haben/sein + pers.vnw

'haben' en 'sein'
Dat zijn de werkwoorden hebben en zijn. Deze heb je n bijna iedere zin nodig.
Zeker voor zinnen met een voltooid deelwoord.
1 / 21
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

'haben' en 'sein'
Dat zijn de werkwoorden hebben en zijn. Deze heb je n bijna iedere zin nodig.
Zeker voor zinnen met een voltooid deelwoord.

Slide 1 - Slide

Wat is "ES" in het Nederlands?
A
HEM
B
ZIJ
C
HET
D
HUN

Slide 2 - Quiz

Wat is "JULLIE" in het Duits?
A
ER
B
DU
C
WIR
D
IHR

Slide 3 - Quiz

Wat is "JIJ" in het Duits?
A
DOE
B
DU
C
WIR
D
IHR

Slide 4 - Quiz

Welke vertalingen hoorten bij elkaar?
ich
du
hij
wij
jullie
zij (mv)
zij (ev)
het
u
ich
du
er
wir
ihr
sie (mv)
sie (ev)

es
Sie

Slide 5 - Drag question

het werkwoord haben
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
habe
hast
hat
haben
habt
haben

Slide 6 - Drag question

Wisst ihr es noch? Das Verb sein.  
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie
bin
bist
ist
sind
seid
sind
sein
sein

Slide 7 - Drag question

Haben en sein
Vul de juiste vorm in het Duits in.
 1. Wir _______________ eine Katze (= een kat).
 2. ______________ ihr Hunger (= honger)?
 3. ___________ du die Tochter von Herrn Maier?
 4. Ich _________ 14.
 5. Meine Adresse _____________  Hausmannsallee 112.
 6. ____________ Sie die neue Nachbarin (= buurvrouw)?
 7. Die Kinder ___________ nicht gefrühstückt (= ontbeten).
 8. _____________ du meine Handynummer (= telefoonnummer)?

Slide 8 - Slide

Haben en sein
Vul de juiste vorm in het Duits in.
 1. Wir haben eine Katze (= een kat).
 2. Habt ihr Hunger (= honger)?
 3. Bist du die Tochter von Herrn Maier?
 4. Ich bin 14.
 5. Meine Adresse ist Hausmannsallee 112.
 6. Sind Sie die neue Nachbarin (= buurvrouw) von Lina?
 7. Die Kinder haben nicht gefrühstückt (= ontbeten).
 8. Hast du meine Handynummer (= telefoonnummer)?

Slide 9 - Slide

Haben: ich
A
habe
B
hast
C
habt
D
hat

Slide 10 - Quiz

haben: wir
A
habt
B
habe
C
haben
D
hast

Slide 11 - Quiz

haben: ihr
A
haben
B
habt
C
habe
D
hast

Slide 12 - Quiz

haben: sie (mv)
A
habt
B
haben
C
hat
D
hast

Slide 13 - Quiz

haben: du
A
hat
B
hast
C
habe
D
habst

Slide 14 - Quiz

haben: er
A
haben
B
habt
C
hat
D
hast

Slide 15 - Quiz

sein: ich
A
bin
B
bist
C
ist
D
seid

Slide 16 - Quiz

sein: wir
A
seid
B
ist
C
sind
D
bist

Slide 17 - Quiz

sein: ihr
A
sind
B
seid
C
sein
D
sindet

Slide 18 - Quiz

sein: sie (ev)
A
sind
B
ist
C
sein
D
bist

Slide 19 - Quiz

sein: du
A
ist
B
bin
C
bistet
D
bist

Slide 20 - Quiz

sein: Sie
A
seint
B
sein
C
sind
D
sint

Slide 21 - Quiz