VMBO 2 par 4.4 En het millieu

Paragraaf 4.4
En het millieu?
1 / 34
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Paragraaf 4.4
En het millieu?

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Wat is milieuschade
 • Wat is duurzaam produceren
 • Wat zijn maatschappelijke kosten

Slide 2 - Slide

Herhalen
 • Wat is het verschil tussen mechanisatie en automatisering 
 • Wat is arbeidsproductiviteit 
 • Wat is afschrijving van een kapitaalgoed en wat is de formule om het te berekenen. 

SCHRIJF DE ANTWOORDEN OP!

Slide 3 - Slide

Maak jij je zorgen om het klimaat?
Ja
Nee

Slide 4 - Poll

Lesdoel 1 
Wat is milieuschade?

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Milieuschade:
milieuschade ontstaat door:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • het verbruik van energiebronnen
 • het verbruik van grondstoffen
 • afval

Slide 7 - Slide

Wist je dat?

Slide 8 - Slide

Lesdoel 2 
Wat is duurzaam produceren?

Slide 9 - Slide

Duurzaam
 • Duurzaam produceren = produceren zonder schade voor mensen/natuur voor nu en in de toekomst

Slide 10 - Slide

Duurzamer worden/maken 
 • 1. Energie gebruiken die niet op kan gaan

Slide 11 - Slide

Duurzamer worden/maken 
 • 2. Afval voorkomen, scheiden en recyclen
 • Recycling = van afval weer nieuwe materialen maken (hergebruik)

Slide 12 - Slide

Lesdoel 3 
Wat zijn maatschappelijke kosten?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Maatschappelijke kosten

Maatschappelijke kosten zijn de kosten van milieuvervuiling die door ons allemaal worden betaald.

(bijvoorbeeld vervuiling, afval)

Slide 15 - Slide

Samenvatting
Wat is milieuschade
Wat is duurzaam produceren
Waarom is recycling zo goed
Wat zijn maatschappelijke kosten

Slide 16 - Slide

Aan de slag
Lees de theorie goed door voordat je begint
Maak de vragen 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62 en 63

Maak de vragen in Lesson Up 

Slide 17 - Slide

Vandaag af
De volgende vragen moeten af zijn:
paragraaf 4.1  :  2, 3, 5, 6, 9, 12, 13 en 15 vanaf blz 98
paragraaf 4.2  : 21, 22, 26, 28, 29, 30 en 32 vanaf blz 102
paragraaf 4.3 : 35, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 48 en 49 op blz 106 t/m 109
paragraaf 4.4 : 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62 en 63
plus de vragen in Lesson Up


Slide 18 - Slide

EXTRA INFORMATIE

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Oefenen
Lees de theorie van de les nog eens goed door en maak daarna de vragen van  deze lesson up.
Succes!

Slide 21 - Slide

Wat is een vorm van milieuschade?
A
Luchtvervuiling
B
Plastic in de zee
C
Gebruik van energie
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 22 - Quiz

Wat betekent hergebruik (recycling)?
A
Nieuwe producten maken van andere producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 23 - Quiz

Hoe noem je de kosten die de samenleving betaald voor de kosten van milieuvervuiling?
A
Milieukosten
B
Productiekosten
C
Maatschappelijke kosten
D
planschade kosten

Slide 24 - Quiz

Wat is een voorbeeld van maatschappelijke kosten?
A
Als een bedrijf Failliet gaat, moeten wij de openstaande kosten betalen.
B
Als een bedrijf afval dumpt in de rivier en de overheid de schoonmaakkosten hiervoor betaalt.
C
Consumenten die bezorgkosten betalen om hun pakketje te laten bezorgen.
D
Als wij iets kopen, moeten we BTW betalen.

Slide 25 - Quiz

Wat zijn maatschappelijke kosten?
A
Die betaal je als je een auto koopt.
B
Een ander woord voor rente.
C
Kosten om afvalwater te verwijderen.
D
Een ander woord voor recycling.

Slide 26 - Quiz

Wat zijn geen maatschappelijke kosten?
A
Geluidscherm langs de snelweg
B
Het water uit de riolering schoonmaken
C
Afval sorteren
D
Longziektes die ontstaan door de vuile lucht

Slide 27 - Quiz

De overheid wil meer toe naar het principe 'de vervuiler betaalt'. Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten?
A
Maatschappelijke kosten blijven gelijk
B
Maatschappelijke kosten stijgen
C
Maatschappelijke kosten dalen

Slide 28 - Quiz

Waarom is het goed om afval te scheiden?
A
sommige materialen kunnen hergebruikt worden
B
dan neemt het afval minder de ruimte in

Slide 29 - Quiz

Hoe kun je met afval waarden creëren i.p.v. verminderen ?
A
Door afval te scheiden
B
Afval naar milieustraat te brengen
C
Afval op de grond te gooien
D
composteerbare producten en verpakkingen te maken

Slide 30 - Quiz

Leon wil thuis beter op het milieu gaan letten. Op welke manier kan hij dat doen?
A
Door dingen een keer te gebruiken
B
Door afval te scheiden.
C
Door veel zelf te doen.
D
Door de goedkoopste producten te gebruiken.

Slide 31 - Quiz

Wat kan jij doen in het kader van verduurzamen??
A
Rotzooi op straat gooien
B
Kraan laten lopen tijdens het tandenpoetsen
C
Afval scheiden

Slide 32 - Quiz

Hoe kan de overheid de milieuproblemen aanpakken?
A
Promoten van scheiden van afval
B
Belasting verhogen op milieuvervuilende goederen
C
Wet- en regelgeving over CO2-uitstoot door bedrijven
D
Belastingvoordeel voor milieuvriendelijke bedrijven

Slide 33 - Quiz

Veel afval kun je inzamelen en recyclen. Wat is de betekenis van recyclen?
A
het scheiden van afval
B
opnieuw gebruiken van materialen
C
het storten of verbranden van afval
D
materialen opnieuw verwerken tot grondstof

Slide 34 - Quiz