Paragraaf 3.4 Achterstandswijken verbeteren

Welkom allemaal!
Je mag inloggen in lessonup.
Ga naar je theorie via SOM 3.4
Open je Word document met aantekeningen of pak je aantekeningenschrift erbij
Wacht rustig tot de les begint!
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welkom allemaal!
Je mag inloggen in lessonup.
Ga naar je theorie via SOM 3.4
Open je Word document met aantekeningen of pak je aantekeningenschrift erbij
Wacht rustig tot de les begint!

Slide 1 - Slide

3.4 Achterstandswijken verbeteren

Slide 2 - Slide

§1 Arm en rijk binnen steden
Hoofdstuk 3: Arm en rijk in Nederland
§2 Veranderingen in oude arbeiderswijken
§3 Een onzeker bestaan
§4  Achterstandswijken verbeteren
Deelvraag:  Hoe pakken gemeenten armoede aan?
§5 Rijke steden, arm platteland

Slide 3 - Slide

Leerdoelen 3.4
Aan het einde van de les:

 • Kun je uitleggen wat het verschil is tussen sanering en renovatie.
 • Kun je voorbeelden geven van manieren waarop een gemeente de inrichting van een wijk kan verbeteren.
 • Kun je 2 voorbeelden geven van manieren waarop de leefbaarheid in een wijk door armoedebeleid kan verbeteren.

Tijdens de uitleg:
 ben je stil,
steek je je hand op als je mee wilt doen
 maak je aantekeningen

Slide 4 - Slide

Wie gaat lezen?
- SOM Today
- Leermiddelen
- Aardrijkskunde
-H3 Arm en rijk in Nederland
- Paragraaf 3.4
We lezen samen de theorie.


Slide 5 - Slide

Nieuwe huizen en een nieuw wijkcentrum
 • Het inrichting van een wijk begint bij de gemeente met een bestemmingsplan: Een  plan v/d gemeente over het gebruik van de ruimte.
Maak aantekeningen!

Slide 6 - Slide

Nieuwe huizen en een nieuw wijkcentrum
 • Het inrichting van een wijk begint bij de gemeente met een bestemmingsplan: Een  plan v/d gemeente over het gebruik van de ruimte.

Maak aantekeningen!

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Nieuwe huizen en een nieuw wijkcentrum
 • Kwaliteit van woningen worden ook verbeterd door gemeenten. 
 • Dit kan op 2 manieren:

 • Renovatie: Opknappen van verouderde woningen.
 • Sanering: Het verwijderen van woningen (stadvernieuwing)
Maak aantekeningen!

Slide 9 - Slide

Renovatie:  Opknappen van verouderde woningen
Sanering: Het verwijderen van woningen (stadvernieuwing)

Slide 10 - Slide

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
 • De leefbaarheid in de wijk wordt ook verbeterd met het armoedebeleid: Maatregelen die genomen worden om mensen te helpen met een laag inkomen zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.Maak aantekeningen!

Slide 11 - Slide

Stedelijke vernieuwing
 • Overal in Nederland wordt gewerkt aan de leefbaarheid van achterstandswijken. Deze wijken heten ook wel aandachtswijken. 

 • Het verbeteren van de leefbaarheid wordt stedelijke vernieuwing genoemd.
Maak aantekeningen!

Slide 12 - Slide

Voorbeeld aandachtswijk aanpakken
De wijk Doornakkers in Eindhoven

Slide 13 - Slide

Vragen?

Slide 14 - Slide

Aan de slag
Ga naar SOM Today
Leermiddelen
Aardrijkskunde
2 vmbo t/h
Ga naar paragraaf 3.4 achterstandswijken verbeteren

We gaan een aantal opdrachten samen maken:
1     2     3    en    6   +   9

Slide 15 - Slide

HERHALING

Paragraaf 3.4
Achterstandswijken verbeteren

Slide 16 - Slide

Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?

Slide 17 - Open question

Het opknappen van verouderde huizen noemen we saneren.
A
goed
B
fout

Slide 18 - Quiz

wat is een bestemmingsplan?

Slide 19 - Mind map

Als je woningen aanpast aan de wensen van deze tijd heet dat...
A
sanering
B
ontwikkeling
C
renovatie
D
stadsvernieuwing

Slide 20 - Quiz

woningen slopen en nieuwbouwen heet...
A
sanering
B
ontwikkeling
C
renovatie
D
stadsvernieuwing

Slide 21 - Quiz

Wat is stedelijke vernieuwing?

Slide 22 - Open question

Wat is armoedebeleid?


A
Provinciaal beleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
B
Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
C
Overheidsbeleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
D
Gemeentelijk beleid voor de vermindering van welvaart bij de inwoners.

Slide 23 - Quiz


Gemeenten proberen door middel van het armoedebeleid de leefbaarheid te verbeteren.
A
goed
B
fout

Slide 24 - Quiz

Wat is een aandachtswijk?


A
Woonwijk met slechte leefbaarheid en sociale problemen, zoals structurele werkloosheid. Heet ook achterstandswijk.
B
Woonwijk met goede leefbaarheid en weinig sociale problemen, zoals structurele werkloosheid. Heet ook achterstandswijk.
C
Woonwijk met slechte leefbaarheid en sociale problemen, zoals weinig werkloosheid.
D
Een wijk met veel huurwoningen.

Slide 25 - Quiz