H8.3

Welkom
4 MAVO ||  2021-2022

Hoofdstuk 8 - Welvaart wereldwijd?
Exameneenheid Consumptie en Verrijkingsstof

1 / 19
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom
4 MAVO ||  2021-2022

Hoofdstuk 8 - Welvaart wereldwijd?
Exameneenheid Consumptie en Verrijkingsstof

Slide 1 - Slide

Programma
 • Vorige les
 • Lesdoelen
 • Theorie
 • Aan de slag
 • Evaluatie

Slide 2 - Slide

Een van de oorzaken van onderontwikkeling is de protectiemaatregelen die rijke landen ten kosten van arme landen. Een aantal regeringen van rijke landen waar graan wordt geproduceerd, kan handelsbelemmerende maatregelen treffen. Daardoor blijft er meer graan over voor de eigen bevolking
Op welke manier kan de regering dat doen?
A
Door het instellen van exportsubsidies op graan
B
Door het instellen van importquota op graan
C
Door het instellen van een belasting op de export van graan
D
Door het instellen van invoerrechten op graan

Slide 3 - Quiz

Lesdoelen
Aan het einde van de les
 • Kun je maatregelen benoemen om ontwikkelingslanden vooruit te helpen 
 • Kun je verklaren waarom afspraken over vrijhandel lastig zijn
 • Kun je de soorten hulp beschrijven

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Wat is een microkrediet?
Een microkrediet is een kleine lening die verstrekt wordt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij traditionele banken. 


Slide 7 - Slide

Waarom zou men microkredieten verstrekken aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden?

Slide 8 - Open question

Doel microkrediet

Microkredieten:
 • kunnen helpen om de economische ontwikkeling van die landen te verbeteren.
 • Deze worden verstrekt door hulporganisaties. Maar ook de overheid en banken werken eraan mee. 


Slide 9 - Slide

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verstrekken gewone leningen aan ontwikkelingslanden.
Dat gebeurt vaak tegen gunstige voorwaarden, zoals een lage rente of een langere periode van terugbetalen. 
Ook wordt soms de lening (of een deel ervan) kwijtgescholden.


Slide 10 - Slide

Wisselende inkomsten

 • Veel ontwikkelingslanden zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de export van landbouwproducten en grondstoffen.

 • Bij de handel in deze producten kunnen de prijzen op de wereldmarkt sterk schommelen. 

 • Daardoor hebben ontwikkelingslanden wisselende exportinkomsten en de importerende landen wisselende kosten. 

Slide 11 - Slide

Hoe proberen ontwikkelingslanden de prijs te stabiliseren?

Slide 12 - Open question

Grondstoffenovereenkomst
Om grote prijsschommelingen tegen te gaan, kunnen ontwikkelingslanden en de landen die hun producten en grondstoffen exporteren met elkaar grondstoffenovereenkomsten afsluiten.

Dat zijn afspraken die bedoeld zijn om de prijzen van bepaalde grondstoffen stabiel te houden. 

De landen die grondstoffen leveren, kunnen bijvoorbeeld buffervoorraden aanleggen. Daarmee kunnen ze het aanbod afstemmen op de vraag op de wereldmarkt. 


Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Ontwikkelingssamenwerking

 • Met ontwikkelingssamenwerking werken rijke landen en ontwikkelingslanden wereldwijd samen om de welvaart in landen met een economische achterstand duurzaam te vergroten. 
 • Duurzaam = op de langere termijn

Slide 15 - Slide

Soorten hulp
 • Structurele hulp
 • Deze hulp is erop gericht de oorzaken van armoede aan te pakken, zodat de arme landen economisch zelfstandig worden.

 • Bilaterale hulp
 • Als het ene land rechtstreeks hulp biedt aan een ander land.

Slide 16 - Slide

Soorten hulp
 • Gebonden hulp
 • Hulp waaraan voorwaarden zijn verbonden. Bij ongebonden hulp is het ontvangende land vrij om te bepalen waaraan ze het geld besteedt.

 • Noodhulp
 • Bij een natuurramp, extreme voedseltekorten of oorlog geven rijke landen dit vaak. Noodhulp is altijd hulp op korte termijn.

Slide 17 - Slide

Aan de slag
Maken H8.3
Zachtjes overleggen! / Aan docent vragen
Klaar? Nakijken
Niet af? Huiswerk!
Tot 5 minuten voor tijd

Slide 18 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les
 • Kun je maatregelen benoemen om ontwikkelingslanden vooruit te helpen 
 • Kun je verklaren waarom afspraken over vrijhandel lastig zijn
 • Kun je de soorten hulp beschrijven

Slide 19 - Slide