Duurzame energie 17 december 2021 klas 3 rood

Duurzame energie 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Duurzame energie 

Slide 1 - Slide

Duurzame energie 
Duurzame energie gaat om energie die hernieuwbaar is zonder dat er afvalstoffen vrij komen. 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Leerdoelen 
• Je begrijpt waarom fossiele brandstoffen en kernenergie niet duurzaam zijn.
• Je kent vijf duurzame energiebronnen.
• Je kent de voordelen en nadelen van de belangrijkste duurzame energiebronnen.Slide 3 - Slide

Slide 4 - Drag question

Windenergie 

= opwekken van electriciteit door windturbines 
Nadelen: 
  • afstanden transport(kosten)
  • landschap
  • lawaai
Verklaar waarom de windturbines daar liggen waar ze liggen? 

Slide 5 - Slide

Zonne-energie
Zonnepanelen op daken, gebouwen en grond
Nadelen:
  • afhankelijk(geen zon......) 
  • opslaan in accu's 
  • verblinden 

Slide 6 - Slide

Biobrandstoffen 
Zijn energiebronnen uit biologisch materiaal. Zoals: groenafval, hout, gedroogde mest en landbouwafval. 
Biocentrales 
Ze worden duurzaam genoemd omdat gewassen worden aangeplant. 
Nadeel: gaat ten kost van landbouwgrond 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Geef een reden waarom biomassa niet duurzaam is? 
Tegenstanders noemen vaak drie belangrijke nadelen. In sommige gevallen zorgen biobrandstoffen voor méér CO2-uitstoot dan fossiele brandstoffen. De productie van biobrandstof leidt ook tot CO2-uitstoot door het gebruik van kunstmest, het transport of raffinage. Steeds meer ongerepte natuur wordt ingezet voor biobrandstoffen. En als laatste moet het concureren met voedsel. 

Slide 9 - Slide

Geothermische energie
Aardwarmte 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Waterkracht 
  • stuwdammen 
  • getijdenenergie 
  • golfslag van de zee

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Kernenergie (deel 2)

Slide 14 - Slide

Kernenergie wordt door sommigen gezien als een goede vervanger voor fossiele brandstoffen. Geef twee redenen waarom kernenergie een goede vervanger zou kunnen zijn voor fossiele brandstoffen.
Wat moet je doen? Onderstreeo dit!
Wat is het onderwerp? Onderstreep dit!

Slide 15 - Open question

Leg uit waarom IJsland zoveel energie uit aardwarmte haalt.
Gebruik eventueel de atlas.
Wat moet je doen? Onderstreeo dit!
Wat is het onderwerp? Onderstreep dit!

Slide 16 - Open question