat:
 • Wat een visie op verzorgen is en jou eigen visie verwoorden.
 •  Uitleggen en herkennen wat een holistische visie is.
 • De begrippen belevingsgericht werken, vraaggericht  en vraaggestuurde zorg uitleggen.
 • De begrippen zelfzorg, professionele zorg en mantelzorg uitleggen en herkennen. 

Slide 1 - Slide

VISIE OP ZORG 
Deel 1

Slide 2 - Slide

Wat betekend visie?

Slide 3 - Open question

Waarom is het belangrijk een eigen visie te hebben?

 • Keuzes maken
 • Verwachtingen 
 • Normen en waarden

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Sluit de visie aan bij wat jullie hebben gezien?

Ieder mens is van betekenis, iedereen doet ertoe, en iedereen doet naar vermogen mee. Talenten worden ingezet, we leren van elkaar. In een omgeving waarin iedereen de ruimte heeft zichzelf te zijn, geven cliënten, hun verwanten en de collega’s dat samen vorm. Op deze wijze willen we van betekenis zijn voor de cliënten, verwanten en de maatschappij om ons heen. Dat is waar ons werk om draait!

Slide 6 - Slide

Holistische visie
 • Lichamelijk
 • Geestelijk 
 • Sociaal

Slide 7 - Slide

Emancipatorische visie
 • Zorgvrager staat centraal
 • De zorgvrager is een uniek persoon en geeft zelf richting aan in zijn leven en in de zorg die hij/zij nodig heeft.
 • Zelf verantwoordelijk voor de zorg die hij / zij krijgt en de zorg die hij daarbij zelf kan leveren (zelfzorg).
 • Zorgvrager en zorgverlener nemen een gelijkwaardige positie in
 • Geeft zelf richting aan zijn leven (geëmancipeerd)
 • Eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het eigen leven (zelfzorg)
 • Beroepszorg is een aanvulling

Slide 8 - Slide

Bij welke zorgvisie hoort deze casus?

Slide 9 - Slide

Bij welke zorgvisie hoort deze casus?

Slide 10 - Slide

Bij welke zorgvisie hoort deze casus?

Slide 11 - Slide

Bij welke zorgvisie hoort casus rood en waarom?

Slide 12 - Open question

Bij welke zorgvisie hoort deze casus?

Slide 13 - Slide

Bij welke zorgvisie hoort casus groen en waarom?

Slide 14 - Open question

Visie van jou instelling
 • Wat is de visie van de instelling waar jij stage loopt?
 • Welke soort visie is dit? 
 • Zie je dit ook terug in de praktijk?

Slide 15 - Slide

professionele zorg
 • Specifieke deskundigheid, opleiding
 • Vastgelegde bevoegdheden
 • Salaris
 • Er wordt geen zorg terug verlangd
 • Er is een functionele samenwerkingsrelatie met de zorgvrager

Slide 16 - Slide

Zelfzorg
 • Zorgen voor jezelf, je omgeving en anderen
 • Een voorwaarde om een gezond en een zinvol leven te hebben
 • Begint bij het maken van keuzes
 • Activiteiten zijn doelgericht en passend bij de levensfase
 • Je hebt niemand nodig om je te helpen bij basisbehoeften

Slide 17 - Slide

Mantelzorg
 • Hulp door anderen, bijv. familie, vrienden kennissen, niet eenmalig of incidenteel
 • Er is een relatie waarin betrokkenheid een grote rol speelt
 • Er is onderlinge zorg voor elkaar
 • Beslissingsbevoegdheid van de ontvanger is groot
 • Een waardevolle bijdrage aan een zelfstandig bestaan
 • Er staat in principe geen vergoeding tegenover.

Slide 18 - Slide

Meneer Janú heeft diabetes en woont geheel zelfstandig thuis. Nadat de dokter heeft geconstateerd dat hij een geïnfecteerde ingegroeide teennagel heeft – ten gevolge van slechte persoonlijke hygiëne – wordt zijn zoon ingeschakeld om hem hierin te begeleiden. Drie keer per week komt hij langs om zijn vader te helpen en om de wond te verzorgen. Na 3 weken is de wond genezen. Meneer Janú is heel dankbaar voor deze hulp.

