bs 6.1 organismen en hun omgeving

Herhalen
Thema 5
1 / 42
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Herhalen
Thema 5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

ecologie en duurzaamheid

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

bs 1 
organismen en hun omgeving

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

ecologie
biotische / abiotische factoren individu
populatie 
levensgemeenschap
biotoop
ecosysteem
biosfeer
bioom

voedselketen
voedselweb
biomassa
piramide van biomassa
accumulatie
begrippen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat is Ecologie?
Ecologie: wetenschap die relaties tussen soorten en milieu onderzoekt. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

opdracht
Stel we volgen een vogel in een bepaald gebied. 

Schrijf zoveel mogelijk factoren op die van invloed zijn op het overleven van deze vogelsoort.

Slide 6 - Slide

Noteer op het bord de biotische dingen aan de ene kant en de abiotische aan de andere kant.
Worden er geen abiotische zaken genoemd, dan kun je ook vragen naar een plant. 
factoren
Abiotische factoren: niet levende factoren. Denk bijvoorbeeld aan temperatuur, licht, vochtigheid en zuurgraad.

Biotische factoren: levende factoren. Denk aan planten, schimmels, bacterie, soortgenoten en predators

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Niveaus van ecologie
  • individu
  • populatie
  • levensgemeenschap
  • ecosysteem (= levensgemeenschap + biotoop)
  • biosfeer

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

De niveaus van de ecologie 

1. Individu

2. Populatie

3. Levensgemeenschap

4. Ecosysteem

5. Biosfeer

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

voedselketen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Voedselweb

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Organismen bestaan uit verschillende stoffen zoals: 
water koolhydraten, vetten, eiwitten, mineralen en vitaminen.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Piramide van biomassa

Biomassa =
De totale hoeveelheid energierijke stoffen in een organisme of een groep organismen.

Energierijke stoffen zijn: koolhydraten, eiwitten en vetten.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Piramide van biomassa

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Piramide van biomassa

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Piramide van biomassa

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Piramide van biomassa

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

accumulatie
Planten nemen ook giftige stoffen op uit hun omgeving, denk aan zware metalen of bestrijdingsmiddelen.

 In een voedselketen verdwijnen deze stoffen niet.

 Opeenhoping hiervan noem je accumulatie

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

ecologie
biotische / abiotische factoren individu
populatie 
levensgemeenschap
biotoop
ecosysteem
biosfeer
bioom

voedselketen
voedselweb
biomassa
piramide van biomassa
accumulatie
begrippen

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Link

This item has no instructions

Was is geen A-biotische factor?
A
Lucht
B
Voedsel
C
Neerslag
D
Wind

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een populatie?
A
Een boom
B
Verschillende dieren in een gebied
C
Een groep individuen vd zelfde soort in 1 gebied
D
Alles wat in een bepaald gebied is

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

Wat is niet 1 van de ecologie niveaus?
A
Ecosysteem
B
Populatie
C
Individu
D
Levensgroep

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

Wat is van invloed op een populatiegrootte?
A
hoeveelheid voedsel
B
natuurlijke vijanden
C
ziekteverwekkers
D
A, B en C

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions


Wat laat de piramide van aantallen zien?
A
Hoeveel diersoorten er in een schakel zijn
B
De soorten dieren in een gebied
C
Hoeveel individuen er in een schakel voorkomen
D
De hoeveelheid biomassa in een gebied

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

In een piramide van biomassa wordt de biomassa in elke volgende schakel groter.
A
juist
B
onjuist

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

In de afbeelding is een piramide
getekend van de voedselketen:
gras -> sprinkhaan -> spitsmuis
Welke bewering is juist?
A
uit 1 kg gras wordt 22 kg sprinkhanen gevormd
B
uit 1 kg gras wordt uiteindelijk 85kg spitsmuizen gevormd
C
uit 22 kg gras wordt 1 kg spitsmuizen gevormd
D
uit 22 kg sprinkhanen wordt 1 kg spitsmuizen gevormd

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Sleep de volgende factoren naar het juiste vak.
Biotische factoren
Abiotische factoren
neerslag
predatie
ziekten
bodem
schaduw
concurrentie
samenwerking

Slide 40 - Drag question

This item has no instructions

Hoe zat het ook alweer?
Zet de onderstaande organisatieniveaus in de juiste volgorde van klein naar groot
biosfeer
ecosysteem
levens-
gemeenschap
populatie
organisme
orgaan
weefsel
molecuul
cel

Slide 41 - Drag question

This item has no instructions

Slide 42 - Slide

This item has no instructions