Kennismaking GGZ

Doelgroepen - week 5 - GGZ
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Doelgroepen - week 5 - GGZ

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel 
Aan het einde van de les kan je een realistisch beeld van de zorgvrager in de GGZ en de problemen van deze zorgvrager beschrijven.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Zoek naar een afbeelding, die het beste jouw persoonlijkheid omschrijft

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Waar denk jij aan bij werk in de GGZ?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Zie jij jezelf werken in de GGZ?

Slide 6 - Poll

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Kennismaking GGZ
 • De verpleegkundige in de GGZ
 • De verschillende werkvelden binnen de GGZ

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waar staat GGZ voor?
A
Grote groep zorg
B
Geestelijke gehandicaptenzorg
C
Geestelijke gezondheidszorg
D
Psychiatrie

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Wat is jouw ervaring met de GGZ?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Stel jij of iemand in jouw omgeving ervaart psychische problemen. Naar welke hulpverlener ga je als eerste toe?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

De verzorgende/verpleegkundige in de GGZ
 • Ondersteuning, zorg en begeleiding aan (complexe) zorgvragers met:
            - Psychosociale stoornissen
            -  Psychiatrische stoornissen
             - Verslaving
 • Stimuleren van de zelfzorg
 • Preventieve activiteiten uitvoeren
 • Herkennen crisissituatie
 • Suïcidaliteit inschattenSlide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

In de GGZ krijg je zorg bij psychische of psychiatrische problemen
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

De begeleiding
 • Afgestemd op één zorgvrager
 • Groepen zorgvragers
 • Mantelzorgers/naasten

 • Structuur aanbrengen in de dag


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

timer
8:00
Zoek op internet op welke ziektebeelden je tegenkomt in de GGZ en jou aanspreken. Vul minimaal 2 voorbeelden hiervan in in de LessonUp.

Slide 16 - Mind map

Borderline
Depressie
ADHD
Autisme
Schizofrenie
Welke doelgroepen zijn er volgens jullie binnen de GGZ?

Slide 17 - Mind map

This item has no instructions

Acute psychiatrie
 • Beschermt en begeleidt mensen in een crisissituatie. 
 • bv. psychosches of ernstige paniekaanval

Slide 18 - Slide

Wanneer de crisis voorbij is, vaak ook door medicatie, beoordelen de zorgverleners samen met de zorgvrager of verdere behandeling nodig is en welke vorm van therapie geschikt is. Dit kan een behandeling in een instelling zijn (klinische zorg), maar ook een behandeling bij de zorgvrager thuis (ambulante zorg).
Crisissituatie
Bij een psychiatrische crisis moet de huisarts worden gebeld. Hij is de eerste hulpverlener. De huisarts zal contact opnemen met de juiste instantie en zo nodig een opname of medicatie regelen. In een crisissituatie gaan zorgvragers naar:
de polikliniek van een APZ (algemeen psychiatrisch ziekenhuis)
de crisisopvang op een PAAZ (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis)
Chronische psychiatrie
 • Zorgvragers die zich door geestelijke stoornissen niet zelf kunnen redden in de maatschappij.
 • Woonvormen:
Zorginstelling
Begeleide woonvorm

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Ouderenpsychiatrie
 • Acute en/of chronische problemen

 • Het onderscheid:
Psychogeriatrie
Ouderenpsychiatrie

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Verslavingszorg
 • Gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
 • Samenwerking met meerdere disciplines.
 • Sociaal-maatschappelijke functie
 • Gedragsverandering en behandeldoelen


Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.
 • Ondersteunen van een normaal mogelijke ontwikkeling.

 • Speciale afdelingen van instelling voor psychiatrische zorg.


Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Welke eigenschappen denk jij dat er binnen de GGZ van jou gevraagd worden?

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions

Zijn de GGZ en jij een match?

Slide 27 - Poll

This item has no instructions

Verwerk je kennis
Maak een kort verslag over een doelgroep uit de GGZ. Lever dit in in teams
Zorg dat de volgende punten erin staan: 
 • Omschrijf de cliëntgroep en geen een voorbeeld van een zorgvrager in deze groep
 • Noem minimaal 2 problemen waar dit type zorgvrager tegenaan kan open en ligt dit toe
 • Hoe ziet de zorg voor deze doelgroep eruit
 • Hoe denk jij over zorg verlenen aan deze doelgroep
timer
20:00

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Wat neem je mee uit deze les?

Slide 29 - Mind map

This item has no instructions

Hoe heb jij deze les ervaren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 30 - Poll

This item has no instructions