A
Mantelzorg
B
Zelfzorg
C
Professionele zorg

Slide 19 - Quiz

Mijn buurman, meneer Pol, heeft het niet zo gemakkelijk sinds zijn vrouw gestorven is. Hij loopt er een beetje verloren bij en weet niet meer van aanpakken. Daarom doen wij geregeld boodschappen voor hem en houden we hem vaak gezelschap. Ook zijn familie steekt een handje toe in het huishouden”. Annie Geduld, 58 jaar.

A
Mantelzorg
B
Zelfzorg
C
Professionele zorg

Slide 20 - Quiz

Mevrouw Baarle kan na een hersenbloeding niet meer spreken en nauwelijks meer bewegen. De verzorgenden stellen haar steeds gerust als ze haar verzorgen, ze aaien over haar arm of wang, spreken op een geruststellende toon en kijken haar altijd aan. Op die manier wordt wassen, omkleden en eten een prettige bezigheid voor mevrouw Baarle die het allemaal zelf niet meer kan. Meestal ligt mevr. Baarle in bed, maar de verzorgenden tillen haar elke dag in haar rolstoel, zodat ze bij de anderen kan zitten. Zo vereenzaamt ze minder en hoort ze erbij.
A
Mantelzorg
B
Zelfzorg
C
Professionele zorg

Slide 21 - Quiz

Julia Vermeer is na de laatste avond van carnaval, van haar fiets gevallen. Ze heeft een flinke blauwe plek op haar been en ze merkt dat ze naast een gigantische kater, ook een zere keel heeft. Ze blijft de daaropvolgende 3 dagen in bed liggen, eet veel fruit en drinkt veel thee met honing. Enkele tabletten paracetamol helpen tegen de pijn van de blauwe plek. Op vrijdagochtend staat ze weer op en zit ze weer lekker in haar vel. Ze neemt zich voor om de volgende keer iets minder te drinken.

A
Mantelzorg
B
Zelfzorg
C
Professionele zorg

Slide 22 - Quiz

Vraaggerichte zorg
De vraag van de zorgvrager staat centraal en wordt afgestemd aan de behoeften. Er is aandacht voor de probleemoplossing, die moet passen bij de professionele zorg

Slide 23 - Slide

Vraaggestuurde zorg
 • De zorgvrager geeft aan, en bepaalt hoe en wanneer hij gebruik maakt van het zorgaanbod bijv. bij een PGB
 • De zorgvrager heeft alle macht in handen om de inhoud van de zorg te bepalen

Slide 24 - Slide

Belevingsgerichte zorg
 • Hierbij bepalen de zorgvrager en de zorgverlener samen de inhoud van de zorg.
 • De beleving van de zorgvrager wordt meegenomen in het plan van aanpak.
 • Gelijkwaardigheid.

Slide 25 - Slide

Aanbodgerichte zorg
 • De zorgvrager maakt gebruik van de zorg die een instelling te bieden heeft.
 • Zorg die zó is ingericht dat professionele zorgverleners en zorginstellingen bepalen welke zorg daadwerkelijk wordt verleend


Slide 26 - Slide

Opdracht
 • Bij welke visie sluit jij je het liefste aan? Waarom heeft dit jouw voorkeur?
 • Wat is het grootste verschil tussen emancipatorische en holistische mensvisie?
 • Welke drie soorten zorg kun je onderscheiden en welke personen spelen bij iedere soort een grote rol?
 • Ben je verplicht om volgens de visie van je instelling te werken?
 • Geef met een voorbeeld aan hoe vraaggestuurde zorg werkt.
 • Formuleer uitgebreid jouw eigen visie op zorg. 

Slide 27 - Slide

Bronnen
Zorgpad
Beroepsgerichte basis
Boek: Kennismaken met de zorg
Hoofdstuk 2: Visie op zorg

Slide 28 - Slide