2.4 Verkeer

Verkeer
§4
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Verkeer
§4

Slide 1 - Slide

Remweg
Remweg = weg die je aflegt vanaf het begin dat je remt tot je stilstaat.

Slide 2 - Slide

Meetgegevens
Grafiek
Vloeiende lijn

Slide 3 - Slide

Remweg hangt af van...
 • Snelheid
 • Remmen
 • Massa
 • De weg en de banden

Slide 4 - Slide

Wat is de remweg in het verkeer?
A
de afstand die je hebt afgelegd voordat je remt
B
de afstand die je nodig hebt om te remmen tot je stilstaat
C
de weg waarop je remspoor te zien is
D
het remspoor dat je achterlaat

Slide 5 - Quiz

In het verkeer is de remweg
WEL / NIET altijd even lang.
A
wel
B
niet

Slide 6 - Quiz

Wat betekent 'm' ?

Slide 7 - Open question

Een auto heeft slechte banden. De auto moet plotseling remmen.
De remweg is nu WEL / NIET langer dan wanneer de auto nieuwe banden heeft.
A
wel
B
niet

Slide 8 - Quiz

Reactietijd
 • = tijd nodig om te reageren.
 • Gemiddeld 1s.
 • Niet altijd even groot.
Reactietijd
Kan afhangen van:
 • Vermoeidheid
 • Medicijnen
 • Alcohol
 • Leeftijd

Slide 9 - Slide

Waar of niet waar?
Een kracht kan je zien.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

alcohol gebruikt
A
Korte reactietijd
B
Lange reactietijd

Slide 11 - Quiz

goed uitgerust
A
Korte reactietijd
B
Lange reactietijd

Slide 12 - Quiz

mp3-speler met harde muziek op
A
Korte reactietijd
B
Lange reactietijd

Slide 13 - Quiz

je let goed op
A
Korte reactietijd
B
Lange reactietijd

Slide 14 - Quiz

Experiment
Blz 96 - 97

Slide 15 - Slide

Reactie-afstand berekenen
 • Tijdens de tijd die je nodig hebt om te reageren, leg je ook al een afstand af.  Deze afstand hangt af van de reactietijd en de snelheid.
Formule
Reactieafstand = snelheid x reactietijd

Slide 16 - Slide

Berekening / oefening
 • Je rijdt aan 25 m/s.  Je reactietijd is 1,2s.  Bereken de reactie afstand.

Oplossing
reactieafstand = snelheid x tijd
reactieafstand = 25m/s x 1,2s
reactieafstand = 30m

Slide 17 - Slide

Reactie afstand ook af te lezen uit grafiek

Slide 18 - Slide

Reactie afstand berekenen
 • Snelheid is 90 km/h.  Wat is de reactie afstand ?

Slide 19 - Slide

Stop-afstand
 • Afstand die je aflegt tussen het zien van een gebeurtenis en het tot stilstand komen.
 • Dit is de optelsom van de reactie afstand en de remweg.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Samengevat

Slide 22 - Slide

Wat wordt bedoeld met de
stop-afstand?
A
hetzelfde als de remweg
B
hetzelfde als de reactie-afstand
C
de remweg plus de reactie-afstand
D
de remweg min de reactie-afstand

Slide 23 - Quiz

Zie blz 104
Hoe groot is de stop-afstand van de vrachtwagen bij 50 km/h?

Slide 24 - Open question

Zie blz 104
Hoe groot is de stop-afstand van de vrachtwagen bij 80 km/h?

Slide 25 - Open question

Zie blz 104
De vrachtwagen staat na 80 m stil. Wat was zijn snelheid toen hij begon te remmen?

Slide 26 - Open question

Zie blz 105
Hoe groot is de stop-afstand van de auto bij 50 km/h?

Slide 27 - Open question

Zie blz 105
Hoe groot is de stop-afstand van de auto bij 80 km/h?

Slide 28 - Open question

Zie blz 105
De auto remt en staat na 80 m stil.
Hoe groot was zijn snelheid?

Slide 29 - Open question

De stop-afstand van een vrachtwagen is groter dan de stop-afstand van een auto.
Hoe komt dat?
A
Een vrachtwagen is zwaarder dan een auto.
B
Een vrachtwagen is langer dan een auto.
C
Een auto rijdt meestal langzamer dan een vrachtwagen.

Slide 30 - Quiz

Welke invloed heeft de reactie-afstand op de stop-afstand?
Als de reactie-afstand groter wordt, dan wordt de stop-afstand GROTER / KLEINER.
A
KLEINER
B
GROTER

Slide 31 - Quiz