Waarnemen

Waarnemen: Inhoud
Wat is waarnemen?
Waarmee kan je waarnemen?
Wanneer neem je iets waar?
Wie nemen iets waar?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Waarnemen: Inhoud
Wat is waarnemen?
Waarmee kan je waarnemen?
Wanneer neem je iets waar?
Wie nemen iets waar?

Slide 1 - Slide

Wat weet je over
waarnemen?

Slide 2 - Mind map

Waarnemen: Definitie
Met behulp van je zintuigen informatie over je omgeving (of eigen lichaam inwendig) verzamelen.

Slide 3 - Slide

Wat nemen we waar?
We nemen prikkels waar.
Externe prikkels: Veranderingen in je omgeving (buiten je lichaam)
Interne prikkels: Veranderingen in je lichaam

Slide 4 - Slide

Zintuigen


Neus
Tong
Huid
Oog
Oor

Slide 5 - Slide

Een prikkel waar het zintuig gevoelig voor is, heet een adequate prikkel voor dat zintuig.

Voor de gezichtszintuigen is licht de adequate prikkel.
Voor de gehoorzintuigen is geluid de adequate prikkel.
Voor de reukzintuigen is geur de adequate prikkel.
Voor de smaakzintuigen zijn zoet, zout, zuur en bitter adequate prikkels.
Voor de gevoelszintuigen zijn druk, warmte, kou en pijn adequate prikkels.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

De informatie neem je waar met je hersenen.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat is dan weer een impuls?
Je hersenen moeten de informatie van buiten (of binnen) het lichaam wel begrijpen.  Daarom zetten zintuigen de informatie om in een elektrisch signaal: Een impuls

Slide 12 - Slide

Waarnemen wordt
gedaan door deze organismen:

Slide 13 - Mind map

LET OP!
Neem jij alles waar?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

De rol van aandacht

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Wat is het nut van waarnemen / pijn?

Slide 18 - Open question

Opdracht
Bekijk de afbeelding hiernaast.
1. Is dit een bewuste reactie of een reflex?
2.  Welke orgaan zou je overslaan bij een reflex?
3. Wat is het nut van reflexen?

Slide 19 - Slide